Να περιγράψετε μια άδεια χρήσης λογισμικού από το OSI (1η Εργασία 2018-19 / Ομάδα Τετάρτης)

The 2-Clause BSD License(ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ CS4417053 - ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ CE4417060)

επεξεργασία

Το FreeBSD project έχει ως στόχο να παρέχει ένα BSD-αδειδοτημένο λειτουργικό σύστημα το οποίο θα επιτρέπει στους κατόχους του να μπορούν να δημιουργούν ποικίλα προγραμματιστικά προϊόντα χωρίς περιορισμούς ή υποχρεώσεις αδειών. Η άδεια FreeBSD είναι πολύ καλή επιλογή για ερευνητικά ή άλλα έργα, όταν αυτά έχουν μεγάλη διάρκεια και χρειάζονται ένα περιβάλλον ανάπτυξης το οποίο α)έχει πολύ μικρό ή μηδενικό κόστος, β)θα έχει συνέχεια σε βάθος χρόνου, γ)επιτρέπει σε οποιονδήποτε να συνεχίσει, ακόμη και να εμπορευματοποιήσει τα τελικά αποτελέσματα με πολύ μικρό κόστος και ελάχιστα νομικά προβλήματα.

Οι προγραμματιστές προτιμούν την άδεια BSD επειδή τους αφήνει να ασχολούνται με τον κώδικα, και να κάνουν αυτό που θέλουν δηλαδή να προγραμματίζουν, χωρίς να ασχολούνται με νομικά ζητήματα. Συχνά λοιπόν γεννιέται η ερώτηση: Γιατί κάποιος να βοηθήσει τους ανταγωνιστές του να του κλέψουν τη δουλειά. Στην πραγματικότητα η άδεια BSD δίνει κίνητρο στους ανταγωνιστές να συνεργαστούν. Διότι εαν μία εταιρία πρωτοστατήσει σε κάποιο τομέα τότε, αυτόματα προτρέπει και τις υπόλοιπες να επανεξετάσουν την επιτροπή που είναι αρμόδια για να επανέλθει ισορροπία. Έτσι η προοδευτικότερη εταιρία κερδίζει άμεσα, ενώ ταυτόχρονα όλες μαζί συνεισφέρουν στην ανάπτυξη ενός ολοκληρομέμου πλέον BSD προϊόντος. Όσο πιο γρήφορη και αποτελεσματική είναι μία τέτοια ομάδα, λοιπόν, τοσο πετυχημένη θα είναι. Μια άδεια BSD είναι, ουσιαστικά, μια άδεια λογισμικού που επιτρέπει και ενθαρρύνει τέτοιες συμπεριφορές, με το ελάχιστο νομικό κόστος και πολύ μικρή νομική πολυπλοκότητα.

Οι εταιρείες έχουν καταλάβει ότι η δημιουργία καινοτομιών είναι μια καλή τεχνική προβολής. Μια άδεια τύπου BSD μπορεί να λειτουργήσει άνετα με τέτοιο τρόπο, ειδικά όταν μια εταιρεία έχει το πλεονέκτημα να οδηγεί τις εξελίξεις ενός συστήματος. Η άδεια είναι ιδανική από νομικής πλευράς και την ίδια στιγμή η εμπερία μιας εταιρείας με το συγκεκριμένο σύστημα εξασφαλίζει ότι θα έχει τον έλεγχο σε ότι αφορά στην ανάπτυξη και εξέλιξη του συστήματος. Οι προγραμματιστές προτιμού το λογισμικό ανοικτού κώδικα (Open Source) διότι παραμένει διαθέσιμο στον εργαζόμενο όταν αλλάζει εργοδότη. Μερικές εταιρείες ενθαρρύνουν κάτι τέτοιο, θεωρώντας το, άλλη μια προσφορά της εταιρείας στον εργαζόμενο, ειδικά όταν το σχετικό λογισμικό δεν εξασφαλίζει άμεσο κέρδος για την ίδια την εταιρεία. Έτσι δίνεται στον εργαζόμενο ένα είδος επιβράβευσης, το οποίο εμπεριέχει την πιθανότητα μελλοντικού κόστους για την εταιρεία αλλά δεν κοστίζει τίποτα με άμεσο τρόπο. Ένας τρόπος με τον οποίο ωφελείται μια εταιρεία όταν ενθαρρύνει τους εργαζόμενούς της να προσφέρουν σε έργα Open Source είναι η φήμη που κερδίζουν μεταξύ των συναδέλφων τους. Η ευκαιρία για κάτι τέτοιο είναι κι αυτή ένα είδος από «προσφορά» της εταιρείας στους εργαζόμενους, η οποία δεν έχει σχεδόν κανένα κόστος ή μειονέκτημα.

Εν κατακλείδι υπογραμμίζουμε ότι, το πιο σημαντικό πλεονέκτημα μιας άδειας τύπου BSD είναι ότι δεν περιέχει περίπλοκους νομικούς όρους, οπότε επιτρέπει στους προγραμματιστές και τις εταιρείες να αφιερώνουν περισσότερο από το χρόνο τους στη δημιουργία και την προώθηση του κώδικα, αντί να ανησυχούν αν ο κώδικας που γράφουν έχει παραβιάσει κάποια άδεια.

Πηγές:

 1. https://www.wikidata.org/wiki/Q18517294
 2. https://en.wikipedia.org/wiki/BSD_licenses
 3. https://tldrlegal.com/license/bsd-2-clause-license-(freebsd)
 4. https://www.freebsd.org/copyright/freebsd-license.html
 5. https://en.wikipedia.org/wiki/BSD_licenses#2-clause_license_(%22Simplified_BSD_License%22_or_%22FreeBSD_License%22)

LaTex Project Public License(LPPL) (ΜΑΝΤΩΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ CS4416187 - ΦΟΝΙΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ CS4417199)

επεξεργασία

LaTeX Project Public License Εισαγωγή:

Η δημόσια αδεια του LaTex Project είναι μια άδεια χρήσης ελεύθερου λογισμικού, εγκεκριμένη από τον ΟSI, που δημιουργήθηκε για το πρόγραμμα LaTeX. Το πρόγραμμα LaTeX είναι ένα πρόγραμμα δημιουργίας εγγράφων που δίνει στον χρήστη την δυνατότητα να δημιουργήσει από την αρχή ένα έγγραφο και να δώσει περισσότερη έμφαση στην σύνθεση κειμένου και όχι τόσο στην μορφοποίησή του, καθώς η στοιχειοθέτηση, επισύναψη βιβλιογραφίας, εμφάνιση μαθηματικών τύπων κλπ, γίνονται αυτόματα από το πρόγραμμα. Χρησιμοποιείται ιδιαίτερα στην σύνθεση ακαδημαϊκών εγγράφων. Το LaTeX γράφτηκε από τον Leslie Lambort και αργότερα ξαναγράφτηκε από τον Frank Mittelback. ο λογισμικό που διανέμεται υπό τους όρους του LPPL μπορεί να θεωρηθεί ελεύθερο λογισμικό, ωστόσο δεν copylefted.

