Τεχνική Νομοθεσία Για Μηχανικούς Πληροφορικής/Άδειες Χρήσης Λογισμικού

Μηχανισμοί Προστασίας των Κοινόκτητων Έργων

επεξεργασία

Μία άδεια Ελεύθερου Λογισμικού και Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα έχει άμεση σχέση με το “copyright”, αντιστρέφοντας ριζικά την έννοια του. Αντί να προασπίζει τον περιορισμό της χρήσης του πηγαίου κώδικα, τον απελευθερώνει, κατοχυρώνοντας την ελεύθερη χρήση του. Οι πιο γνωστές από τις διαθέσιμες άδειες χρήσης παρουσιάζονται στις παρακάτω ενότητες:

Άδεια Χρήσης Λογισμικού

επεξεργασία

Τον Φεβρουάριο του 1998 μια ομάδα θέλησε να αντικαταστήσει τον όρο "Free Software" με το "Open Source Software". Όπως θα καταλάβετε στη συνέχεια του κειμένου αυτού και οι δύο όροι ουσιαστικά αναφέρονται στο ίδιο αντικείμενο. Πολλοί άνθρωποι νεοεισερχόμενοι στο χώρο του ελεύθερου λογισμικού μπερδεύονται με την λέξη "ελεύθερο" γιατί ή λέξη ως όρος "ελεύθερο λογισμικό" δεν εκφράζει αυτό που νομίζουν. Για αυτούς το "ελεύθερο" σημαίνει "δωρεάν". Ένα Αγγλικό λεξικό περιέχει σχεδόν είκοσι διαφορετικές έννοιες για την λέξη "ελεύθερο". Μόνο μια από αυτές σημαίνει "δωρεάν". Οι υπόλοιπες αναφέρονται στην ελευθερία και στην έλλειψη περιορισμών. Όταν μιλάμε για Ελεύθερο Λογισμικό εννοούμε ελεύθερο και όχι χρήματα. Το λογισμικό που απλά δεν πληρώνεις για να το αποκτήσεις, μόνο ελεύθερο δεν είναι. Μπορεί να σας απαγορέψει την διακίνησή του, και σίγουρα δεν μπορείτε να το βελτιώσετε. Το λογισμικό που προσφέρεται χωρίς χρήματα είναι συνήθως ένα όπλο που χρησιμοποιείται για να προωθήσει κάποιο σχετικό προϊόν ή για να οδηγήσει έναν μικρότερο ανταγωνιστή εκτός δουλειάς και φυσικά δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα παραμείνει δωρεάν. Το ελεύθερο λογισμικό είναι πάντα ελεύθερο. Ότι διατίθεται χωρίς πνευματικά δικαιώματα (public domain) μπορεί να αρπαχτεί και να ενσωματωθεί σε προγράμματα κλειστής αρχιτεκτονικής. Στη συνέχεια όποιες βελτιώσεις γίνουν δεν είναι "ελεύθερες". Για να παραμείνει λοιπόν ελεύθερο ένα λογισμικό θα πρέπει να είναι κατοχυρωμένο και να συνοδεύεται από άδεια. Για τους αμύητους ένα λογισμικό ή είναι δωρεάν ή δεν είναι. Η πραγματικότητα είναι συνήθως πιο πολύπλοκη. Για να την καταλάβουμε καλύτερα θα κάνουμε μια μικρή περιπλάνηση στον χώρο των αδειών χρήσης λογισμικού. Η έκφραση "πνευματικά δικαιώματα" (Copyrights) είναι το μέσον προστασίας της εργασίας οποιουδήποτε δημιουργού. Σε πολλές χώρες το λογισμικό που γράφετε, προστατεύεται αυτόματα. Η άδεια χρήσης είναι οι κανόνες, υπό τους οποίους οι συγγραφείς, επιτρέπουν τη χρήση της δημιουργίας τους από άλλους, με όρους που οι ίδιοι καθορίζουν. Εξαρτάται από τον συγγραφέα αν θα συμπεριλάβει άδεια χρήσης όπου θα καθορίζεται με ποιους όρους θα χρησιμοποιηθεί το λογισμικό του. Για περισσότερες λεπτομέρειες για το θέμα αυτό δείτε τη σελίδα http://www.copyright.gov/. Βεβαίως για κάθε περίπτωση απαιτούνται διαφορετικές "άδειες". Οι εταιρείες παραγωγής λογισμικού για να προστατεύσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία διαθέτουν μόνο τον μεταγλωττισμένο κώδικα (που δεν διαβάζεται από ανθρώπους) και βάζουν πολλούς περιορισμούς στη χρήση του λογισμικού.Αντίθετα, οι συγγραφείς ελεύθερου λογισμικού, γενικά, αναζητούν κάποιο συνδυασμό των εξής παρακάτω:

 • Δεν επιτρέπουν την χρήση του κώδικα τους σε λογισμικό που είναι ιδιωτικής εκμετάλλευσης (proprietary software).
 • Προστατεύουν την ταυτότητα του προσώπου που εκπόνησε τον κώδικά.
 • Διανομή του πηγαίου κώδικα.
 • Αναγκάζοντάς οποιαδήποτε εργασία που περιέχει μέρος της δικής τους να χρησιμοποιήσει την ίδια "άδεια" ( αυτές οι εργασίες στις συζητήσεις για τα πνευματικά δικαιώματα λέγονται "Απορρέουσες εργασίες").
Πολλοί άνθρωποι γράφουν τις δικές τους "άδειες". Αυτό είναι παρακινδυνευμένο γιατί γράφοντας μία άδεια σύμφωνα με τους όρους που εσύ θέλεις, ενδέχεται να μην λάβεις υπόψη σου ευαίσθητα θέματα. Συχνά το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται είναι ή διφορούμενο ή οι άνθρωποι δημιουργούν όρους που αντικρούονται μεταξύ τους. Το να γράψεις μια άδεια που να μπορεί να έχει υπόσταση σε περίπτωση δίκης είναι ακόμα πιο δύσκολο. Ευτυχώς υπάρχουν έτοιμες γραμμένες άδειες και μάλλον κάποια από αυτές θα καλύπτει τις δικές σας ανάγκες.[1]


Άδεια Χρήσης Λογισμικού GPL

επεξεργασία

Εισαγωγή

επεξεργασία

GNU General Public License, ή GNU GPL ή απλά GPL,είναι η γενική και θεμελειώδης άδεια όπου ιδρύθηκε απο τον Richard Stallman, και δημοσιοποιήθηκε από Free Software Foundation ,με σκοπό να την χρησιμοποιούνε οι δημιουργοί ελεύθερου λογισμικού,και οι προγραμματιστές ανοικτού κώδικα.
Η GPL έχει την άποψη οτι το ανοικτό λογισμικό είναι ευάλωτο στην καταπάτηση των δικαιωμάτων των δημιουργών προγραμματιστών από αλλους χρήστες ή εταιρείες που χρησιμοποιούν μέρος του κώδικα ή όλο τον κώδικα χώρις να έχουν υπόψην τα δικαιώματα και τις άδειες τις οπόια υφίστανται κατα τη δημοσιεύσει του κωδικα . Και για αυ΄τον τον λόγο η GPL οταν χρησιμοποιείται επιβάλλει στον κώδικα του, να δίνει την ευκαιρία στους χρήστες της να μπορόυνε να δούνε τον κώδικα . Όπως ειναι γνωστό ομως η GPL άδεια φίαχτηκε για τα προγράμματα που έγραφε η GNU PROJECT,όπου δίνει στους δημιούργους της τα εξής 4 δικαιώματα(Τέσσερις Ελευθερίες).

 • Να τρέξουν ένα πρόγραμμα για οποιοδήποτε λόγο.(RUN)
 • Να μελετήσουν τη λειτουργία ενός προγράμματος και να το τροποποιήσουν(READ-UPDATE)
 • Να διανείμουν αντίγραφα του προγράμματος έτσι ώστε να βοηθήσουν τον πλησίον(SHARE COPIES)
 • Να βελτιώσουν το πρόγραμμα και να προσφέρουν τις βελτιώσεις στο κοινό, έτσι ώστε να ωφεληθεί ολόκληρη η κοινότητα.(UPDATE-SHARE-COMMUNITY)

Βέβαια για να ισχύουν τα παραπάνω πρεπει να ειναι open source ο κώδικας .

Εκδόσεις GPL

επεξεργασία

Αρχίκα πρέπει να αναφέρουμε για τις διαφορετικές εκδόσεις της άδεις GPL.

Έχουμε την Έκδοση 1(Version 1) που κυκλοφόρησε 25 Φεβρουαρίου 1989.

