ΣΚΑΤΟΒΙΒΛΙΑ

Εισαγωγή

επεξεργασία
 

Το Debian, αποτέλεσμα του Debian Project, είναι μια δημοφιλής διανομή του   Linux, ελεύθερο λογισμικό που αναπτύσσεται μέσω της συνεργασίας εθελοντών από όλο τον κόσμο. Βασίζεται στον πυρήνα linux και στην ομάδα βασικών εργαλείων του   GNU εγχειρήματος.


Περιεχόμενα

επεξεργασία
 1. Εισαγωγή στο Debian
 2. Εγκατάσταση Debian
 3. Debian για πρώτη φορά
 4. Το περιβάλλον εργασίας GNOME
 5. Αναγνωρίση & εγκατάσταση υλικού
 6. Εκτύπωση στο Debian
 7. Χρήση συστήματος αρχείων
 8. Σύστημα διαχείρισης Πακέτων
 9. Αναβάθμιση-ανανέωση έκδοσης
 10. Δίκτυο
 11. Πληκτρολόγιο
 12. X.Org εξυπηρετητής
 13. Εξυπηρετητής αρχείων
 14. Κινητά και debian
 15. Γραμμή εντολών και βασικά εργαλεία unix
 16. Δεξιότητες
 17. Εκκίνηση
 18. Προγράμματα
 19. KDE
 20. Gnome
 21. Xfce
 22. Windows και linux
 23. Διεργασίες παρασκηνίου
 24. Κατάλογοι και αρχεία ρυθμίσεων
 25. Υποστήριξη ελληνικών
 26. Ασφάλεια
 27. Υπηρεσίες
 28. Πυρήνας
 29. Προσβασιμότητα
 30. Διαμόρφωση γραφικής διεπαφής
 31. Συνεισφέροντας στο Debian
 32. Σύστημα παρακολούθησης σφαλμάτων
 33. Προβλήματα
 34. Λεξιλόγιο
 35. Σύνδεσμοι-Πηγές
 36. Σχετικά

Συγγραφείς

επεξεργασία

O κύριος συγγραφέας αυτού του έργου είναι ο chomwitt από την ελληνόφωνη βικιπαίδεια αλλά το βίκι είναι εκ φύσεως συνεργατική πλατφόρμα οπότε είναι παραπάνω από καλοδεχούμενη οποιαδήποτε συνεισφορά.


  Αυτό το άρθρο, ή ο τομέας του άρθρου, μπορεί να επεκταθεί ή να βελτιωθεί με κάποιο τρόπο ώστε να καλύπτεται το θέμα με πληρέστερο τρόπο. Βοηθήστε τα Βικιβιβλία επεκτείνοντάς το!