Χαρακτηριστικά Άδειας:

Η LPPL αποτελεί ιδίαν πνευματική ιδιοκτησία του LaTeX Project και ενώ επιτρέπει την αντιγραφή και εκ νέου διαμοίραση του κειμένου της άδειας απαγορεύεται η τροποποίησή του. Αποτελεί μεταγενέστερη εκδοχή της άδειας που είχε δημιουργήσει ο Donald Knuth για το πρόγραμμα Τex, και με την οποία επιτρεπόταν στους χρήστες να διαβάσουν και να τροποποιήσουν το κώδικα του προγράμματος αλλά το έργο τους θα ονομαζόταν Tex μόνο αν πληρούσε τις προϋποθέσεις που είχε ορίσει ο ίδιος ο Knuth. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της LPPL που αφορά την συντήρηση και συνάμα την διατήρηση των δημιουργηθέντων έργων, ώστε αυτά να παραμένουν διαθέσιμα, προβλέπει ότι: Ενώ τα αρχικά δικαιώματα ανήκουν στον δημιουργό του έργου, στην περίπτωση που ίδιος αδυνατεί ή δεν ενδιαφέρεται να συνεχίσει να συντηρεί το έργο του, προβλέπεται μεταβίβαση των δικαιωμάτων αυτού σε κάποιον τρίτο, μετά την συναίνεση του δημιουργού, ή με το πέρας της προθεσμίας των τριών μηνών μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος στην κοινότητα του εγγράφου από κάποιον τρίτο και την απώλεια ενστάσεων ή αδυναμία επικοινωνίας με τον ιδιοκτήτη. Όσον αφορά την «εγγύηση» του έργου, σε καμία περίπτωση, εκτός αν αυτό δηλώνεται εγγράφως, ο κάτοχος του πνευματικού δικαιώματος, δηλαδή το LaTeX Project, δεν εγγυάται την καταλληλότητα του έργου για συγκεκριμένο σκοπό ούτε ευθύνεται για τυχόν αδυναμίες χρήσης του έργου ή απώλεια δεδομένων ή άλλων ζημιών. Σε περίπτωση που η εργασία αποδειχθεί ελαττωματική, αναλαμβάνει ο δημιουργός το κόστος της απαραίτητης συντήρησης, επισκευής ή διόρθωσής του.

Μέσα στο κείμενο της αρχικής άδειας υπήρξε και ένα κομμάτι το οποίο αποτέλεσε αντικείμενο διαμάχης για αρκετό καιρό στην κοινότητα χρηστών. Το κομμάτι αυτό προέβλεπε ότι κάθε φορά που θα τροποποιούταν ο κώδικας ενός πρωτότυπου αρχείου, το καινούριο αρχείο θα έπρεπε να πάρει ένα νέο όνομα, διαφορετικό από αυτό του αρχικού. Αυτό οδήγησε πολλούς στο να αμφισβητήσουν το LaTeX από διανομές ελεύθερου λογισμικού. Ωστόσο το πρόβλημα διευθετήθηκε με την κυκλοφορία της έκδοσης 1.3 της άδειας. Παραπομπές: https://en.wikipedia.org/wiki/LaTeX https://www.latex-project.org/lppl/ https://opensource.org/ https://en.wikipedia.org/wiki/LaTeX_Project_Public_License

Netscpae Public License(Δημήτριος Μπάρμπας 4417128, Αλέξανδρος Τσουμάνης 4417196)

επεξεργασία

Apache Licence 2.0 (Φούντας Στυλιανός 4417200,Χαλκίδης Στέφανος 4417203)

επεξεργασία

Εισαγωγή

Η άδεια Apache είναι μια άδεια ανοιχτού λογισμικού κώδικα που εκδίδεται από την Apache Software Foundation (ASF). Πρόκειται για μια ευρέως ανεπτυγμένη και γνωστή άδεια που υποστηρίζεται από μια μεγάλη κοινότητα. Κάνοντας χρήση της άδειας Apache, σας δίνεται η δυνατότητα να χρησιμοποιείτε, να επεξεργάζεστε και να διανέμετε ελεύθερα οποιοδήποτε προϊόν με την υπάρχουσα άδεια. Βέβαια, δεν πρέπει να αμεληθούν οι όροι χρήσης της άδειας Apache.

Ιστορία

Το 1995 ήρθε στον κόσμο η πρώτη έκδοση της άδειας Apache, αλλά στην ουσία ήταν η BSD. Μετέπειτα το 2000, κυκλοφόρησε η έκδοση 1.1 βασιζόμενη στην BSD. Η κύρια διαφορά τους ήταν ως προς το διαφημιστικό κομμάτι, που δεν ήταν υποχρεωτικό. Η ASF υιοθέτησε την Apache License 2.0 το 2004,ξεφεύγοντας από το παλαιότερο μοντέλο της BSD, δίνοντας δικαιώματα ευρεσιτεχνίας και τροποποιώντας τους νομικούς της όρους.

Χαρακτηριστικά Apache License 2.0 Η άδεια Apache License 2.0 παρέχει ορισμένα δικαιώματα κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα, μας δίνεται η δυνατότητα να αντιγράψουμε και να τροποποιήσουμε το λογισμικό σε πηγές ή και δυαδικές μορφές. Τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας ασκούνται μόνο στον δικαιούχο υπό τον όρο ότι όλα τα αντίγραφα τροποποιημένα ή μη, συνοδεύονται από αντίγραφα της άδειας. Οι τροποποιήσεις που γίνονται, αποτελούν έργο του προγραμματιστή που τις επεξεργάστηκε. Όλες οι ειδοποιήσεις περί πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων και ευρεσιτεχνιών αναπαράγονται σε αντίγραφα. Ο δικαιούχος δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει εμπορικά σήματα τα οποία ανήκουν στον δικαιοπάροχο. Τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, μπορούν να ανακληθούν εφόσον ο κάτοχος αυτής της άδειας ασκεί νομική ενέργεια κατά του δικαιοπάροχου σχετικά με τις παραβιάσεις των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στο πλαίσιο του καλυπτόμενου λογισμικού.