Επίσης έχουμε την Έκδοση 2(Version 2) που κυκλοφόρησε 2 Ιουνίου 1991.

Και τέλος την Έκδοση 3(Version 3)που κυκλοφόρησε 29 Ιουνίου 2007.

Διαφοροποίηση Εκδώσεων

επεξεργασία

Έκδοση 2(Version 2) Η κύρια διαφορά είναι το Liberty or Death ,όπου μας λέει οτι το λογισμικό που έχει αυτήν την άδεια μπορεί να διανεμηθεί μόνο αν πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις.
Έκδοση 3(Version 3) Η σημαντικότερη διαφορά αυτής τηε έκδοσης είναι ότι άλλαξαν οι σχέσεις μεταξύ των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας λογισμικού,και τη συμβατότητα άδειας χρήσης ελεύθερου λογισμικού,τον ορισμό του "πηγαίου κώδικα" και τους περιορισμούς υλικού στις τροποποιήσεις λογισμικού.Αυτό συνέβη αργά προς τελη του 2005 όπου η Free Software Foundation (FSF) ανακοίνωσε ότι εργαζόταν πανω στην έκδοση 3.

Συνοψίζοντας λοιπον έχουμε την GPL Έκδοση 3 που δίνει την ευκαιρία να μπορούμε να χρησημοποιησουμε το οποιοδίποτε λογισμικό ως εμπορικό προϊόν.Να μπορύμε να τροποποιείσουμε το λογισμικό ,και παράλληλα να δημηουργήσουμε expansions με τον όρο οτι θα ειναι υπο την ίδια άδεια,και οτι θα μπορεί να διανεμηθεί από οποιονδήποτε χρήστη έιτε είναι πρωτότυπο ή επεξεργασμένο παράγωγο ακόμα και με τη διανομή μέσω του Torrent.
Κάτι όμως που δεν πρέπει να παραλείψουμε είναι ότι η GPL Έκδοση 3 έχει σαφή αδειοδότηση πατεντών, που σημαίνει ότι οι καλυπτόμενοι απο GPL κάτοχοι και δημιουργοί του προγράμματος έχουν τα copyrights και τις απαιτούμενες πατέντες με σκοπό τη χρησιμοποίηση του κώδικα που έχουν την άδεια απο τους ίδιους (User License).

Χρησιμοποιούνε GPL

επεξεργασία

Παραπάνω απο 150 προγράμματα έχουν GPL μερικά από αυτά είναι
MariaDB
Geany
gEdit
Git


Eclipse Public License version 2.0

επεξεργασία

Άδεια:Eclipse Public License (EPL)

Εισαγωγή

επεξεργασία

Το Eclipse Public License(EPL)είναι μια άδεια λογισμικού ελεύθερου και ανοιχτού κώδικα που χρησιμοποιείται κυρίως για το Eclipse ide και άλλα έργα από το Eclipse Foundation.Αντικαθιστά την κοινή δημόσια άδεια(CPL)και καταργεί ορισμένους όρους σχετικά με τις διαφορές που σχετίζονται με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

Στοιχεία EPL

επεξεργασία

Η δημόσια άδεια χρήσης του Eclipse έχει σχεδιαστεί για να είναι μια άδεια ελεύθερου λογισμικού φιλική προς τις επιχειρήσεις και διαθέτει πιο αδύναμες διατάξεις copyleft από τις άδεις όπως το GNU General Public License (GPL). Ο δέκτης προγραμμάτων με άδεια EPL μπορεί να χρησιμοποιήσει, να τροποποιήσει, να αντιγράψει και να διανείμει το έργο και τις τροποποιημένες εκδόσεις, σε ορισμένες περιπτώσεις υποχρεούται να δημοσιεύσει τις δικές του αλλαγές. Μέσω της άδειας EPL 2.0 προσφέρεται η δυνατότητα ανάλυσης της άδειας σε συνάρτηση με τις άδεις GPL σε διάφορες μορφές όπως και αυτή του απλού κειμένου. Δημιουργήθηκε για την εφαρμογή βελτιώσεων στην υπάρχουσα άδεια EPL v1 έχει γίνει η προεπιλεγμένη άδεια χρήσης για τα προγράμματα της Eclipse.Οι αλλαγές που συμπεριλήφθηκαν στην EPL-2.0 αποσκοπούν στην διευκόλυνση της χρήσης της άδειας χρήσης εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών ,πιο συμβατών με άλλες άδειες ανοιχτού κώδικα και στον εκσυγχρονισμό ορισμένων ορολογιών. Το Ίδρυμα Eclipse επισημαίνει ότι η έκδοση 1.0 έχει καταργηθεί και ότι όλα τα έργα πρέπει να μεταφερθούν στην έκδοση 2.0. Η άδεια EPL 2.0 πλέον είναι διεθνής επειδή έχει αφαιρεθεί η επιλογή του νόμου. Ανάμεσα στα βασικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης άδειας περιλαμβάνεται η δυνατότητα της διαθεσιμότητας του πηγαίου κώδικα και η επιλογή του δικαίου επιβάλει τον ορισμό του παράγωγου έργου. Επιπλέον η έκδοση 2.0 της άδειας έχει εκσυγχρονίσει το μοντέλο ώστε να είναι κατάλληλο για scripting γλώσσες. Επιπρόσθετα, η έννοια της "ενότητας" ως το πεδίο της συνεισφοράς έχει αλλάξει σε "αρχείο", ώστε να είναι πιο συνεπής με άλλες άδειες ανοιχτού κώδικα. Πιο αναλυτικά, μέσω του EPL οι προσθήκες στο πρωτότυπο έργο μπορούν να παραχωρηθούν ανεξάρτητα, συμπεριλαμβανομένης της άδειας ιδιοκτησίας, υπό την προϋπόθεση ότι οι προσθήκες αυτές είναι "ξεχωριστές ενότητες λογισμικού" και δεν αποτελούν παράγωγα έργα. Οι αλλαγές και οι προσθήκες που αποτελούν παράγωγο έργο πρέπει να έχουν άδεια υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις EPL, το οποίο περιλαμβάνει την απαίτηση για τη διάθεση του πηγαίου κώδικα. Η σύνδεση σε κώδικα με άδεια χρήσης από το EPL αυτόματα δεν σημαίνει ότι το πρόγραμμά είναι παράγωγο έργο. Το Ίδρυμα Eclipse ερμηνεύει τον όρο "παράγωγο έργο" κατά τρόπο σύμφωνο με τον ορισμό του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων των ΗΠΑ, όπως ισχύει για το λογισμικό υπολογιστών. Υπάρχουν δύο τύποι μερών που ορίζονται στο EPL: Συνεισφέροντες και παραλήπτες. <<Συνεισφέροντες>> σημαίνει οποιοδήποτε άτομο ή οντότητα που διανέμει το λογισμικό EPL, είτε τροποποιείται είτε όχι. Ο όρος <<Παραλήπτες>> αφορά οποιονδήποτε λαμβάνει το λογισμικό βάσει του EPL, συμπεριλαμβανομένων όλων των συντελεστών. Οι παραλήπτες συχνά αποκαλούνται <<you>> σε άλλες άδειες ανοιχτού κώδικα.

Συμβατότητα με GPL

επεξεργασία

Όσον αφορά τη συμβατότητα με την GPL, η νέα άδεια επιτρέπει στον αρχικό συνεισφέροντα σε ένα νέο έργο να επιλέξει μια δευτερεύουσα άδεια που παρέχει ρητή συμβατότητα με την έκδοση 2.0 του GNU General Public License ή οποιαδήποτε νεότερη έκδοση. Εάν δεν υπάρχει αυτή η προαιρετική ονομασία, τότε η άδεια Eclipse παραμένει πηγή ασυμβίβαστη με την GPL(οποιαδήποτε έκδοση).


MPL ~ Mozilla Public License

επεξεργασία

Το MPL Mozilla Public License είναι μια άδεια χρήσης λογισμικού που χρησιμοποιείται ανάπτυξη λογισμικού από την Mozilla Foundation η οποία το δημοσίευσε και το διατηρεί μέχρι και σήμερα Το γεγονός ότι είναι open source άδεια χρήσης σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον οποιοδήποτε και όχι μόνο από την Mozilla. Το MPL στοχεύει να είναι ένα συμβιβαστικό βήμα μεταξύ των αυστηρών αδειών (όπως η GPL) και των ανεκτικών αδειών (όπως η άδεια MIT) χρησιμοποιώντας "file-level" copyleft άδεια χρήσης, επιτρέπει στον χρήστη να βάλει κάποιο τροποποιημένο πηγαίο κώδικα από ένα MPL αρχείο απευθείας στο έργο του ή να τροποποιήσει ένα MLP αρχείο για να εισάγει ιδιόκτητο πηγαίο κώδικα χωρίς επηρεάζεται από τους περιορισμούς του copyleft. Με την έκδοση 2.0 το MPL κατόρθωσε να αποκτήσει μεγαλύτερη απλότητα και καλύτερη συμβατότητα με άλλες άδειες καθώς και πολλές άλλες σημαντικές ενημερώσεις.

