Οδηγός χρήσης του Debian/Το περιβάλλον εργασίας GNOME

Ένα παραθυρικό περιβάλλον! επεξεργασία

Ένα από τα ποιό εντυπωσιακά χαρακτηριστικά των σύγχρονων λειτουργικών συστημάτων είναι η δυνατότητα που προσφέρουν για επικοινωνία του χρήστη με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το ποντίκι, εικονίδια και παράθυρα. Αυτή η γραφική διεπαφή (όπως την ονομάζουν οι ειδικοί του χώρου) αντικατέστησε την διεπαφή γραμμής εντολών που ήταν ο μόνος τρόπος επικοινωνίας ανθρώπου Η/Υ μέχρι και την δεκαετία του 70. Τα παράθυρα, τα εικονίδια, η χρήση του ποντικιού συναποτελούν αυτό που ονομάζεται γραφικό περιβάλλον εργασίας. Αυτός ο τρόπος επικοινωνίας με τον Η/Υ δοκιμάστηκε πειρατικά πρώτη φόρα τις αρχές τις δεκαετίας του 70 στα εργαστήρια της εταιρίας XEROX και ενσωματώθηκε σε υπολογιστές της. Την ιδέα εμπλούτισαν και την προώθησαν περισσότερο εμπορικά οι υπολογιστές της εταιρίας APPLE. Μετέπειτα υλοποιήθηκε και το γραφικό περιβάλλον X απογόνους του οποίου χρησιμοποιούν τα λειτουργικά συστήματα unix και το debian . Και τέλος το γραφικό περιβάλλον το ενσωματώθηκε και στα Windows της Microsoft.

Με την βοήθεια του λειτουργικού και του γραφικού περιβάλλοντος μπορεί ο χρήστης να εκτελεί πολλά πρόγραμμα ταυτόχρονα και το καθένα να έχει τον δικό του χώρο στην οθόνη , το παράθυρό του.

Βρίσκωντας την έκδοση του Gnome επεξεργασία

 
Άνοιγμα του πληροφοριακού παραθύρου του Gnome
 
Παραθύρου του Gnome

Στις εικόνες δεξιά βλέπουμε πως μπορούμε να πληροφορηθούμε στο Debian lenny την έκδοση καθώς και άλλες σχετικές πληροφορίες. Αυτή η πληροφορία είναι ολύ χρήσιμη όταν θέλετε να κάνετε μια αναφορά σφάλματος ,ή όταν θέλετε να κοινοποιήσετε ή να αρχειοθετήσετε την σύνθεση του συστήματός σας. Από εδώ μπορείτε ακόμα να βρείτε χρήσιμους συνδέσμους που εφόσον έχετε σύνδεση στο διαδίκτυο σας παραπέμπουν σε χρήσιμες ιστοσελίδες με την επίσημη τεκμηρίωση (για χρήστες , προγραμματιστές , διαχειριστές) , με πληροφορίες για να κάνετε δωρεές (ένας βασικός πόρος επιβίωσης ΕΛ/ΛΑΚ εγχειρήματων), με νέα κτλ.

Τα βασικά μέρη ενός παραθύρου επεξεργασία

Η λειτουργικότητα του παραθύρου επεξεργασία

Σύρε και άφησε επεξεργασία

Εικονίδια επεξεργασία

Βασικές Δεξιότητες επεξεργασία

  • Βασική χρήση ποντικιού
  • Βασική χρήση πληκτρολογίου
 1. Το γραφικό περιβάλλον εργασίας
  • Εισαγωγή
  • Η επιφάνεια εργασίας
  • Παράθυρα
  • Χώροι εργασίας (workspaces)
  • Εφαρμογές
 2. Σύνοδοι
  • Ξεκινώντας μια σύνοδο
  • Κλειδώνοντας την οθόνη
  • Διαχείριση συνόδου
  • Τερματισμός συνόδου
 3. Δουλεύοντας με τα πάνελ
  • Εισαγωγή
  • Διαχείριση του πάνελ
  • Αντικείμενα πάνελ
  • Εφαρμογές πάνελ
  • Εκκινητές
  • Κουμπιά
  • Μενού
  • Συρτάρια
  • Προκαθορισμένα αντικείμενα πάνελ
 4. Πάνελ γραμμής μενού
  • Μενού εφαρμογών
  • Μέρη μενού
  • Μενού επιφάνειας εργασίας
  • Ρυθμίζοντας την γραμμή μενού του Πάνελ
    
   Τα περιεχόμενα και η δομή του μενού εφαρμογών μπορεί να αλλάξει με το πρόγραμμα alacarte εικόνα του οποίου βλέπουμε.
 5. Πλοηγός συστήματος αρχείων Nautilus
  • Εισαγωγή
  • Χωρικός τρόπος λειτουργίας
  • Φυλλομετρικός τρόπος εργασίας
  • Ανοίγοντας αρχεία
  • Ψάχνοντας για αρχεία
  • Διαχείριση αρχείων και φακέλων
  • Ιδιότητες αντικειμένων
  • Αλλάζοντας την εμφάνιση αρχείων και φακέλων
  • Χρήση αποσπόμενων μέσων
  • Εγγραφή CDs ή DVDs
  • Πλοήγηση σε μακρινους εξυπηρετητές
  • Ρυθμίσεις Nautilus
  • Επεκτάσεις του Nautilus
 6. Εργαλεία και βοηθήματα
  • Τρέχοντας εφαρμογές
  • Λαμβάνοντας στιγμιότυπα της οθόνης
  • Φυλλομετρητής βοήθειας Yelp
 7. Διαμορφώνοντας την επιφάνεια εργασίας
  • Προτιμήσεις υποβοηθητικής τεχνολογίας
  • CD Database Προτιμήσεις
  • Προτιμήσεις παρασκηνίου επιφάνειας εργασίας/
  • Προτιμήσεις διαχείρισης αρχείων
  • Προτιμήσεις γραμματοσειρών
  • Προτιμήσεις φωτογραφιών εισόδου
  • Προτιμήσεις προσβασιμότητας πληκτρολογίου
  • Προτιμήσεις πληκτρολογίου
  • Προτιμήσεις συντομεύσεων πληκτρολογίου
  • Προτιμήσεις μενού και εργαλειοθηκών
  • Προτιμήσεις ποντικιού
  • Προτιμήσεις επιλογής συστήματος πολυμέσων
  • Προτιμήσεις proxy δικτύου
  • Προτιμήσεις προτιμητέων εφαρμογών
  • Προτιμήσεις απομακρυσμένης σύνδεσης
  • Προτιμήσεις ανάλυσης οθόνης
  • Προτιμήσεις Screensaver
  • Προτιμήσεις συνόδου
  • Προτιμήσεις ήχου
  • Προτιμήσεις θέματος
  • Προτιμήσεις παραθύρων