Όροι χρήσης και προϋποθέσεις

• Άδεια χρήσης πνευματικής ιδιοκτησίας

• Άδεια ευρεσιτεχνίας

• Αναδιανομή

• Υποβολή εισφορών

• Εμπορικά σήματα

• Αποποίηση της εγγύησης

• Περιορισμός ευθύνης

• Αποδοχή εγγύησης ή πρόσθετης ευθύνης

Εφαρμογή στον κώδικα

Για να εφαρμόσετε την Άδεια Apache στη δουλειά σας, επισυνάψτε την ακόλουθη ειδοποίηση σχετικά με το boilerplate, με τα πεδία που περικλείονται από τις αγκύλες "[]" να αντικατασταθούν από τις δικές σας πληροφορίες ταυτοποίησης.(Μην συμπεριλάβετε τις παρενθέσεις!) Το κείμενο πρέπει να περικλείεται στην κατάλληλη σύνταξη σχολίου για τη μορφή αρχείου. Σας συνιστούμε επίσης να συμπεριληφθεί ένα όνομα αρχείου ή κατηγορίας και περιγραφή του σκοπού στην ίδια "εκτυπωμένη σελίδα" με την ειδοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων για ευκολότερη αναγνώριση σε αρχεία τρίτων.

Copyright [yyyy] [name of copyright owner]

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at

  http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License. Πηγές

https://resources.whitesourcesoftware.com/blog-whitesource/top-10-apache-license-questions-answeredhttp://oss-watch.ac.uk/resources/apache2https://en.wikipedia.org/wiki/Apache_Licensehttp://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/bitstream/123456789/13697/1/DT2018-0025.pdfhttps://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Eclipse Public License(OΞΟΥΖΟΓΛΟΥ ΑΒΡΑΑΜ 4417148, ΦΕΛΕΚΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 4417198)

επεξεργασία

Εισαγωγή

επεξεργασία

Η Eclipse Public License (ΕPL) είναι μια άδεια ανοικτού λογισμικού που χρησιμοποιείται από το Ίδρυμα Eclipse για το λογισμικό της. Αντικατέστησε την Common Public License (CPL) και αφαίρεσε ορισμένους όρους όσον αφορά τις διαφορές που σχετίζονται με διπλώματα ευρεσιτεχνίας(πατέντας).

Έχει σχεδιαστεί για να είναι μια φιλική προς τις επιχειρήσεις άδεια ελεύθερου λογισμικού και διαθέτει πιο αδύναμες διατάξεις copyleft από άδειες όπως η GNU General Public License (GPL). Επίσης έχει μια ρήτρα ευρεσιτεχνίας.

Προσθήκες στον πηγαίο κώδικα οπού αρχικά έχουν δημοσιευθεί από την EPL μπορούν να αδειοδοτηθούν εφόσον οι προσθήκες δεν αποτελούνται παράγωγα έργα του καλυπτόμενου κώδικα της EPL και δρουν σαν ξεχωριστές ενότητες του λογισμικού. Τα παράγωγα έργα της EPL χρειάζονται να αδειοδοτηθούν ως EPL, γεγονός που περιορίζει τις διατάξεις copyleft, χαρακτηριστικό της άδειας GPL. Ωστόσο η EPL ζητά από οποιονδήποτε διανέμει εργασία να παρέχει στους παραλήπτες δικαιώματα σε τυχών διπλώματα ευρεσιτεχνίας που εν δέχονται να καλύψουν τροποποιήσεις. Αυτή η ρήτρα ευρεσιτεχνίας είναι ένας περιορισμός oπου δεν είναι συμβατός από την GPL, έτσι ώστε τα έργα της EPL και της GPL να μην μπορούν να συνδυαστούν νόμιμα και να διανεμηθούν. Άλλα συνδυαστικά έργα που χρησιμοποιούν άλλες άδειες είναι επιτρεπτά.

Το EPL εγκρίνεται από τον οργανισμό Open Source Initiative (OSI) και παρατίθεται ως άδεια ελεύθερου λογισμικού από το Free Software Foundation (FSF).

Τι Κάνει Η ΕPL

επεξεργασία

Παρέχει ρητά δικαιώματα ευρεσιτεχνίας όταν είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του λογισμικού.

Διατηρεί τον καλυπτόμενο κώδικα ανοιχτό.

Επιτρέπει την επέκταση του κώδικα μέσω νέων μονάδων που μπορούν να λάβουν άδεια χρήσης με μη ανοικτούς τρόπους.

Βασικά Χαρακτηριστικά Της EPL

επεξεργασία

Περιέχει τα εξής δικαιώματα:

Ο χρήστης μπορεί να αντιγράψει, να προσαρμόσει και να διανέμει το πρόγραμμα σε μορφή πηγαίου η αντικειμενικού κώδικα δηλαδή στον εκτελέσιμο κώδικα μηχανής.

Η διανομή του αντικειμενικού κώδικα με χρήση διαφορετικής άδειας πρέπει να γίνεται με την προϋπόθεση ότι η άδεια αυτή να είναι συμβατή με την EPL.

Παρέχει δικαιώματα ευρεσιτεχνίας(πατέντας: αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης) σε όσους συνεισφέραν οσον αφορά την χρήση κ την διαθεσιμότητα του κώδικα εφόσον ο κώδικας περιέχει νέες ενότητες. Η αδειοδότηση των νέων ενοτήτων του κώδικα γίνεται με οποιονδήποτε τρόπο επιθυμεί ο διανομέας.

Η έκδοση 2.0 της EPL ανακοινώθηκε στις 24 Αυγούστου 2017. Το FSF ανέλυσε την άδεια σε σχέση με τη συμβατότητα των αδειών GPL και το πρόσθεσε στον επίσημο κατάλογο τους. Η άδεια ειδοποίησης αδειών διατίθεται σε διάφορες μορφές, συμπεριλαμβανομένου του απλού κειμένου. Όσον αφορά τη συμβατότητα με το GPL, η νέα άδεια επιτρέπει στον αρχικό συνδρομητή σε ένα νέο έργο να επιλέξει μια δευτερεύουσα άδεια που παρέχει ρητή συμβατότητα με την έκδοση GNU General Public License 2.0 ή με οποιαδήποτε νεότερη έκδοση. Εάν αυτή η προαιρετική περιγραφή απουσιάζει, τότε η άδεια Eclipse παραμένει πηγή ασυμβίβαστη με την GPL (για οποιαδήποτε έκδοση).