Όροι χρήσης

επεξεργασία

Οι δικαιοπάροχοι δεν επιτρέπεται να περιορίζουν τα δικαιώματα του χρήστη στον να κάνει πρόσβαση σε κάθε αρχείο που καλύπτεται από το MPL. Αλλά το ίδιο έργο μπορεί επίσης να περιέχει ιδιόκτητα αρχεία χωρίς άδεια MPL. Το έργο που προκύπτει μπορεί να αποδεσμευτεί με οποιαδήποτε άδεια, υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται πρόσβαση στα αρχεία με άδεια MPL. Άλλοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν κάποιο έργο υπό το MPL 2.0 για να δημιουργήσουν ένα δικό τους έργο που μπορεί να κυκλοφορήσει με άλλες άδειες (π.χ. GPL). Τα αρχικά αρχεία MPL θα έχουν διπλή άδεια(dual-licensed) βάσει το MPL και την άλλη άδεια. Αν και το τελικό έργο με χρήση MPL είναι κατάλληλο για εμπορική χρήση, ο χρήστης δεν μπορεί να παραχωρήσει εκ νέου άδεια χρήσης με άδεια MPL, θα πρέπει να διανέμει τον πηγαίο κώδικα με άδεια χρήσης MPL μαζί με το παράγωγό του. Ο χρήστης θα πρέπει να παρέχει συνδέσμους για τους MPL πηγαίο κώδικα καθώς και να δημοσιεύσει οποιαδήποτε αλλαγή έχει κάνει στον πηγαίο κώδικα που περιέχει MPL(τμηματικό ή και ολόκληρο κώδικα) και συμπεριλάβει την πηγή και να ενημερώσει σε άλλους χρήστες στο πως να αποκτήσουν τον πρωτότυπο κώδικα ή/και τα αρχεία που περιέχουν κώδικα MPL, επίσης θα πρέπει να γίνει η συμπερίληψη πνευματικών δικαιωμάτων, δηλαδή άμα θα πρέπει να διατηρηθούν αρχικά πνευματικά δικαιώματα καθώς και να συμπεριλάβει το πλήρες κείμενο άδειας στο τροποποιημένο λογισμικό. Σε περίπτωση που ο χρήστης χρησιμοποιήσει κάποιο εμπορικό σήμα/λογότυπο/όνομα συνεργατών χωρίς την άδεια από τον δικαιούχο, σαν κάτοχος του λογισμικού/άδειας μπορεί να χρεωθεί με ζημιές από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων.

Η έκδοση 1.0 του MPL γράφτηκε από τον Mitchell Baker το 1998 ενώ εργαζόταν ως δικηγόρος στην Netscape Communications Corporation για την ανάπτυξη του προγράμματος περιήγησης ιστού Netscape με σκοπό να συναγωνιστούν με τον Internet explorer της Microsoft που δεν χρησιμοποιούσε άδεια ανοιχτού κώδικα Αργότερα η Mitchell Baker δημιούργησε μια δεύτερη άδεια παρόμοια με την NPL με όνομα Mozilla Public License αν και αρχικά προοριζόταν μόνο για λογισμικό που συμπλήρωσε βασικές ενότητες που καλύπτονται από το NPL, θα γίνει πολύ πιο δημοφιλές από το NPL και τελικά θα κερδίσει έγκριση από την Open Source Initiative. Μετά από έναν χρόνο αργότερα πραγματοποιήθηκε μια μικρή αναβάθμιση στο MPL με αποτέλεσμα την έκδοση 1.1. Οι πρωταρχικοί στόχοι ήταν η αποσαφήνιση των όρων σχετικά με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και η δυνατότητα πολλαπλών αδειών . Αυτή η τελευταία δυνατότητα αποσκοπούσε στην ενθάρρυνση της συνεργασίας με προγραμματιστές που προτιμούσαν αυστηρότερες άδειες όπως το GPL. Ωστόσο η 1.0 και η 1.1 εκδόσεις δεν ήταν συμβατές με την GPL που αποθάρρυνε την χρήση τους με αποτέλεσμα οι παλιότερες εκδώσεις του Firefox να χρησιμοποιούν πάνω από μια άδεια όπως τα: τα MPL 1.1, GPL 2.0 και LGPL 2.1. Στης Αρχές του 2010 άρχισε η ανάπτυξη της έκδοσης 2.0 του MPL και στην συνέχεια το 2012 έγινε η δημοσιεύσει της. Η 2.0 έκδοση καταστήσει την άδεια, σαφέστερη και ευκολότερη στην εφαρμογή, αλλά και πιο συμβατότη με τις άδειες GPL και Apache.

Δημοφηλες εφαρμογες που χρησημοποιουν MPL

επεξεργασία


IBM Public License(IPL)

επεξεργασία

Εισαγωγή

επεξεργασία

H IBM Public License(IPL) είναι μια άδεια ελεύθερου λογισμικού/ανοικτού κώδικα η οποία γράφτηκε και χρησιμοποιείται από την IBM. Δημιουργήθηκε τον Αύγουστο του 1999. Είναι εγκεκριμένη από το ίδρυμα ανοιχτού λογισμικού, (Free Software Foundation-FSF) και χαρακτηρίζεται ως «άδεια ελεύθερου λογισμικού» από την Open Source Initiative.

Διαφορές ΙPL-GNU

επεξεργασία

Η IPL διαφέρει από την GNU (General Public License-GPL) καθώς φέρει την ευθύνη στον εκδότη/διανομέα. Ο λόγος πίσω από αυτή την κίνηση, είναι η διευκόλυνση της εμπορικής χρήσης λογισμικού ανοιχτού κώδικα, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο ευθύνης τον συνεισφέροντα (δηλαδή την IBM και οποιαδήποτε άλλο φορέα που διανέμει το πρόγραμμα). Οι υποστηρικτές της IPL σημειώνουν ότι, υπάρχει ξεκάθαρα μεγαλύτερη ευθύνη στον κώδικα απ’ ότι σε αυτόν της GPL, ενώ το μεγαλύτερο χάσμα προκύπτει από την ασυμβατότητά τους. Η IPL δεν είναι συμβατή με την GPL, καθώς περιέχει περιορισμούς, που δεν υπάρχουν στην GPL;. Συγκεκριμένα, περιέχει ενός τύπου ρήτρα, η οποία σε περίπτωση δικαστικής διαμάχης (στο διαδικαστικό στάδιο της δίκης, που υπάρχει σύγκρουση νόμων, περισσότερα εδώ) αναφέρει ότι: η άδεια λογισμικού πρέπει να ερμηνευθεί σύμφωνα με τους νόμους της Πολιτείας της Νέας Υόρκης καθώς και του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Το σχόλιο της FSF στην ρήτρα « Η άδεια αυτή είναι ελεύθερου λογισμικού. Δυστυχώς, έχει μια επιλογή ρήτρας το οποίο την καθιστά ασυμβίβαστη με την GNU GPL». Διαφορές επίσης, παρουσιάζουν στον τρόπο διαχείρισης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, καθώς σε περίπτωση διαφωνίας και εν τέλη υπεκφυγή στα δικαστήρια, έναντι ενός εκδότη/διανομέα, τότε τυχόν άδειες διπλώματος ευρεσιτεχνίας τερματίζουν από την ημερομηνία που η προσφυγή κατατίθεται.

Παραδείγματα

επεξεργασία

Πρότζεκτ προγραμμάτων τα οποία έχουν λάβει άδεια βάσει της IPL:

Περίληψη

επεξεργασία

Η IPL μπορεί:

 • Να χρησιμοποιηθεί για εμπορική χρήση.
 • Να τροποποιηθεί.
 • Να διανεμηθεί.
 • Να αδειοδοτηθεί.

Η IPL δεν:

 • Μπορεί να χρησιμοποιήσει trademark.
 • Φέρει ευθύνη για ζημιές(δεν παρέχει εγγυήσεις).

