Διασυνδεσιμότητα επεξεργασία

Πρόσβαση στο διαδίκτυο επεξεργασία

PSTN Για σύνδεση με PSTN γραμμή συνίσταται μόντεμ που να μην εμπίπτει στην κατηγορία των winmodems (softmodems)

ADSL Για σύνδεση με adsl συνίσταται adsl μόντεμ με ethernet διασύνδεση

Τοπικό διαδίκτυο επεξεργασία

Εργαλεία , βοηθήματα διαμόρφωσης σύνδεσης επεξεργασία

Προβλήματα και πρακτικές επεξεργασία

Δεδομένης της πληθώρας σχετικών εργαλείων είναι λογικό να έχουμε μια επιφύλαξη για το κατά πόσο θα λειτουργήσει σωστά το δίκτυο όταν παράλληλα έχουμε εγκατεστημένα παραπάνω από ένα και έχουμε προσπαθήσει να διαμορφώσουμε τις διαπαφές με διαφορετικά εργαλεία. Πχ το nm-applet δεν λειτουργεί αν διαμορφώσουμε με το χέρι το δίκτυο μέσω του αρχείου /etc/network/interfaces. Δείτε σχετικά την εξής αναφορά καθώς και αυτή

Μια πρακτική αντιμετώπισης προβλημάτω και ρύθμισης είναι από τα χαμηλά επίπεδα προς τα υψηλά ακολουθώντας την λογική του μοντέλου OSI.

 1. Διαμόρφωση χαμηλού επιπέδου σε επίπεδο πυρήνα: Ο πυρήνας πρέπει να μπορεί να δεί την κάρτα , δηλαδή ioport, interrupts, dma.... Πρέπει να μπορείς να δείς κάποιο μήνυμα του πυρήνα που να δείχνει ότι όντως ανίχνευσε μια κάρτα δικτύου.
 2. Διαμόρφωση σε επίπεδο σύνδεσης δεδομένων. Συνήθως υπάρχει ένα εργαλείο όπως το iwconfig με το οποίο μπορούμε να παρεμετροποιούμε την κάρτα στο επίπεδο αυτό.
 3. Διαμόρφωση σε επίπεδο δικτύο( IP διαμόρφωση ) Με ifconfig και route.
 4. Βελτιστοποίηση και αποφυγή συγκρούσεων.Εφόσον το δίκτυο δουλεύει αυτό που μας μένει είναι η βέλτιστη λειτουργία με χρήση ειδικών εργαλείων .


Χρήσιμες εντολές για αποσφαλμάτωση επεξεργασία

Μια καλή αρχή είναι να ξαναξεκινήσεις την υπηρεσία δικτύου:

 • sudo /etc/init.d/networking restart

Επίσης χρήσιμο είναι να σταματήσεις/ξεκινήσεις τις διεπαφές δικτύου από το τερματικό μια μια κάθε φορά, ώστε αν δούμε διαγνωστικά μηνύματα . Πχ για την ασύρματη διεπαφή wlan0:

 • sudo ifdown wlan0
 • sudo ifup wlan0

Μπορείς επίσης να διαγνώσεις προβλήματα της κατάστασης του προσαρμογέα δικτύου με τις εντολές:

 • ifconfig
 • iwconfig
 • dmesg
 • tail /var/log/messages


Σχετικές με το network gnome manager επεξεργασία

 • nm-tool για να δείτε την κατάσταση του nm-applet
 • networkmanager
 • networkmanagerdispatcher

Ασύρματο δίκτυο επεξεργασία

Για να διαμορφώσεις το ασύρματο δίκτυο χρησιμοποίησε τα παρακάτω βοηθήματα από τη γραμμή εντολών:

 • iwlist wlan0 scan (δίνει την λίστα των δικτύων που μπορεί να ανιχνεύσει η συσκευή)
 • iwconfig wlan0 essid το_essid (για να συσχετιστεί με ένα δωθέν δίκτυο)
 • iwconfig wlan0 key το_κλειδι_σου (για να δώσεις το κλειδί γι'αυτό το δίκτυο).
 • Από την στιγμή που έχει γίνει η συσχέτιση με το δικτυο μπορεί να δωθεί η εντολή dhclient wlan0 για να λάβεται μια διεύθυνση IP αν το δίκτυο παρέχει εξυπηρετητή DHCP .

Αρχεία επεξεργασία

/etc/network/interfaces

Αναφορά προβλημάτων επεξεργασία

# less /etc/debian_version:
# uname -a:
# lspci | grep Net

Εγχειρίδια επεξεργασία

linuxhomenetworking