Βασικές έννοιες επεξεργασία

  • grub
   • Να έχετε υπόψη ότι θα χρειαστείτε τα πακέτα dosfstools (περιέχει την εντολή mkdosfs) καθώς και τα ntfs-3g και ntfsprogs προκειμένου να μπορείται να διαχειριστείτε διαμερίσεις

τύπου ntfs , fat16, fat32.

  • multiboot protocol
  • GRUB's root device
  • OS root partition
  • MBR (master boot record)
  • boot loader Ένα μικρό πρόγραμμα που βρίσκεται στα πρώτα 512 byte του σκληρού δίσκου , στην περιοχή MBR
  • GParted Πρόγραμμα διεμέρισης ενός σκληρού δίσκου.
 • man bootparam Διαβάστε εισαγωγικές πληροφορίες για τις παραμέτρους εκκίνησης του πυρηνα linux.
fdisk -l Χρήσιμη εντολή για να δούμε την "εικόνα" που έχει ο πυρήνας για τους εγκατεστημένους σκληρούς δίσκους.


Linux, regardless of version, will always issue a flood of messages to the screen as it runs. These describe the computer system, as the kernel sees it, to aid troubleshooting. The messages themselves are also written into a log file at /var/log/kern.log, or can be retrieved using the dmesg command.

Επιδιόρθωση προβλημάτων επεξεργασία

Εκκινούμενο μέσο αποθήκευσης grub επεξεργασία

Αν έχετε υπολογιστή πολυ-εκκινούμενο τότε μια δικλίδα ασφαλείας στην φαρέτρα ενός προνοητικού διαχειριστή συστήματος είναι και ένα εκκινήσιμο cdrom ή usb φλασάκι με το grub. Οπότε στην περίπτωση που πειραχτεί ο grub στον σκληρό δίσκο και δεν μπορείτε να κάνετε εκκίνηση ενός λειτουργικού, το ενλόγω cdrom ,φλσσάκι θα μας βοηθήσει να εκκινήσουμε ένα λειτουργικό που ξέρουμε ότι δεν άλλαξε τη θέση του στη γεωμετρία του σκληρού δίσκου.

Θα χρειαστείτε το πακέτο grub-rescue-pc και κατόπιν ακολουθήστε τις οδηγίες στο επίσημο εγχειρίδιο του grub. Γράφουμε την εικόνα .iso σε ένα cd-r και έχουμε έτοιμο το grub cd. Μπορούμε να κάνουμε επανεκκίνηση και να επιλέξουμε (bios setup) να γίνει εκκίνηση από το cdrom. Κατόπιν μπορούμε να δοκιμάσουμε το grub shell.

grub> root (hd0,0)


Πως ελέγχουμε αν όντως είναι εγκατεστημένος ο grub boot loader σε έναν σκληρο; Κάνουμε επανεκκίνησε με'αυτόν τον σκληρό.