Άλλες αλλαγές περιλαμβάνουν:

η άδεια χρήσης ισχύει τώρα για "αρχεία" που δεν είναι "ενότητες"

η νέα άδεια είναι διεθνής, διότι έχει αφαιρεθεί η επιλογή του νόμου

η νέα άδεια είναι κατάλληλη για scripting γλώσσες, συμπεριλαμβανομένης της JavaScript

Το Ίδρυμα Eclipse συνιστά την απόρριψη της έκδοσης 1.0 και ότι τα έργα θα πρέπει να μεταναστεύσουν στην έκδοση 2.0. Η ανανέωση είναι μια απλή υπόθεση και δεν απαιτεί τη συγκατάθεση όλων των συνεισφερόντων. Αντίθετα, η άδεια έκδοσης 1.0 επιτρέπει σε ένα έργο (κατά προτίμηση μετά τη διαμόρφωση συναίνεσης) να υιοθετήσει οποιαδήποτε νέα έκδοση, ενημερώνοντας απλώς τις σχετικές κεφαλίδες αρχείων.

Διαφορες Versions 1.0 με 2.0

επεξεργασία

Ο όρος της τέχνης αναφέρεται τώρα ως "αρχείο" αντί για "ενότητα".

Οι διατάξεις περί επιλογής του νόμου έχουν καταργηθεί.

Η άδεια είναι πλέον κατάλληλη για scripting γλώσσες όπως JavaScript.

Η άδεια περιλαμβάνει τώρα μια επιλογή για να προσθέσετε μια δευτερεύουσα άδεια για τη συμβατότητα GPL-2.0

Βιβλιογραφία

επεξεργασία

https://www.eclipse.org/legal/eplfaq.php

https://blog.ipmetrix.in/2014/06/09/what-is-eclipse-public-license/

https://resources.whitesourcesoftware.com/blog-whitesource/top-10-eclipse-public-license-questions-answered

http://oss-watch.ac.uk/resources/epl

http://www.wikiwand.com/en/Eclipse_Public_License

Mozilla Public License Version 2.0(ΚΑΡΤΟΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4415073,ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4413112)

επεξεργασία

Η Δημόσια Άδεια Mozilla(MPL)είναι μια άδεια χρήσης λογισμικού ελεύθερης και ανοικτής πηγής που αναπτύχθηκε και συντηρείται από το Mozilla Foundation,μια παγκόσμια μη κερδοσκοπική κοινότητα.Χαρακτηρίζεται ως μεσαία βάση μεταξύ των αδειών ελεύθερου λογισμικού και της Γενικής Δημόσιας Άδειας GNU (GPL),η οποία επιδιώκει να εξισορροπήσει τις ανησυχίες των ιδιοκτησιακών προγραμματιστών και προγραμματιστών ανοικτής πηγής,πρόκειται για μια άδεια copyleft.

Το MPL ορίζει τα δικαιώματα στον δικαιοδόχο ως περάσματα από τους "Συνεισφέροντες" που δημιουργούν ή τροποποιούν τον πηγαίο κώδικα, μέσω ενός προαιρετικού βοηθητικού διανομέα. Παρέχει φιλελεύθερες άδειες πνευματικής ιδιοκτησίας και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που επιτρέπουν την ελεύθερη χρήση, τροποποίηση, διανομή και "αξιοποίηση" του έργου, αλλά δεν χορηγεί στον δικαιοδόχο οποιαδήποτε δικαιώματα στην χρήση του εμπορικό σήματος του συνεισφέροντος .Αν κάποιος από τους όρους παραβιαστεί ή δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις τότε τα δικαιώματα θα τερματιστούν.Τα καλυπτόμενα αρχεία πηγαίου κώδικα πρέπει να παραμένουν υπό το MPL και οι διανομείς δεν μπορούν να επιχειρήσουν να αλλάξουν ή να περιορίσουν τα δικαιώματα των παραληπτών σε αυτό.Οι δικαιούχοι μπορούν να συνδυάσουν ένα έργο με πολλές άδειες δημιουργώντας ένα μεγαλύτερο έργο,αλλά ο κώδικας που είναι υπό το MPL πρέπει πάντα να είναι κάπου διαθέσιμος δωρεάν και ανοικτά.Η MPL μπορεί επίσης να τροποποιηθεί για να δημιουργηθεί μια καινούργια άδεια,αρκεί να μην αναφέρεται στην Netscape ή την ίδια την Mozilla.Το MPL αντιμετωπίζει το αρχείο πηγαίου κώδικα ως το όριο ανάμεσα στα τμήματα με άδεια χρήσης MPL και τα ιδιόκτητα τμήματα, πράγμα που σημαίνει ότι είτε ολόκληρος ο κώδικας στο αρχείο πηγής θα εμπίπτει στο MPL ή δεν θα εμπίπτει καθόλου.

 • Η έκδοση 1.0 του MPL γράφτηκε από τον Mitchell Baker το 1998 μετά το όνομα του έργου Netscape για το νέο open source codebase που αρχικά προοριζόταν μόνο για λογισμικό που συμπληρώνει βασικές ενότητες που καλύπτονταν από το NPL,άλλα στην συνέχεια έγινε ποιο δημοφιλές από το NPL.
 • Η έκδοση 1.1 είχε ως στόχο να διευκρινίσει τους όρους σχετικά με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και την επίτρεψη πολλαπλών αδειών.Το τελευταίο χαρακτηριστικό είχε ως στόχο να ενθαρρύνει τη συνεργασία με προγραμματιστές που προτιμούσαν αυστηρότερες άδειες όπως η GPL.
 • Στις αρχές του 2010, μετά από περισσότερο από μια δεκαετία χωρίς τροποποίηση, ξεκίνησε μια ανοικτή διαδικασία για τη δημιουργία της έκδοσης 2.0 του MPL.Για ενα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα 21 μηνών,το MPL δεν αλλάχτηκε μόνο για να καταστήσει σαφέστερη και ευκολότερη την εφαρμογή της άδειας, αλλά και για να επιτευχθεί συμβατότητα με τις άδειες GPL και Apache,γιατί και οι δύο προηγούμενες εκδόσεις (1.0 και 1.1) είναι ασύμβατες με την GPL

Λίγες εφαρμογές υπό την MPL

επεξεργασία

GNU General Public License version 2(ΚΑΝΤΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4415057, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4415110)

επεξεργασία
Γενική εισαγωγή.
επεξεργασία

Άδεια λογισμικού είναι ένα σύνολο νομικών δικαιωμάτων τα οποία καθορίζονται από τον αρχικό δημιουργό της εφαρμογής και έχουν ως σκοπό τον περιορισμό ή την παροχή ελευθερίας της επεξεργασίας και χρήσης του λογισμικού προς τους χρήστες ή πελάτες.