Η IPL πρέπει:

 • Να περιλαμβάνει το πλήρες κείμενο της άδεια στο τροποποιημένο λογισμικό.
 • Να αποκαλύψει τον πηγαίο κώδικα κατά τη διανομή του λογισμικού.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

επεξεργασία

Mulan Permissive Software License v2 (MulanPSL - 2.0)

επεξεργασία

Ιδιοκτήτης: COSCL - China Open Source Cloud League

Κατηγορία: Επιτρεπτική (Permissive)

Profile identifier(ID): Classic 2-Clause

Style: Αναφορά Δημιουργού (Attribution)

Μοιάζει με άδειες όπως BSD, Apache License, ΜΙΤ License κ.α.

Υποβλήθηκε: Έκδοση 1, 3 Δεκεμβρίου 2019

Υποβλήθηκε εκ νέου: Έκδοση 2, 30 Δεκεμβρίου 2019 και στις 6 Ιανουαρίου 2020

Εγκρίθηκε από OSI: στις 14 Φεβρουαρίου 2020

Κυκλοφόρησε στην επίσημη ιστοσελίδα China Open Source Cloud Alliance και είναι προσβάσιμο: https://license.coscl.org.cn/MulanPSL2/index.html

Είναι η πρώτη Κινέζικη άδεια ανοικτού κώδικα που έχει εγγυηθεί από το OSI και είναι δίγλωσση, στα κινέζικα στα και αγγλικά. Είναι μια πολύτιμη προσθήκη στη λίστα αδειών γιατί σηματοδοτεί μια σημαντική ανακάλυψη της Κίνας στον τομέα του ανοιχτού κώδικα, η οποία θα ενθαρρύνει σε μεγάλο βαθμό την κινεζική κοινότητα και τους προγραμματιστές, να συμμετάσχουν στην απελευθέρωση του λογισμικού ανοιχτού κώδικα και να συμβάλουν στον κόσμο.

Κατατάσσεται στην κατηγορία "Διεθνείς άδειες"(International licenses), παρόλο που ζητήθηκε να είναι στην κατηγορία "Δημοφιλή και ευρέως χρησιμοποιούμενη ή με ισχυρές κοινότητες" (popular and widely-used or with strong communities )και αυτό γιατί δεν υπάρχει αρκετό χρονικό διάστημα για να ληφθεί υπόψη σε αυτήν την κατηγορία, ενώ η κατηγορία "Διεθνής άδεια υποδηλώνει ότι έχει διεθνή γενικότητα , είναι δηλαδή ευπροσάρμοστη και μπορεί να υιοθετηθεί και να υποστηριχτεί από οποιοδήποτε διεθνές ίδρυμα ανοιχτού κώδικα ή κοινότητα ανοιχτού κώδικα, για την παροχή υπηρεσίας για οποιοδήποτε έργο ανοιχτού κώδικα.

Με επικεφαλής το πανεπιστήμιο του Πεκίνου, ως Εθνικό Πρόγραμμα Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) “Cloud Computing and Big Data Open Source Community Ecosystem” το 2018,η κοινότητα του ανοιχτού κώδικα, οργανώθηκε και καλέστηκε, για να συμμετέχουν από κοινού στην προετοιμασία και ανάπτυξη της αδείας. Το πανεπιστήμιο σε συνεργασία με China Open Source Cloud Alliance, United Nations open source ecosystem, China Electronics Standardization Institute(CESI) και China open Source cloud Union, και πολλούς δικηγόρους με εκτεταμένη εμπειρία στην πνευματική ιδιοκτησία και τεχνικούς εμπειρογνώμονες, σχημάτισαν σημαντικά αποτελέσματα και η πρώτη έκδοση επίσημα ξεκίνησε 5 Αυγούστου 2019.

Μετά την κυκλοφορία έχει υιοθετηθεί από πολλούς εγχωρίους προγραμματιστές και έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως στην κοινότητα ανοιχτού κώδικα της Κίνας, περισσότερα από 1.000 έργα έχουν άδεια Mulan PSL v1. Η τελευταία έκδοση της αδείας(Mulan PSL v2) είναι μια αναθεώρηση και βελτιστοποίηση της πρώτης έκδοσης (Mulan PSL v1) ,για να απλοποιήσει τους όρους , να αποσαφηνίσει τους περιορισμούς και των δυο γλωσσών, ώστε για να μειώσουν το ρίσκο νομικών διαφορών. Κοινότητες ανοιχτού κώδικα και έργα ανοιχτού κώδικα στο εσωτερικό και εξωτερικό υποστηρίζουν και εφαρμόζουν την MulanPSL v2.

Το Λογισμικό υπόκειται στην άδεια Mulan PSL v2, με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

Χορήγηση άδειας πνευματικής ιδιοκτησίας(Grant of Copyright License) Χορηγεί άδεια πνευματικής ιδιοκτησίας για αναπαραγωγή, χρήση, τροποποίηση ή διανομή του έργου , με τροποποίηση ή χωρίς.

Χορήγηση άδειας ευρεσιτεχνίας(Grant of Patent License) Παραχώρηση δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, χωρίς να περιορίζει τη χρήση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, που κατέχει ένας παραλήπτης, για δημιουργία, χρήση, προσφορά για πώληση, πώληση ή μεταφορά με άλλο τρόπο του έργου. Η άδεια ευρεσιτεχνίας δεν ισχύει για οποιαδήποτε τροποποίηση του έργου και για οποιονδήποτε άλλο συνδυασμό που περιλαμβάνει το έργο.Εάν υπάρξουν δικαστικές διαφορές, λόγο παραβίασης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, τότε οποιαδήποτε άδεια ευρεσιτεχνίας που έχει χορηγηθεί για το λογισμικό, ενδέχεται να τερματιστεί αυτόματα από την ημερομηνία τέτοιας διαφοράς.

Δεν χορηγείται άδεια εμπορικού σήματος (No Trademark License) Δεν παρέχει άδεια εμπορικού σήματος για τη χρήση των εμπορικών ονομάτων, εμπορικών σημάτων και σημάτων υπηρεσίας.

Περιορισμός διανομής(Distribution Restriction) Διανομή του Λογισμικού, σε οποιοδήποτε μέσο, με ή χωρίς τροποποίηση, είτε σε πηγαίες είτε σε εκτελέσιμες μορφές, απαιτεί ότι παρέχετε στους παραλήπτες του λογισμικού, ένα αντίγραφο του κειμένου αυτής της άδειας, ανέπαφο, στον κώδικα του λογισμικού και να συμπεριληφθεί στα αρχεία προέλευσης, όταν διανέμετε το παραγόμενο λογισμικό. Είναι υποχρεωτικό οι αρχικοί δημιουργοί να αποδίδονται σε οποιαδήποτε διανομή ή παραγωγή του λογισμικού ή πηγαίου κώδικα.

Αποποίηση εγγύησης και περιορισμός ευθύνης (Disclaimer of Warranty and Limitation of Liability) Παρέχεται χωρίς εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους. Σε καμία περίπτωση, δεν είναι οποιοσδήποτε υπεύθυνος, για οποιεσδήποτε επακόλουθες ζημιές, οι οποίες προκύπτουν από την χρήση ή αδυναμία χρήσης του λογισμικού, ασχέτως πως προκλήθηκαν.

Γλώσσα (Language) Στην δεύτερη έκδοση προστέθηκε η ρήτρα Γλώσσα, δηλώνοντας ότι αυτή η Άδεια είναι εκφρασμένη και στα Κινέζικα και στα Αγγλικά , διευκολύνοντας περισσότερους προγραμματιστές να την διαβάσουν, να την κατανοήσουν και να την χρησιμοποιήσουν, ενώ και οι δυο γλώσσες έχουν το ίδιο νομικό αποτέλεσμα, στην περίπτωση απόκλισης μεταξύ των δυο εκδόσεων η κινέζικη υπερισχύει.

Συμβατότητα με GPL (GPL Compatible) Αυτή η άδεια είναι συμβατή με GPL. λογισμικό αδειοδοτημένο βάσει αυτής της άδειας μπορεί να συνδυαστεί με ένα πρόγραμμα στο πλαίσιο GPL χωρίς σύγκρουση, και ο νέος συνδυασμός θα έχει την GPL εφαρμοσμένη στο σύνολο. Η κύρια αρχή συμβατότητας είναι το FSF.

Εφαρμογή Mulan Permissive Software License Version 2 (Mulan PSL v2) στο λογισμικό:

1.Συμπληρώση των κενών στην ακόλουθη δήλωση, εισαγωγή ονόματος λογισμικού, έτους της πρώτης έκδοσης του λογισμικού και του ονόματός κάτοχου πνευματικών δικαιωμάτων.

2.Δημιουργια ενός αρχείου με το όνομα "LICENSE" που περιέχει ολόκληρο το περιεχόμενο της άδειας, στην αρχή του πακέτου λογισμικού.

3.Επισυνάψη της δήλωσης στην αρχή κάθε αρχείου προέλευσης.

