Οδηγός χρήσης του Debian/Διεργασίες παρασκηνίου

Λέγονται και δαίμονες. Είναι προγράμματα που εκτελούνται στο παρασκήνιο , χωρίς να χρειάζονται είσοδο από τον χρήστη. Μπορούμε να τις ελέγξουμε χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα htop ή και το gnome-system-monitor

  • hald // στρώμα αφαίρεσης του υλικού. Χρησιμοποιείται από πολλά προγράμματα όπως gnome-power-manager

Το πρόγραμμα sysv-rc-conf μας βοηθάει στο να καθορίζουμε ποιά προγράμματα θα εκτελεστούν από τα rc αρχεία.


Το pgrep εξετάζει τις διεργασίες που τρέχουν και εμφανίζει σαν έξοδο μια λίστα των αναγνωριστικών ID αυτών που ικανοποιούν τα κριτήρια επιλογή .πχ

     $ pgrep -u root sshd

μας δίνει τις διεργασίες που ανήκουν στον root και ονομάζονται sshd.