Άδεια ανοικτού λογισμικού.
επεξεργασία

Μια άδεια ανοικτού λογισμικού, ή ελεύθερου λογισμικού, επιτρέπει στον χρήστη να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε ενέργεια όπως αντιγραφή, τροποποίηση και κατανομή του λογισμικού για οποιονδήποτε σκοπό, ακόμα και εμπορικό! Παρόλα αυτά σε πολλές άδειες ο δημιουργός του αρχικού προϊόντος ορίζει δικούς του περιοριστικούς όρους πάνω στην χρήση του λογισμικού όπως η υποχρεωτική αναφορά στο όνομα του δημιουργού ή κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

GNU General Public License Version 2.0 (Γενική άδεια δημόσιας χρήσης GNU).
επεξεργασία

Είναι μία από τις πιο, αν όχι η πιο διαδεδομένη άδεια χρήσης ελεύθερου λογισμικού σήμερα καθώς είναι και η άδεια που προστατεύει το μεγαλύτερο ποσοστό ελεύθερου λογισμικού που υπάρχει αυτή την εποχή. Η άδεια αυτή αρχικά γράφτηκε από τον Ρίτσαρντ Στόλλμαν το 1984 ο οποίος ως γνωστού είναι ο ιδρυτής του κινήματος ελεύθερου λογισμικού, του ιδρύματος ελεύθερου λογισμικού και της ένωσης για την ελευθερία του προγραμματισμού. Αργότερα τον Ιούνιο του 1991 κυκλοφόρησε η δεύτερη έκδοση της άδειας (Version 2.0) η οποία όπως σχεδόν οποιαδήποτε άλλη άδεια παρέχει δικαιώματα υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

 1. Να αντιγράψει και να μοιραστεί με άλλους χρήστες τον μη επεξεργασμένο κώδικα του προγράμματος.
 2. Αν τροποποιήσει τον πηγαίο κώδικα έχει την δυνατότητα να τον διαμοιραστεί στην τροποποιημένη μορφή του.
 3. Οι αναφερόμενοι χρήστες μπορούν μοιράζονται το μεταγλωττισμένο πρόγραμμα τόσο τροποποιημένο όσο και μη.
 4. Όλα τα διαμοιρασμένα αντίγραφα (είτε τροποποιημένα είτε όχι) φέρουν ειδοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων και αποκλεισμό της εγγύησης.
 5. Όλα τα τροποποιημένα αντίγραφα διανέμονται κάτω από το GPLv2.
 6. Όλες οι μεταγλωττισμένες μορφές του προγράμματος συνοδεύονται από τον αντίστοιχο πηγαίο κώδικα ή μία παραπομπή για την εύρεση αυτού.

Οι στόχοι του ιδρύματος ελεύθερου λογισμικού είναι αρκετά φανεροί στις παραπάνω ιδιότητες, στην ουσία επιτρέπουν στον οποιονδήποτε να χρησιμοποιήσει, αντιγράψει, διανέμει και να τροποποιεί υπό αυτές. Κύριος σκοπός τους είναι η προστασία του αρχικού συγγραφέα του λογισμικού από διάφορα πιθανά νομικά προβλήματα.

Τέλος των όρων και προϋποθέσεων.
επεξεργασία

Όταν δημιουργείς ένα νέο πρόγραμμα και θες να αξιοποιηθεί από το μεγαλύτερο πιθανό κοινό, η καλύτερη λύση είναι να το ορίσεις ελεύθερο λογισμικό το οποίο ο καθένας θα μπορεί να αναδιανείμει και να αλλάξει κάτω από αυτούς τους όρους. Για την πραγματοποίηση αυτού θα πρέπει να επισυνάψετε στην αρχή του κώδικα (κατά προτίμηση) την γραμμή πνευματικών δικαιωμάτων (Copyright (C) “όνομα συγγραφέα”) και μία γραμμή που θα απευθύνεται στο όνομα του προγράμματος και μία ιδέα του τι κάνει.

Λογισμικό που χρησιμοποιεί GPL.
επεξεργασία

Μερικές από τις πιο γνωστές εφαρμογές που έχουν άδεια GPL είναι οι ακόλουθες:

Βιβλιογραφία:
επεξεργασία

Apple Public Source License (APSL-2.0) | (Αστέριος Καμπίσιος 4417062, Εργκύς Πλάκα 4417156)

επεξεργασία

Η "Apple Public Source License II (APSL 2)" είναι μια ανοιχτού κώδικα και ελεύθερου λογισμικού άδεια η οποία επιτρέπει στους χρήστες να χρησιμοποιούν το λογισμικό με στόχο την βελτιωποίηση του. Αξίζει να σημειωθεί ότι η APSL είναι μικρότερης ισχύς από αυτής της GNU General Public License (Η συγκεκριμένη άδεια προϋποθέτει όλο το προγράμματα να είναι δωρεάν ) ενώ παρατηρείτε ότι είναι μια από τις πολλές παραλλαγές της Mozilla Public License. Υπήρξαν συνολικά 4 εκδόσεις αυτής της άδειας η 1.0,1.1,1.2 και 2.0,εκ τον όποιον μόνο η έκδοση 2.0 εγκρίθηκε από την OSI και το FSF στις 6 Αυγούστου του 2003.

Λειτουργικά και Εφαρμογές που χρησιμοποιούν την APSL

επεξεργασία

Οι πρώτες εκδόσεις(1.0 , 1.1 , 1.2) της Apple Public Source License(APSL) αντιμετώπιζαν αρκετά προβλήματα που είχαν να κάνουν με περιορισμούς στο λογισμικό.Το κυρίως πρόβλημα ήταν στο ότι υπήρχε η δυνατότητα να διακοπεί ή να αρνηθεί την άδεια οποιαδήποτε στιγμή απο τους δικαιούχους και αυτός ήτανε και ο κύριος λόγος για τον οποίο το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (Free Software Foundation -FSF) αρνήθηκε την έγκριση του. Στην αμέσως επόμενη έκδοση πάλι παρουσιάστηκαν προβλήματα, με την FSF να κρατάει την ίδια στάση διότι η νέα έκδοση δεν σεβόταν την ιδιώτικότητα , πιο συγκεκριμένα δεν επέτρεπε την τροποποίηση του κώδικα ούτε για προσωπική χρήση. Όλα άλλαξαν όμως με την τελευταία έκδοση (2.0),που εκδόθηκε στης 29 Ιουλίου του 2003,οπού εκεί βλέπουμε την FSF να εγκρίνει αυτήν την νέα έκδοση της αδείας αλλά από την άλλη να προτρέπει τους προγραμματιστές να μην εκδίδουν νέα έργα πάνω σε αυτήν την άδεια επειδή τα εν μέρει copyleft δεν ήτανε συμβατά με αυτά του GNU General Public License. Αξίζει να σημειωθεί ότι η OSI είχε αποδεχθεί όλες τις εκδόσεις της APSL πράγμα που όπως είδαμε δεν έκανε η FSF.