Επικεφαλίδα άδειας

Copyright (c) [Έτος] [Όνομα κατόχου πνευματικών δικαιωμάτων]

[Όνομα Λογισμικού] is licensed under Mulan PSL v2.

You can use this software according to the terms and conditions of the Mulan PSL v2.

You may obtain a copy of Mulan PSL v2 at: http://license.coscl.org.cn/MulanPSL2

THIS SOFTWARE IS PROVIDED ON AN "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY OR FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the Mulan PSL v2 for more details.

Πηγές:


European Union Public License, version 1.2 (EUPL-1.2)

επεξεργασία

Η EUPL είναι η πρώτη άδεια χρήσης ελεύθερου λογισμικού / λογισμικού ανοιχτού κώδικά (FOSS Free and Open Source Software) υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής επιτροπής. Έχει υπογραφεί από 23 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον καθένα. Η ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε συνολικά 3 εκδόσεις της EUPL : o EUPL v1.0, αρχές του έτους 2007 o Με την απόφαση C(2007)6774, η EUPL εγκρίθηκε σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαίκης Ένωσης. o EUPL v 1.2, με την εφαρμοστική απόφαση 2017/863 στις 18 Μαϊού 2017.

Άδεια χρήσης EUPL v1.2

επεξεργασία

Η άδεια χρήσης EUPL είναι μια copyleft άδεια χρήσης λογισμικού. Το έργο μπορεί να διανεμηθεί υπό την ίδια άδεια, ακόμα και αν τροποποιηθεί ή βελτιωθεί. Η EUPL v1.2 παρέχει ευρεία κάλυψη του συνολικού έργου, όχι μόνο του λογισμικού, αλλά και των διαφόρων εργαλείων του, όπως εγχειριδία , προδιαγραφές κ.α. Επίσης παρέχει ευελιξία και συμβατότητα σε χρήστες και προγραμματιστές, καθώς το λογισμικό υπό την άδεια χρήσης EUPL – 1.2 μπορεί να διανεμηθεί, να αντιγραφεί, να τροποποιηθεί ή να βελτιωθεί, χωρίς όμως να είναι δυνατή η μεταβολή/αλλαγή της άδειας χρήσης του. Ακόμη είναι δυνατή η ενσωμάτωση του σε κάποιο έργο, το οποίο διαθέτει διαφορετική, αλλά συμβατή άδεια χρήσης λογισμικού. Στην περίπτωση που το έργο προσαρμοστεί σε κάποιο άλλο συμβατό, το συνολικό έργο δύναται να διανεμηθεί με την συμβατή άδεια.

Δικαίωμα χρήσης EUPL

επεξεργασία

Η EUPL έχει αναπτυχθεί στην Ευρώπη, οπότε οι πιθανότεροι χρήστες είναι ευρωπαϊκά ιδρύματα. Ωστόσο η άδεια της καθιστά δυνατή τη χρήση της από τον καθένα σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου. Τα δικαιώματα χρήσης της EUPL είναι παγκόσμιας ισχύος, και ο χρήστης, στον οποίο παραχωρείται η άδεια, έχει εφόρου ζωής δικαίωμα στο πρωτότυπο έργο, χωρίς υποχρέωση καταβολής αντίτιμου ή τελών πνευματικών δικαιωμάτων.

Τα δικαιώματα που παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο 2: o Το έργο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον χρήστη για όλες τις χρήσεις. o Το έργο μπορεί να διανεμηθεί ελεύθερα, αλλά επίσης μπορεί να δανειστεί η να αντιγραφεί επί πληρωμή. o Το έργο μπορεί να βελτιωθεί ή τροποποιηθεί με αποτέλεσμα να μπορούν να δημιουργηθούν παράγωγα έργα. Σε περίπτωση που κάποιο έργο χρειάζεται κάποιο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που κατέχεται από τον αρχικό κάτοχο του έργου. Τότε ο πρώτος πρέπει να παραχωρήσει το δικαίωμα χρησιμοποίησης της ευρεσιτεχνίας στο ελάχιστο για την λειτουργία του έργου.

Ανάγκη δημιουργίας άδειας λογισμικού

επεξεργασία

Οι κύριοι λόγοι που συντέλεσαν στην ανάπτυξη μιας καινούργιας άδειας χρήσης ελεύθερου και ανοιχτού κώδικα ήταν η έλλειψη κατάλληλης άδειας χρήσης Λογισμικού.

 1. Ο λόγος ύπαρξης μιας άδειας λογισμικού ο οποίος αναφέρεται σε πολλές γλώσσες χωρίς να υπάρχουν διακρίσεις μεταξύ χωρών, διαφορετικών γλωσσών .
 2. Η ανάγκη να υπάρχει μια κοινή ορολογία σχετική με τα πνευματικά δικαιώματα που να ικανοποιεί τις Ευρωπαϊκές νομικές απαιτήσεις.
 3. Για να μπορέσει να ισχύσει δεν θα μπορούσαν να γίνονται διακρίσεις μεταξύ των χωρών μελών. Οι υποχρεώσεις, οι περιορισμοί όπως και οι εγγυήσεις πρέπει να είναι ακριβής.

EUPL και PI HOLE

επεξεργασία

To PI HOLE είναι ευρέως γνωστό για τις Ad-blocking ιδιότητες του. Χρησιμοποιείται σε Linux servers, αλλά μπορεί να τρέξει ακόμα και σε barebones όπως το Rapsberry Pi. Το PI HOLE είναι πλέον διαθέσιμο με την άδεια χρήσης EUPL, οπώς αναφέρεται στην σελίδα της ευρωπαϊκής επιτροπής.

Συμβατές άδειες

επεξεργασία
 • GNU General Public License (GPL) v. 2, v. 3
 • GNU Affero General Public License (AGPL) v. 3
 • Open Software License (OSL) v. 2.1, v. 3.0
 • Eclipse Public License (EPL) v. 1.0
 • CeCILL v. 2.0, v. 2.1
 • Mozilla Public Licence (MPL) v. 2
 • GNU Lesser General Public Licence (LGPL) v. 2.1, v. 3
 • Creative Commons Attribution-ShareAlike v. 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0) για έργα πλην λογισμικού
 • European Union Public Licence (EUPL) v. 1.1, v. 1.2
 • Québec Free and Open-Source Licence
 • αμοιβαιότητα (LiLiQ-R) ή ισχυρή αμοιβαιότητα (LiLiQ-R+)


MIT License (MIT)

επεξεργασία

Εισαγωγή

επεξεργασία

Η άδεια χρήσης του MIT προέρχεται από το Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασαχουσέτης με την χρονολογία δημιουργίας της να είναι αόριστη. Είναι μια από τις πιο διαδεδομένες επιτρεπτικές(permissive) άδειες χρήσης λογισμικού καθώς οι περιορισμοί που έχει είναι ελάχιστοι και η συμβατότητα της πληθώρα.

Χρονολογία δημιουργίας

επεξεργασία

Το Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασαχουσέτης από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 μέχρι και τα τέλη του 1990 έχει δημιουργήσει αρκετές άδειες χρήσης λογισμικού με αποτέλεσμα να υπάρχει μια αοριστία για την χρονολογία δημιουργίας της άδειας MIT. Συγκεκριμένα, δικηγόροι του ΜΙΤ το 1987 θεμελίωσαν μια άδεια χρήσης για το σύστημα παραθύρων X που παρέχει τη βασική δομή για ένα περιβάλλον γραφικής διεπαφής η οποία είχε ονομασία X Consortium ή αλλιώς X11 license. Το 1998 εμφανίστηκε μια άδεια χρήσης με το όνομα Expat License η οποία είχε την ακριβώς ίδια δομή με την άδεια ΜΙΤ που είναι σήμερα εγκεκριμένη από το σωματείο Open Source Initiative, και οι δυο αυτές άδειες έχουν παραλείψει μια ρήτρα που συμπεριλάμβανε η αρχική άδεια X Consortium η οποία προφύλασε τα ονόματα των αρχικών συντακτών από τη χρήση τους για διαφημιστικούς σκοπούς. Εν κατακλείδι η χρονολογία δημιουργίας της άδεια MIT κυμαίνεται στα έτη 1987 με 1998,όμως σύμφωνα με το άρθρο του Gordon Haff στο opensource.com κρίνεται πιο πιθανό το έτος 1987.

