Τεχνική Νομοθεσία Για Μηχανικούς Πληροφορικής

·Αν συμμετέχετε στη συγγραφή αυτού του Βικιβιβλίου, πριν κάνετε οτιδήποτε συμβουλευτείτε αυτή τη σελίδα και τους οδηγούς που εμπεριέχονται σ΄αυτήν· 1. Άδειες Χρήσης Λογισμικού
 2. Πατέντες λογισμικού
 3. Να περιγράψετε μια δικαστική διαμάχη για πατέντες λογισμικού
 4. Να περιγράψετε μια καταχρηστική πατέντα - Patent Trolls
 5. Να περιγράψετε ένα πρόγραμμα ανταλλαγής/διαμοιρασμού αρχείων Peer-to-Peer
 6. Να περιγράψετε ένα μηχανισμό προστασίας περιεχομένου (κατά της αντιγραφής/πειρατείας - DRM)
 7. Να περιγράψετε μια τεχνική παραβίασης DRM
 8. Τεχνολογίες ανάκτησης ψηφιακών πειστηρίων (Digital Forensics)
 9. Τεχνολογίες παρεμπόδισης ψηφιακών πειστηρίων (Anti-forensic tools/tecniques)
 10. Τεχνικές προστασίας της ιδιωτικότητας του χρήστη


 1. Εισαγωγή και σύντομη αναδρομή στο ΕΛ/ΛΑΚ
 2. Άδειες Χρήσης
 3. Τεχνικά και νομικά μέσα για την προστασία του λογισμικού από παράνομη αντιγραφή - πειρατεία
 4. Διαλειτουργικότητα και Ανοιχτά Πρότυπα
 5. Πατέντες Λογισμικού
 6. ΕΛ/ΛΑΚ και Ελληνικό Δημόσιο
 7. Διεθνής Εμπειρία στην Υιοθέτηση ΕΛ/ΛΑΚ
 8. Ελληνικό Δημόσιο – Καταγραφή τωνii Πληροφοριακών Συστημάτων
 9. OpenGov
 10. o
 11. Ηλεκτρονικό Έγκλημα
 12. Ιοί - Προστασία των δεδομένων από ιούς
 13. Διοικητική Εποπτεία και Ρυθμιστικές Αρχές στην Κοινωνία της Πληροφορίας και στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών
 14. Πνευματικά Δικαιώματα
 15. Προσωπικά Δεδομέναo
 16. Προσωπικά Δεδομένα Μέρος Β'
 17. Ιστολόγια (blogs) και Ελευθερία Έκφρασης
 18. Τεχνικές Φιλτραρίσματος Περιεχομένων (Content Filtering)
 19. Τεχνικές Φιλτραρίσματος Περιεχομένων Εργασίες 2015(Content Filtering)
 20. Νομικό Πλαίσιο για Θέματα Ραδιοσυχνοτήτων και Φασμάτων
 21. /Λογισμικά για την εφαρμογή ψηφιακών υπογραφών
 22. /Αναλύστε ένα εργαλείο λογισμικού για FORENSICS
 23. Λογισμικά ή υπηρεσίες που διασφαλίζουν την ανωνυμία του χρήστη
 24. Δεδομένα προσωπικά ενός χρήστη που χρησιμοποιούνται από κάποια ηλεκτρονική υπηρεσία και να περιγραφεί αυτή
 25. Να βρείτε και να περιγράψετε μια πατέντα λογισμικού
 26. Πατέντες Λογισμικού
 27. Πατέντες Εκτός Ορίων
 28. Διαμαχη απο εταιριες για πατεντες λογισμικου
 29. Προσωπικά Δεδομένα 2015
 30. Διαρροή Προσωπικών Δεδομένων μέσω Κοινωνικών Δικτύων με Δυσμενής Συνέπειες 2015
 31. Ανάλυση ενός εργαλείου forensic
 32. Ανάλυση ενος εργαλείου antiforensic 2015
 33. Τύποι Wiki
 34. Άδειες χρήσης ελεύθερου λογισμικού εγκεκριμένες από τον OSI (2η εργασία 2016)
 35. Έργα που χρησιμοποιούν άδεια χρήσης ελεύθερου λογισμικού (3η εργασία 2016)
 36. Εξωφρενικές/υπερβολικές πατέντες (4η εργασία 2016)
 37. Τεχνικές DRM, πώς δουλεύουν και πού χρησιμοποιούνται (5η εργασία 2016)
 38. Επιχειρήσεις της NSA (6η εργασία 2016)
 39. Τεχνικές προστασίας της ιδιωτικότητας του χρήστη (7η εργασία 2016)
 40. Forensic και Antiforensic tools (8η εργασία 2016)
