Χρήσιμα εργαλεία για τη δημιουργία του βικιβιβλίου.

  1. gnome-screenshot --window --delay 3