Η APSL δίνει τη δυνατότητα χρήσης του λογισμικού για εμπορικούς σκοπούς, τροποποίηση και δημιουργία παραγώγων ,για τη διανομή των πρωτοτύπων αλλά και των τροποποιημένων σε τρίτους , επίσης επιτρέπει την υποαδειοδότηση σε άλλους χρήστες. Επιπλέων υπάρχει η δυνατότητα να τοποθετήσετε εγγύηση στο λογισμικό με άδεια χρήσης. Πάραυτα , δεν δίνεται η δυνατότητα χρήσης του εμπορικού σήματος. Τέλος, οι χρήστες θα πρέπει να περιγράφουν εάν είναι απαραίτητο να διατηρηθούν τα πρωτότυπα πνευματικά δικαιώματα, να συμπεριλάβουν το πλήρες κείμενο της άδειας χρήσης του τροποποιημένου λογισμικού, να δηλώνουν της σημαντικές αλλαγές που έχουν κάνει στο λογισμικό καθώς και να αποκαλυφθεί ο πηγαίος κώδικας του λογισμικού όταν αυτό διανέμετε.

Berkeley Software Distribution (BSD) (Γεώργιος Γκουντινούδης 4417029, Καρανικόλα Νεφέλη 4417066)

επεξεργασία

Εισαγωγή

επεξεργασία

Η άδεια ανοικτού λογισμικού BSD ( Berkeley Software Distribution ), είναι η δεύτερη πιο διαδεδομένη άδεια στις μέρες μας. Η άδεια αυτή κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1977 και το 1995 δημοσιεύτηκε η τελευταία της έκδοση( 4.4BSD-Lite 1995 Release 2 ). Η δημιουργία αυτής της ελεύθερης άδειας ξεκίνησε στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ. Οι άδειες ΒSD είναι ενα σύνολο επιτρεπόμενων αδειών ελεύθερου λογισμικού, που επιβάλλουν ελάχιστους περιορισμούς στη χρήση και ανασύνταξη του αναφερόμενου/επεξεργαζόμενου λογισμικού. Η άδεια BSD είναι και αυτούσια άδεια αλλά και κατηγορία άδειας. Αρχικά, η άδεια χρησιμοποιήθηκε απο τους δημιουργούς της για το λογισμικό διανομής Berkeley, λειγουργικό παρόμοιο το UNIX. Προσφέρει άδεια τροποποίησης και διαμόρφωσης κάθε λογισμικού που βασίζεται στην άδεια ανάλογα με το σκοπό του διαχειριστή. Γενικά, οι περισσότερες άδειες απαιτούν κατά τη χρήση λογισμικού κατανομή του πηγαίου κώδικα. Σε αντίθεση με αυτές, η άδεια BSD δεν απαιτεί την κατανομή του αλλά πως ο κώδικας θα είναι όλος αδειοδοτημένος βάσει της BSD, εαν αναδιανεμηθεί σε μορφή πηγαίου κώδικα ( Source Code Format ).

Εκδόσεις

επεξεργασία

4-Clause License (Original "BSD License") Η έκδοση αυτή περιλαμβάνει μια ρήτρα η οποία δεν υπάρχει στις υπόλοιπες εκδόσεις της, γνωστή ως "Διαφημιστική Ρήτρα". Αυτή η ρήτρα τελικά τέθηκε υπό αμφισβήτηση, καθώς απαιτούσε απο όποιον τη χρησιμοποιούσε να συμπεριλαμβάνει μια αναγνώριση της αρχικής πηγής σε όλο το διαφημιζόμενο προιόν. Λόγω των αλλαγών που υπέστει η άδεια με σκοπό να εξυπηρετεί και να αντικατροπτίζει το όνομα του διαφημιστή, έιχε ως απόρροια την κλιμάκωση των διαφημιστικών απαιτήσεων, διότι κάθε εμφάνιση άδειας με διαφορετικό όνομα απαιτούσε ξεχωριστή αναγνώριση. Η άδεια ονομάζεται "BSD-old" ή "BSD 4-Clause".

3-Clause License ("BSD License 2.0", "Revised BSD L.", "New BSD L.", "Modified BSD L,") Στις 22 Ιουλίου 1999, ο W. Hoskins (Διευθυντης γραφείου τεχνολογικής αδειοδότησης) αφαιρεί τη διαφημιστική ρήτρα της προηγούμενης έκδοσης. Αυτή η έκδοση έχει ελεγθεί ως άδεια ανοικτού κώδικα απο το OSI ως "άδεια BSD". Αυτή η έκδοση επιτρέπει στούς χρήστες την πλήρως ελεύθερη διανομή για οποιονδήποτε σκοπό, εφόσον τηρούνται τα πνευματικά δικαιώματα του ιδιοκτήτη. Επιπλέον, περιέχει Pήτρα περιορισμού της χρήσης ονομάτων των συνεισφερόντων για την έγκριση μια παραγωγής χωρίς ειδική άδεια.

2-Clause License ("Simplified BSD L.", "FreeBSD License") Η πιο απλή έκδοση της BSD έιναι η 2-Clause γνωστή για τη χρήση της στο FreeBSD. Η βασικότερη της διαφορά με την 3-Clause έκδοση, είναι οτι δεν περιλαμβάνει τη Ρήτρα μη έγκρισης. Η έκδοση 2-Clause είναι ελεγμένη ως άδεια ανοικτού κώδικα απο το OSI, όπως και η 3-Clause με τη σειρά της.

Πλεονεκτήματα & Χρησιμότητα

επεξεργασία

Η άδεια BSD προτιμάται στα ερευνητικά και παράλληλα μεγάλης διάρκειας έργα, διότι:

 • Έχει απο πολύ μικρό εως μηδενικό κόστος
 • Δεσμεύει μικρό μέγεθος στα λειτουργικά συστήματα
 • Επιτρέπει την αποφυγή νομικών ζητημάτων που προκείπτουν απο την τροποποίηση και βελτιστοποίηση του λογισμικού στην αγορά
 • Δίνει άδεια εισαγωγής κάποιου λογισμικού που υπόκειται στην άδεια GPL (αλλά οχι το αντίθετο).