 41. Δημοφιλείς εφαρμογές με άδεια ανοικτού και ελεύθερου λογισμικού (1η Εργασία 2017-18)
 42. Να περιγράψετε μια εξωφρενική πατέντα!!(2η Εργασία 2017-18)
 43. Να περιγράψετε μια πατέντα λογισμικού!!(3η Εργασία 2017-18)
 44. Να περιγράψετε μια τεχνολογία προστασίας ψηφιακού περιεχομένου (4η Εργασία 2017-18)
 45. Να περιγράψετε ενα εργαλείο λογισμικού ψηφιακής εγκληματολογίας (digital forensics) (5η Εργασία 2017-18)
 46. Να περιγράψετε ενα εργαλείο λογισμικού anti-forensics (6η Εργασία 2017-18)
 47. Να περιγράψετε μια τεχνολογία διασφάλισης ιδιωτικότητας (7η Εργασία 2017-18)
 48. Να περιγράψετε ένα σημαντικό περιστατικό κυβερνοεγκλήματος (8η Εργασία 2017-18)
 49. Να περιγράψετε μια τεχνολογία ελέγχου περιεχομένου (9η Εργασία 2017-18)
 50. Να περιγράψετε μια άδεια χρήσης λογισμικού από το OSI (1η Εργασία 2018-19 / Ομάδα Τετάρτης)
 51. Να περιγράψετε μια άδεια χρήσης λογισμικού από το OSI (1η Εργασία 2018-19 / Ομάδα Πέμπτης)
 52. Να περιγράψετε ένα λογισμικό, το οποίο έρχεται με μια από τις άδειες OSI (2η Εργασία 2018-19 / Ομάδα Πέμπτης)
 53. Να περιγράψετε ένα λογισμικό, το οποίο έρχεται με μια από τις άδειες OSI (2η Εργασία 2018-19 / Ομάδα Τετάρτης)
 54. Να περιγράψετε μια πατέντα λογισμικού(3η Εργασία 2018-19 / Ομάδα Πέμπτης)
 55. Να περιγράψετε μια πατέντα λογισμικού(3η Εργασία 2018-19 / Ομάδα Τετάρτης)
 56. Να περιγράψετε μια δικαστική διαμάχη για πατέντες λογισμικού(4η Εργασία 2018-19 / ομάδα Πέμπτης)
 57. Να περιγράψετε μια δικαστική διαμάχη για πατέντες λογισμικού(4η Εργασία 2018-19 / ομάδα Τετάρτης)
 58. Να περιγράψετε ένα σύστημα DRM (5η Εργασία 2018-19 / ομάδα Πέμπτης)
 59. Να περιγράψετε ένα σύστημα DRM (5η Εργασία 2018-19 / ομάδα Τετάρτης)
 60. Να περιγράψετε ένα εργαλείο ανάκτησης δεδομένων (6η Εργασία 2018-19 / ομάδα Τετάρτης)
 61. Να περιγράψετε ένα εργαλείο ανάκτησης δεδομένων (6η Εργασία 2018-19 / ομάδα Πέμπτης)
 62. Να περιγράψετε ένα εργαλείο αποκρύψεις πληροφοριών. (7η Εργασία 2018-19 / ομάδα Τετάρτης)
 63. Να περιγράψετε ένα εργαλείο απόκρυψης πληροφοριών (7η Εργασία 2018-19 / ομάδα Πέμπτης
 64. Να περιγράψετε μια άδεια χρήσης λογισμικού από το OSI (1η Εργασία 2019-2020)
 65. Να περιγράψετε μια πατέντα λογισμικού (2η Εργασία 2019-2020)
 66. Να αναλύσετε μια δικαστική μάχη ανάμεσα σε δύο εταιρίες που να αφορά πατέντα λογισμικού (3η Εργασία 2019-2020)
 67. Να αναλύσετε μια τεχνολογία DRM (4η Εργασία 2019-2020)
 68. Να αναλύσετε ένα εργαλείο forensic (5η Εργασία 2019-2020)
 69. Να αναλύσετε ένα εργαλείο anti-forensic (6η Εργασία 2019-2020)
 70. Να αναλύσετε μία τεχνολογία διασφάλισης πληροφορίας (7η Εργασία 2019-2020)
 71. Να αναλύσετε μία τεχνολογία διασφάλισης ανωνυμίας (8η Εργασία 2019-2020)
 72. Να αναλύσετε μία τεχνολογία παρακολούθησης χρηστών στο διαδίκτυο (9η Εργασία 2019-2020)
 73. Να αναλύσετε μία πολιτική απορρήτου (10η Εργασία 2019-2020)