Χαρακτηριστικά

επεξεργασία

Η άδεια χρήσης ΜΙΤ κατατάσσεται στις επιτρεπτικές άδειες χρήσης και το γεγονός ότι ο μόνος της περιορισμός είναι η μη διαγραφή της άδειας είναι ο λόγος για τον οποίο καθίσταται αυτομάτως συμβατή τις περισσότερες άδειες χρήσης όπως για παράδειγμα οι επιτρεπτικές άδειες BSD,Apache αλλά και Copyleft άδειες οι οποίες είναι λιγόγερο επιτρεπτικές όπως οι GPL και LGPL. Σαν άδεια δίνει στους συντάκτες το δικαίωμα της Πνευματικής ιδιοκτησίας(Copyright) το οποίο πληροφορεί τους χρήστες του λογισμικού ότι οι συντάκτες ή οι νόμιμοι κάτοχοι της Πνευματικής ιδιοκτησίας(Copyright) δεν είναι υπεύθυνοι σε περίπτωση ζημίας ή έκθεσης προβλημάτων λόγο της χρήσης του λογισμικού.Τα κύρια γνωρίσματα της άδειας ΜΙΤ είναι η συνοπτικότητα και η ασφάλεια που προσφέρει στους συντάκτες που την ενσωματώνουν στο λογισμικό τους μέσω της Πνευματικής Ιδιοκτησίας, λόγω αυτών φαίνεται πως είναι μια από τις πιο ευρέως χρησιμοποιημένες άδειες λογισμικού. Σύμφωνα με έρευνα της εταιρίας WhiteSource για τη χρονολογία 2019 η άδεια ΜΙΤ είναι πρώτη σε χρήση στα αποθετήρια του GitHub με ποσοστό 27% αναφέροντας ότι είναι βελτιστοποιημένη για προγραμματιστές καθώς είναι σύντομη και η χρήση της εύκολη.

Εταιρίες και έργα που κάνουν χρήση της άδειας MIT

επεξεργασία

Τα τελευταία χρόνια πολλές μεγάλες εταιρίες έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν αλλά και να αναπτύσσουν υπηρεσίες ,προγράμματα και γλώσσες προγραμματισμού ανοιχτού λογισμικού, σημαντικές εταιρίες που με τη χρήση της άδειας MIT έχουν συνεισφέρει στο κίνημα του ανοιχτού λογισμικού είναι οι Microsoft,Google,Facebook.

Η React είναι ένα Javascript library το οποίο χρησιμοποιείται για την δόμηση γραφικού περιβάλλοντος. Δημιουργήθηκε το 2013 από έναν προγραμματιστή του Facebook και συντηρείται από το Facebook και μια κοινότητα ανεξάρτητων προγραμματιστών. Χρησιμοποιείται για την δόμηση γραφικού περιβάλλοντος.

Το GitLab ένα γνωστός διαχειριστής αποθετηρίων git, προσφέρει στους χρήστης διάφορα εργαλεία για την διευκόλυνση της ανάπτυξη των εφαρμογών τους όπως η αλληλεπίδραση με άλλους χρήστες που μπορεί να χρησιμοποιούν τον κώδικα τους και άλλα.

Το Visual Code Studio είναι ένας multi-platform ανοιχτού λογισμικού εκτενής κειμενογράφος με πολλά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως ο εντοπισμός σφαλμάτων, η αυτόματη συμπλήρωση του κώδικα και η ενσωματωμένη λειτουργία του Git. Δημιουργήθηκε το 2015 από την Microsoft και ο κώδικας του υπάρχει στο αποθετήριο του GitHub.


Άδεια χρήσης Unicode License Agreement INC (Data Files and Software)

επεξεργασία

Εισαγωγή

επεξεργασία

Το Unicode είναι ένα πρότυπο κωδικοποίησης χαρακτήρων από 16αδική μορφή σε χαρακτήρες που είναι δυνατή η ανάγνωση τους από ανθρώπους , είναι ελεύθερο στη χρήση και υιοθετήθηκε από τις περισσότερες ψηφιακές συσκευές πάνω στον πλανήτη . Είναι ένα πολύγλωσσο σύστημα τυποποίησης χαρακτήρων.

Χαρακτιριστικά UNICODE

επεξεργασία

Ο κύριος σκοπός που δημιουργήθηκε το Unicode ήταν για να καλύψει ανάγκες που δεν σου πρόσφεραν άλλα πρότυπα σε ένα υπολογιστικό σύστημα , για παράδειγμα τα παλαιότερα πρότυπα υποστήριζαν μέχρι δύο γλώσσες όπως είναι το ISO 8859 που κάθε χαρακτήρας είναι 8 bit και μπορούσε να έχει μέχρι 256 χαρακτήρες ,128 για τα λατινικά και 128 για μια τοπική. Το Unicode έχει ορίσει κάθε χαρακτήρα ξεχωριστά αλλά δίνει την δυνατότητα να χρησιμοποιούνται δυο τρόποι υλοποίησης των χαρακτήρων , το UCS-x (Universal Character Set) και UTF-x (Universal Transformation Format) με x να ορίζει τον αριθμό των bits διατύπωσης κάθε χαρακτήρα , και αυτό γίνεται για πρακτικούς λόγους όπως είναι η διαχείριση της μνήμης χωρίς να φορτώνετε με άχρηστη πληροφορία έτσι εξοικονομείτε πολύς χώρος μνήμης. Γιατί όμως άχρηστη πληροφορία ; Γιατί όταν θες να γράψεις ένα απλό κείμενο δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσεις κωδικοποίηση UTF-32 ενώ μπορείς με την UTF-8 να έχεις το ίδιο επιθυμητό αποτέλεσμα δεσμεύοντας λιγότερο χώρο στην μνήμη του συστήματος σου . Αυτά γίνονται επειδή όλοι οι χαρακτήρες του είναι συνολικά 143,859 όπου ο καθένας έχει οριστεί με έναν ξεχωριστό αριθμό στον 16αδικό, είναι επιλογή του καθενός το τι μορφή υλοποίησης θα χρησιμοποιήσει και για ποιο σκοπό θα την χρησιμοποιήσει ,Γιατί όπως είναι γνωστό το Unicode περιέχει πολλούς χαρακτήρες για προγραμματιστές .

Ιστορία προτύπου

επεξεργασία

Η Unicode inc. από το 1991 με την έκδοση του Unicode 1.0 έως σήμερα που έχει κυκλοφορήσει την έκδοση Unicode 13.0 είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που με δωρεές της google, Microsoft , anonymous, και πολλά μη εμφανιζόμενα ονόματα που συνεχίζουν να ενισχύουν το σκοπό της Unicode να μπορεί κάθε γλώσσα πάνω στο πλανήτη να χρησιμοποιείτε στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές , στοχεύοντας και σε γλώσσες αρχαίων πολιτισμών . Όλα αυτά ξεκίνησαν από τον Joe Becker από τη Xerox μαζί με τους Lee Collins και Mark Davis από την Apple το 1980 , που ξεκίνησαν να αναζητούν νέες λύσεις για πρακτικούς τρόπους με την βοήθεια των Peter Fenwick και Dave Opstad . Το 1988 έγινε η πρώτη αναφορά από τον Joe Becker για ένα σύστημα κωδικοποίησης χαρακτήρων σε πολλές γλώσσες και λέγοντας αναφορικά για το πρότυπο και τους χαρακτήρες που θα περιλαμβάνονταν. Αργότερα στην ομάδα προστέθηκαν οι Ken Whistler και Mike Kernaghan της Metaphor, οι Karen Smith-Yoshimura και Joan Aliprand της RLG μαζί με Glenn Wright της Sun Microsystems . Αργότερα το 1990 προστέθηκαν οι Michel Suignard και Asmus Freytag από τη Microsoft και τον Rick McGowan του NeXT. Και μέχρι το 1991 όλα ήταν έτοιμα για την δημιουργία Unicode Consortium(κοινοπραξία) στην καλιφόρνια και την πρώτη κυκλοφορία της έκδοσης 1.0 του Unicode και τα επόμενα χρόνια συνέχισαν δυναμικά αναβαθμίζοντας και ερευνώντας για το Unicode .

Όροι και άδεια χρήσης UNICODE

επεξεργασία

Στους όρους χρήσης αναγράφεται πως όποιος έχει το λογισμικό και τα δεδομένα είναι δωρεάν στη χρήση, την απόκτηση ενός αντιγράφου του λογισμικού και των δεδομένων για οποιαδήποτε χρήση χωρίς περιορισμούς στα δικαιώματα χρήσης. Προϋπόθεση, βέβαια, είναι η θέσπιση συγκεκριμένων όρων προς τη πώληση ή τη χρήση στο σχετικό κομμάτι πως πρέπει να αναγράφεται η ακριβής άδεια χρήσης ή να εμφανίζεται με όλα τα σχετικά αντίγραφα και αρχεία του Unicode. Στην άδεια χρήσης, επιπλέον, αναφέρεται πως τα δεδομένα και το λογισμικό παραμένει ως έχει, δηλαδή, χωρίς αλλαγές, χωρίς καμία εγγύηση και χωρίς να αναλαμβάνει ευθύνη η εταιρία για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει.


