Στο linux μας δίνεται η δυνατότητα να μεταγλωττίσουμε τον πυρήνα αφαιρώντας κομμάτια που δεν χρειάζεσαι και σπαταλούν πόρους του συστήματος (μνήμη) ή να προσθέσεις λειτουργικότητα και αρθρώματα που χρειάζεσαι και τα οποία δεν είναι ενεργοποιημένα στην προκαθορισμένη διαμόρφωση του πυρήνα που χρησιμοποιείς σε μια διανομή Debian και η οποία ίδια διαμόρφωση υπάρχει και στο πακέτο πηγαίου κώδικα του οποίου θα κάνεις λήψη.

Για να μπορέσουμε να μεταγλωττίσουμε τον πυρήνα χρειαζόμαστε κάποια πακέτα :

 • linux-source-2.X.X
 • libc
 • make
 • gcc
 • libncurses (βιβλιοθήκες απαραίτητες για διαμόργωση μέσω γραφικής διεπαφή
 • libqt3-mt-dev (βιβλιοθήκες απαραίτητες για διαμόργωση μέσω γραφικής διεπαφής)

Υπάρχει σύντομος τρόπος να κάνουμε λήψη των απαιτούμενων πακέτων χωρίς να χρειαζόμαστε να τα θυμόμαστε απέξω αρκεί να εντωπίσουμε με το synaptic ή το aptitude το linux-source-2.X.X και κάνοντας δεξι κλικ σ'αυτό να επιλέξουμε τα προτεινόμενα και απαιτούμενα πακέτα εφόσον δεν είναι ήδη εγκατεστημένα (εικόνα παρακάτω).

synaptic επιλογή προτεινόμενων και συνιστώμενων πακέτων του πακέτου linux-source


Αφού γίνει η λήψη δίνουμε τις εντολές :

 # su   //έχω την συνήθεια να κάνω μεταγλωττιση σαν υπερχρήστης. Πιθανώς να έχει νόημα να μπορουν και άλλοι χρήστες να δημιουργούν έναν πυρήνα σε έναν γρήγορο υπολογιστή , να τον γράφουν σε αποθηκευτικό μέσο και να το χρησιμοποιούν στο σπίτι τους
 # ls
 -rw-r--r-- 1 root root 47M 2009-01-10 17:37 linux-source-2.6.26.tar.bz2'   (ιδιοκτήτης ο root αφού για να τρέξεις τον διαχειριστή πακέτων πρέπει να έχεις δικαιώματα υπερχρήστη)
 # bunzip2 linux-source-2.6.26.tar.bz2 
 # ls
  linux-source-2.6.26.tar
 # tar xvf linux-source-2.6.26.tar
 # cd linux-source-2.6.26
 # ls
arch/  Documentation/ ipc/     Makefile    samples/  version.Debian
block/  drivers/    Kbuild    mm/       scripts/  virt/
COPYING fs/       kernel/   net/      security/
CREDITS include/    lib/     README     sound/
crypto/ init/      MAINTAINERS REPORTING-BUGS usr/
 # less README  //Αν είναι η πρώτη φορά που το κάνετε αυτό αφιερώστε 10 λεπτά να διαβάσετε αυτό το αρχείο .
 # make gconfig  // Ο προτιμότερος και ποιό βολικός τρόπος να γίνει η διαμόρφωση μεσω γραφικής διασύνδεσης
   ....
  * Unable to find the GTK+ installation. Please make sure that 
  * the GTK+ 2.0 development package is correctly installed...
  * You need gtk+-2.0, glib-2.0 and libglade-2.0. 
  .....
  //όπως βλέπουμε απαιτούνται και τα πακέτα libgtk2.0-dev libglade-dev libglib2.0-dev αν και το μήνυμα λάθους αναφέρεται στις βιβλιοθήκες μόνο.

Αν όλα πάνε καλά θα δούμε το παρακάτω παράθυρο:

γραφική διαμόρφωση πυρήνα make gconfig
γραφική διαμόρφωση πυρήνα make xconfig
διαμόρφωση πυρήνα από τερματικό make menuconfig
διαμόρφωση πυρήνα από τερματικό make config