Βιβλιογραφία

επεξεργασία

Creative Commons license (Νίκος Γκλούμπος 4417024, Δεδες Κώνσταντίνος 4417037)

επεξεργασία

Η Creative Commons είναι ενας μη κερδοσκοπικός οργανισμος που ιδρύθηκε το 2001 και διοικούνταν από ένα συμβούλιο που περιλάμβανε ειδικούς στον νόμο και στην πνευματική ιδιοκτησία James Boyle, Michael Carrollm, Molly Shaffer, Van Houweling και άλλοι. Οι πρώτες άδειες δημοσιεύτηκαν το 2002.

Όταν αναφερώμαστε στην Creative Commons license στην πραγματηκότητα αναφερόμαστε σε μία οικογένεια αδειών με διαφορετικά χαρακτηρηστικά η κάθε μία που έχουν μία κοινή βάση. Έχουν υπάρξει πέντε εκδόσεις αριθμημένες απο 1.0 ως την ποιό πρόσφατη 4.0 . Η κάθε άδεια Creative commons δίνει την δυνατότητα στους δημιουργούς ενός έργου να το δημοσιέυσουν επιτρέποντας σε τρίτους να το χρησημοποιήσουν, τροποποιήσουν, και να το μοιραστούν με άλλους ενώ ταυτόχρονα τους επιτρέπει να διατηρήσουν τα πνευματικά δικαιώματα πάνω στο έργο τους. Ανάλογα με τα δικαιώματα που θέλει να δώσει στον τελικό χρήστη ο δημιουργός υπάρχει και η αντίστοιχη άδεια.

Συγκεκριμένα

 • Attribution CC BY
  • Αυτή η άδεια επιτρέπει την ελέυθερη μεταπόληση και τροποποίηση του έργου με μοναδική προηπώθεση να παρέχεται πάντα αναφορά στον δημιουργό.
 • Attribution - ShareAlike CC BY-SA
  • Αυτή η άδεια επιτρέπει την ελέυθερη μεταπόληση και τροποποίηση του έργου με μοναδική προηπώθεση να παρέχεται πάντα αναφορά στον δημιουργό. Επιπλέων όλα τα έργα βασισμένα στο κανονίκο είναι υποχρεομένα να έχουν την ίδια άδεια. Αυτή είναι και η άδεια που χρησημοποιήτε απο την wikipedia.
 • Attribution - NoDerivs CC BY-ND
  • Αυτή η άδεια επιτρέπει την μεταπόληση (κερδοφόρα η μή), αρκεί το έργο να μην υποστεί αλλαγές και να υπάρχει αναφορά στον δημιουργό.
 • Attribution - NonCommercial CC BY-NC
  • Αυτή η άδεια επιτρέπει σε τρίτους να τροποποιήσουν και να επεκτείνουν το έργο, οφόσων δεν το εκμεταλεύονται εμπορικά. Παρόλο που πρέπει να αναφέρουν τον δημιουργό και να μην το εκμεταλεύονται εμπορικά, δεν είναι απαραίτητο να έχουν τους ίδιους όρους.
 • Attribution - NonCommercial - ShareAlike CC BY-NC-SA
  • Αυτή η άδεια επιτρέπει την τροποποίηση και την επέκταση του γνήσιου λογισμικού, με τον όρο να αναφέρεται ο δημιουργός και το λογισμικό να δημοσιευτεί κάτω απο την ίδια άδεια.
 • Attribution - NonCommercial - NoDerivs CC BY-NC-ND
  • Αυτή είναι η ποιό περιοριστική από τις παραπάνω άδειες, καθώς επιτρέπει την διάδωση του έργου με την αναφορά του δημιουργού του και απαγορεύει οποιασδήποτε μορφής μετατροπή.
 • all rights granted

Οι άδειες Creative Commons μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε είδος έργου οπως: Ταινίες, βιβλία, μουσική, άρθρα, φωτογραφίες, ιστοσελίδες και φυσικά λογισμικό.

Βιβλιογραφία :

1) https://creativecommons.org/
2) https://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons_license
3) https://wiki.creativecommons.org/wiki/History

GNU General Public License Version 3, (Πάτρα Κουτσιούκη 4415229, Αποστόλης Τσούμας 4414158)

επεξεργασία

GNU General Public Licence Version 3


Είναι μια άδεια χρήσης ελεύθερου λογισμικού που ξεκίνησε από τον Richard Stallman, που χρησιμοποιείται αρκετά συχνά και προσφέρει στους χρήστες της να τρέχουν και να τροποποιούν το λογισμικό της. Η συγκεκριμένη άδεια δημιουργήθηκε για το έργο GNU και έχει τέσσερα δικαιώματα που παρέχουν στους χρήστες που την χρησιμοποιούν:

  1.Μπορούν να τρέχουν οποιοδήποτε πρόγραμμα θέλουν.
  2.Να επεξεργάζονται και να αλλάζουν την λειτουργία του.
  3.Να φτιάχνουν αντίγραφα για την καλύτερη χρήση και άλλων χρηστών.
  4.Αν υπάρχουν βελτιώσεις να τις πραγματοποιούν ώστε να επωφεληθεί και ο υπόλοιπος κόσμος του διαδικτύου.