Apache License 2.0

επεξεργασία

Εισαγωγή

επεξεργασία

Η Apache License είναι μία άδεια ελεύθερου λογισμικού, που δημιουργήθηκε από την Apache Software Foundation (ASF), δίνοντας την δυνατότητα στους χρήστες για πολλαπλή χρήση του λογισμικού. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να διανέμει , να τροποποιήσει αλλά και να διανέμει την τροποποιημένη έκδοση του λογισμικού , χωρίς να ανησυχεί για τα δικαιώματα , σύμφωνα με τους όρους της άδειας.

Η Apache Software Foundation (AFS) ξεκίνησε το 1995 με την ονομασία Apache Group , κυκλοφορώντας διαδοχικές εκδόσεις του διακομιστή http . Η άδεια που χρησιμοποιούσε ήταν ίδια με την BSD 4 ρητρών με μοναδικές διαφορές την ονομασία των οργανισμών και τον όρο που απαγόρευε τη χρήση της ονομασίας Apache στα παράγωγα. Η εγκατάλειψη της διαφημιστικής ρήτρας από το Berkeley (Berkeley Software Distribution) , οδήγησε την Apache το 2000 στη δημιουργία της άδειας Apache 1.1 . Το 2004 , η ASF αποφάσισε να αποχωρήσεις από το BSD μοντέλο , δημιουργώντας την άδεια Apache 2.0 . Κύριοι στόχοι της ήταν πλέον η διευκόλυνση χρήσης έργων εκτός ASF , η βελτίωση της συμβατότητας με λογισμικό βασισμένο σε GPL ( General Public License) και η παραχώρηση δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας .

Η Apache License 2.0 είναι μια συμφωνία άδειας χρήσης ελεύθερου και ανοιχτού κώδικα λογισμικού (FOSS) από το Apache Software Foundation. Η συμφωνία ορίζει τους εξής όρους :

 • Το λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να αναπαραχθεί, να τροποποιηθεί, να διανεμηθεί ή να πωληθεί ελεύθερα.
 • Το λογισμικό μπορεί να συνδυαστεί με άλλα προϊόντα και να διανεμηθεί ή να πωληθεί ως πακέτο.
 • Τα προϊόντα που προέρχονται ή τροποποιούνται από λογισμικό με άδεια χρήσης μπορούν να διανεμηθούν με άλλες άδειες.
 • Το λογισμικό Apache δεν μπορεί να αναδιανεμηθεί χωρίς απόδοση.
 • Ένα αντίγραφο της άδειας πρέπει να αναδιανεμηθεί μαζί με οποιοδήποτε λογισμικό Apache.
 • Οι εξωτερικές συνεισφορές στο λογισμικό αποδεσμεύονται υπό τους όρους του ASF, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

Η Apache License διασφαλίζει ακόμη πως ο χρήστης δεν χρειάζεται να ανησυχεί για παραβίαση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας χρησιμοποιώντας το λογισμικό. Η ASF για την αποφυγή δικαστικών διαφορών, η άδεια λήγει σε περίπτωση που ο χρήστης μηνύσει οποιονδήποτε για παραβίαση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

Συμβατότητα

επεξεργασία

Συμφωνία ανάμεσα στο Apache Software Foundation και το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού καθόρισε ότι το Apache License 2.0 είναι μια άδεια ελεύθερου λογισμικού ,συμβατή με την έκδοση 3 της Γενικής Δημόσιας Άδειας GNU (GPL). Αυτό σημαίνει πως ο κώδικας υπό GPL έκδοσης 3 και Apache License 2.0 μπορεί να συνδυαστεί, αρκεί το λογισμικό που προκύπτει να έχει άδεια χρήσης σύμφωνα με την έκδοση 3 της GPL. Οι παλαιότερες εκδόσεις της Apache είναι ασυμβίβαστες με τις προηγούμενες εκδόσεις GPL 1 και GPL 2 ,καθώς και οι εκδόσεις της Apache πριν την 2.0 είναι ασυμβίβαστες με την GPL 3.

Εφαρμογή

επεξεργασία

Για την εφαρμογή της Άδειας Apache , ο χρήστης επισυνάπτει την δήλωση boilerplate συμπληρώνοτας τα στοιχεία του στις αγκύλες.Απαιτείται επίσης να συμπεριληφθεί ένα όνομα ή ένα όνομα κατηγορίας και μια περιγραφή στη ίδια σελίδα με την ειδοποίηση περί πνευματικών δικαιωμάτων για αναγνώριση σε αρχεία τρίτων.

Copyright [yyyy] [name of copyright owner]

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");

you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at  :http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0E-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.


GNU Lesser General Public License version 3

επεξεργασία

Εισαγωγή

επεξεργασία

Η ανάπτυξη λογισμικού με την φιλοσοφία του open source δεν αποσκοπεί στο κέρδος διότι σκοπός της είναι αρχικά η δημιουργία του καλύτερου λογισμικού που μπορεί να γίνει μέσα από τη συνεργασία για την βελτίωση του κώδικα και μετά η βελτίωση της διαθέσιμης γνώσης μέσα από την διαδικασία μελέτης του πηγαίου κώδικα. Αν υπάρχει επιθυμία για κέρδος μπορεί να προκύψει από την πώληση του λογισμικού μαζί με τον πηγαίο κώδικα, αλλά και από υπηρεσίες που σχετίζονται με το λογισμικό αυτό. Η άδεια χρήσης GNU Lesser General Public Licence 3.0 με την οποία θα ασχοληθούμε είναι μια άδεια ελεύθερου λογισμικού που εκδίδεται από το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (FSF).Αναπτύχθηκε ως συμβιβασμός του copyleft της άδεια γενικής χρήσης GPL με άλλες άδειες πιο ανεκτικές σαν την BSD και την MIT. Αρχικά δημιουργήθηκε το GNU Library General Public Licence και δημοσιεύθηκε το 1991 με σκοπό περισσότεροι προγραμματιστές να υιοθετήσουν τη χρήση βιβλιοθήκης ανοιχτού κώδικα. Η <<Βιβλιοθήκη>> άλλαξε σε <<Μικρότερη>> στην επόμενη έκδοση της άδειας 2.1 το 1999 και μετά από 8 χρόνια δημοσιεύθηκε η έκδοση 3 το 2007 αλλά οι γενικοί όροι δεν άλλαξαν σημαντικά. Ο λόγος που άλλαξε ο τίτλος είναι επειδή μέσω του FSF ο κόσμος πίστευε ότι το LGPL χρησιμοποιείται για βιβλιοθήκες λογισμικού και το GPL για προγράμματα . Όμως ο ιδρυτής του έργου GNU Richard Stallman έδωσε ακριβής απαντήσεις πάνω σε αυτό τονίζοντας ότι δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείτε το LGPL για όλες τις βιβλιοθήκες αφού και το GPL έχει πλεονεκτήματα. Όπως για παράδειγμα μια βιβλιοθήκη που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι προγραμματιστές ανοιχτού λογισμικού δεν μπορούν να την χρησιμοποιήσουν οι προγραμματιστές κλειστού λογισμικού.

Δυνατότητες

επεξεργασία

Η LGPL έχει την ιδιαιτερότητα να μην εγγυάται την πλήρη ελευθερία του χρήστη για τροποποιήσεις διότι πρέπει να παραδώσει τις αλλαγές στον παραλήπτη και μαζί όλα τα δικαιώματα που έχει, έτσι δίνει το πλεονέκτημα στον κάτοχο να έχει τον έλεγχο του κώδικα. Οι κανόνες για τη διαθεσιμότητα κωδικού στο LGPL3 είναι οι ίδιοι όπως και για το GPL3. Οι περισσότερες περιπτώσεις του LGPL επιτρέπουν τη χρήση οποιουδήποτε κώδικα που κυκλοφορεί σε μια συγκεκριμένη έκδοση και σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη έκδοση της άδειας. Από την στιγμή που κυκλοφόρησε το LGPL3, πολλά έργα με άδεια LGPL2 ενδέχεται να είναι διαθέσιμα και στις δύο εκδόσεις, αλλά ορισμένα έργα θα μεταφερθούν στο LGPL3 ή οποιαδήποτε μεταγενέστερη έκδοση. Για τα έργα που δεν μεταφέρθηκαν στις επόμενες εκδόσεις, οι κάτοχοι άδειας θα έχουν την επιλογή να λάβουν τον κωδικό είτε LGPL2 είτε LGPL3 . Οι βιβλιοθήκες με άδεια χρήσης LGPL ενδέχεται να συνδέονται με ιδιόκτητες εφαρμογές, αν είναι συνδεδεμένος ο κωδικός εφαρμογής ως LGPL επιτρέπει τον χρήστη να συνδέσει τη εφαρμογή με διαφορετική έκδοση του πηγαίου κώδικα, έτσι η εφαρμογή συνδέεται δυναμικά με το λογισμικό LGPL και ο κωδικός παραμένει αποκλειστικός.

Διαφορές LGPL και GPL

επεξεργασία

Η κύρια διαφορά μεταξύ των δύο είναι ότι το GPL είναι πιο ασφαλείς δίνοντας περισσότερη έμφαση στην προστασία των χρηστών του λογισμικού, διότι τους επιτρέπει να κάνουν τροποποιήσεις στο λογισμικό, να μοιράζονται και να λαμβάνουν τον πηγαίο κώδικα. Από την άλλη πλευρά το LGPL μπορεί να κάνει αλλαγές, αλλά και να επιτρέπει την σύνδεση με ένα μη ελεύθερο πρόγραμμα που δεν είναι GPL να συνδέεται με βιβλιοθήκες παρέχοντας τους πηγαίους κωδικούς, έτσι επιτρέπεται σε περισσότερα άτομα να χρησιμοποιούν το όφελος της.

https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html

https://opensource.org/licenses/LGPL-3.0

https://en.wikipedia.org/wiki/GNU_Lesser_General_Public_License

Python Public Licence - Γιώτης Δημήτριος

επεξεργασία

Η python είναι μια ευρέως διαδεδομένη υψηλού επιπέδου γλώσσα προγραμματισμού, με αρκετές δυνατότητες. Κύριο χαρακτηριστικό της είναι η απλότητα στην σύνταξη της καθιστώντας την ιδανική για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Η εφαρμογή του άρχισε τον Δεκέμβριο του 1989. Ο Van Rossum επωμίστηκε την αποκλειστική ευθύνη για το έργο, ως κύριος προγραμματιστής, έως τις 12 Ιουλίου 2018, όταν ανακοίνωσε τις «μόνιμες διακοπές του» από τις ευθύνες του ως Benevolent Dictator For Life του Python, έναν τίτλο που του έδωσε η κοινότητα του Python για να αντανακλά τη μακρά του μακροπρόθεσμη δέσμευση ως επικεφαλής λήψης αποφάσεων του έργου. Χρειαστήκαν αρκετές διαφορετικές εκδώσεις λογισμικού σε συνεργασία με το development team ώσπου το 2001 οπού ιδρύθηκε το PSF (Python Software Foundation) ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που παρείχε εκδώσεις ανοιχτού λογισμικού (open source) προς το κοινό. Το λογισμικό ανοιχτού κώδικα (OSS) είναι ένα είδος λογισμικού υπολογιστή του οποίου ο πηγαίος κώδικας απελευθερώνεται με άδεια, στην οποία ο κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων παρέχει στους χρήστες τα δικαιώματα να μελετούν, να αλλάζουν και να διανέμουν το λογισμικό σε οποιονδήποτε και για οποιονδήποτε σκοπό. Μέχρι και σήμερα oι εκδώσεις python που ακολούθησαν παρέμειναν ανοιχτού κωδικά και η πληοψηφία αυτων είναι συμβατές με το GPL (General Public License).

General Public License

επεξεργασία

Η γενική δημόσια άδεια GNU (GNU GPL ή GPL) είναι μια ευρέως χρησιμοποιούμενη άδεια χρήσης ελεύθερου λογισμικού, η οποία εγγυάται στον χρήστη την ελευθερία να τρέχει, να μελετεί, να μοιράζεται και να επεξεργάζεται το λογισμικό. Η άδεια χρήσης GNU Lesser General Public Licence 3.0 είναι μια άδεια ελεύθερου λογισμικού που εκδίδεται από το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (FSF).Αναπτύχθηκε ως συμβιβασμός του copyleft της άδεια γενικής χρήσης GPL με άλλες άδειες πιο ανεκτικές σαν την BSD και την MIT. Αρχικά δημιουργήθηκε το GNU Library General Public Licence και δημοσιεύθηκε το 1991 με σκοπό περισσότεροι προγραμματιστές να υιοθετήσουν τη χρήση βιβλιοθήκης ανοιχτού κώδικα.

Python License Analyse

επεξεργασία

Στην άδεια λογισμικού της Python αναγράφονται τα εξής:

1.Ο χρήστης μπορεί να δημιουργεί και να αναπαράγει τροποποιήσεις του αντικείμενου της αδειοδότησης με την προϋπόθεση ότι οποιαδήποτε τροποποίηση του αντικείμενου της αδειοδότησης, συμπεριλαμβανομένης της μετάφρασής του σε οποιοδήποτε μέσο, εμπεριέχει σαφή ενημέρωση και προσδιορισμό των τροποποιήσεων που έγιναν στο πρωτότυπο αντικείμενο. (π.χ. Η ενημέρωση μπορεί να έχει την μορφή «Το πρωτότυπο αντικείμενο της αδειοδότησης μεταφράστηκε από την Αγγλική στην Ισπανική γλώσσα»). 2. Να διανέμει αντίγραφα και να παρουσιάζει στο κοινό το αντικείμενο της αδειοδότησης, συμπεριλαμβανομένων και των υλικών ενσωματώσεων σε Συλλογικά Έργα. 3. Να διανέμει αντίγραφα και να παρουσιάζει στο κοινό Παράγωγα Έργα (τροποποιήσεις). 4. Να κάνει οποιαδήποτε χρήση ουσιώδους μέρους των περιεχομένων βάσης δεδομένων, στην περίπτωση που το αντικείμενο της αδειοδότησης είναι βάση δεδομένων. 5. Προς άρση κάθε αμφιβολίας, γίνεται δεκτό ότι: Υποχρεωτικές αδειοδοτήσεις μη δεκτικές παραίτησης: Στην περίπτωση υποχρεωτικών αδειοδοτήσεων στις οποίες δεν είναι δυνατή η παραίτηση (για παράδειγμα, αναφορικά με την είσπραξη αμοιβών για πνευματικά δικαιώματα) ο Χορηγών την Άδεια διατηρεί το δικαίωμα να εισπράττει τέτοιες αμοιβές είτε για εμπορική είτε για μη εμπορική χρήση του αντικειμένου της αδειοδότησης.

Πνευματικά Δικαιώματα

επεξεργασία

α. Ο Χορηγών την Άδεια παραιτείται από το δικαίωμα να εισπράττει αμοιβές για πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με μη εμπορικές χρήσεις του αντικειμένου της αδειοδότησης. β. Ο Χορηγών την Άδεια διατηρεί το δικαίωμα να εισπράττει αμοιβές για πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με εμπορικές χρήσεις του αντικειμένου της αδειοδότησης. Τα ανωτέρω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν με όλα τα τεχνικά μέσα και σε όλους τους υλικούς φορείς ενσωμάτωσης αντικείμενου της αδειοδότησης. Τα ανωτέρω δικαιώματα περιλαμβάνουν το δικαίωμα να γίνονται αυτές οι μετατροπές οι οποίες είναι τεχνικά αναγκαίες για την άσκηση των δικαιωμάτων σε άλλα τεχνικά μέσα και υλικούς φορείς ενσωμάτωσης αντικείμενου της αδειοδότησης. Υπάρχει επιφύλαξη υπέρ του δικαιούχου για όλα τα δικαιώματα που δεν παρέχονται σαφώς από την Άδεια. Στην περίπτωση που ο Χορηγών την Άδεια είναι δικαιούχος του δικαιώματος ειδικής φύσης (sui genesis) του κατασκευαστή βάσης δεδομένων για τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων, ο Χορηγών την Άδεια παραιτείται αυτού του δικαιώματός του. Περιορισμοί α. Ο χρήστης Μπορεί να προβεί σε διανομή, ή δημόσια εκτέλεση του αντικείμενου της αδειοδότησης μόνον έχοντας στην κατοχή του τους όρους της παρούσας Άδειας. Επίσης ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να περιλάβει ένα αντίγραφο της Άδειας σε κάθε αντίγραφο του αντικείμενου της αδειοδότησης το οποίο διανέμετε, ή εκτελείτε δημοσίως. Ακόμη, ο χρήστης δεν μπορεί να επιβάλλει όρους στο αντικείμενο της αδειοδότησης οι οποίοι περιορίζονται τους όρους της Άδειας .

 1. debian.org "What Does Free Mean? or What do you mean by Free Software?"