Για να πραγματοποιηθούν αυτά τα δικαιώματα προϋποθέτει ο κώδικας να είναι ανοιχτός και προσβάσιμος στους χρήστες. Είναι άδεια χρήσης copyleft. Έχει τρεις εκδόσεις, η πρώτη κυκλοφόρησε στις 25 Φεβρουαρίου του 1989, η οποία είχε 2 βασικά μειονεκτήματα, μπορούσαν οι χρήστες να δημοσιεύουν μόνο δυαδικά αρχεία που δεν ήταν αναγνώσιμα σε άλλους χρήστες και το δεύτερο μειονέκτημα ήταν, ο συνδυασμός δυο διαφορετικών αδειών οι οποίες παρήγαγαν αδιανόητους περιορισμούς. Τον Ιούνιο του 1991 δημιουργήθηκε η δεύτερη έκδοση, όπου παράλληλα δημιουργήθηκε μια δεύτερη άδεια η Γενική Άδεια Δημόσιας Βιβλιοθήκης. Όμως, και πάλι με την πάροδο των χρόνων η δεύτερη έκδοση παρόλο που ήταν ενεργή για αρκετό διάστημα,εμφάνισε κάποια προβλήματα,οπότε αποφασίστηκε για την αντιμετώπιση τους να δημιουργηθεί και η Τρίτη έκδοση για την καταπολέμηση των συγκεκριμένων προβλημάτων. Από το 2005 είχαν ανακοινωθεί διάφορες ενέργειες για την έκδοση της και ολοκληρώθηκε στις 29 Ιουνίου του 2007 όπου και κυκλοφόρησε. Είχε διχάσει τον κόσμο του διαδικτύου, καθώς αρκετοί προγραμματιστές του Linux διαφωνούσαν και δεν τους άρεσε η καινούργια έκδοση της. Οι κύριες αλλαγές έγιναν στις πατέντες λογισμικού με την συμβατότητα της άδειας ελεύθερου λογισμικού και τον ορισμό του “κώδικα”. Προσθέτει μια διάταξη όπου αποδυναμώνει την νομική αξία του DRM, έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να “σπάσουν” το DRM στο λογισμικό χωρίς να σπάσουν τους νόμους όπως το DMCA. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης, υποβλήθηκαν 962 σχόλια για το πρώτο σχέδιο. Έως το τέλος της περιόδου σχολιασμού, υποβλήθηκαν συνολικά 2.636 παρατηρήσεις. Το τρίτο σχέδιο κυκλοφόρησε στις 28 Μαρτίου 2007.Το σχέδιο αυτό περιελάμβανε γλώσσα που είχε σκοπό να εμποδίσει ορισμένες άδειες ευρεσιτεχνίας που έρχονταν σε σύγκρουση, όπως η συμφωνία ευρεσιτεχνίας της Microsoft-Novell. Και το τελευταίο σχέδιο κυκλοφόρησε στις 31 Μαίου του 2007, που συμβαδίζει με το Apache License 2.0, όπου επεξήγησε τον ρόλο του σχεδίου και έκανε μια παραχώρηση σε τυχόν προβλήματα σε συμφωνίες τύπου Microsoft-Novell.

Βιβλιογραφία: 1) https://en.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License Βιβλιογραφία: 1) https://en.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License

MIT License (Γιώργος Γαβριλάκης 4417015,Παναγιώτης Κυρίτσης 4417085)

επεξεργασία

Μια άδεια λογισμικού αποτελεί τα νομικά δικαιώματα τα οποία έχουν οι χρήστες ως προς την χρήση επεξεργασία και διανομή ενός λογισμικού. Τα δικαιώματα αυτά καθορίζονται από τον αρχικό δημιουργό του. Μια κλασσική άδεια λογισμικού παρέχει στο χρήστη την άδεια χρήσης ενός η περισσότερων αντιγράφων του λογισμικού χωρίς να υπάρχει καταπάτηση δικαιωμάτων πιο απλά η άδεια λογισμικού καθορίζει της ελευθερίες που έχει ο χρήστης για τη χρήση ενός λογισμικού χωρίς νομικά προβλήματα συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για άδειες ελεύθερου λογισμικού. Τυπικά μια άδεια ελεύθερου λογισμικού επιτρέπει την αντιγραφή τροποποίηση και διανομή από οποιονδήποτε και για οποιοδήποτε σκοπό ο όρος ανοικτό λογισμικό που αφορά λογισμικό για το οποίο διατίθεται ο πηγαίος κώδικας όμως υπάρχουν περιορισμοί σε αυτήν την ελευθερία χρήσης πχ κάποιες άδειες περιέχουν περιοριστικούς όρους όπως η υποχρεωτική αναφορά στο όνομα του δημιουργού ή κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων αλλά δεν περιορίζουν τις προηγούμενες ελευθερίες τροποποίησης μια από της άδειες για την οποία θα μιλήσουμε παρακάτω είναι η άδεια ΜΙΤ. Η ΜΙΤ είναι μια άδεια ελεύθερου λογισμικού του ινστιτούτου τεχνολογίας της Μασαχουσέτης. Χαρακτηριστικό της άδειας είναι ότι διαθέτει ελάχιστο περιορισμό στην επαναχρησιμοποίηση της το οποίο της επιτρέπει εξαιρετική συμβατότητα με πολλές άλλες άδειες. Συγκεκριμένα το 2015 ήταν η πιο δημοφιλής άδεια χρήσης στο GitHub ξεπερνώντας όλες τη παραλλαγές GPL και λοιπές άδειες λογισμικού ανοιχτού κώδικα, Η πρωτότυπη άδεια BSD περιέχει μια ρήτρα που απαιτεί όλες της διαφημίσεις λογισμικού να εμφανίζουν μια προειδοποίηση που πιστοποιεί τους δημιουργούς της η οποία απορρίφθηκε από το Μπέρκλεϊ αλλά υπάρχει στην τροποποιημένη άδεια MIT που χρησιμοποιείται από το XFree86. Επίσης η άδεια ανοιχτού κώδικα του πανεπιστήμιου του Ιλινόις εμπεριέχει κείμενο από ΜΙΤ και BSD (συγκεκριμένα η άδεια χρήσης και αποποίηση ευθυνών προέρχονται από την άδεια MIT), Τέλος σύμφωνα με το ίδρυμα ελεύθερου λογισμικού η άδεια MIT πρέπει να αναφέρεται ως άδεια X11(η Χ11 είναι η τρέχουσα έκδοση του Χ windows system), βέβαια λόγο ότι χρησιμοποιείται από πολλές άδειες λογισμικού, το ίδρυμα ελεύθερου λογισμικού την θεωρεί διφορούμενη.

Παρακάτω θα δείτε την ΔΟΜΗ της άδειας ΜΙΤ και ένα βασικό πρότυπο της.

 • Επικεφαλίδα
  • Τίτλος άδειας χρήσης: “The MIT License”
  • Σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων: “Copyright (c) …”
 • Χορήγηση άδειας: “Permission is hereby granted …”
  • Πεδίο χορήγησης: “… to deal in the Software …”
  • Συνθήκες: “… subject to …”
   • Απόδοσης και σημειώσεις: “The above … shall be included …”
   • Περιορισμό ευθύνης: “In no event …”

Copyright (c) <year> <copyright holders> Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE


ΠΗΓΕΣ

https://en.wikipedia.org/wiki/MIT_Licensehttps://whatis.techtarget.com/definition/MIT-License-X11-license-or-MIT-X-licensehttps://writing.kemitchell.com/2016/09/21/MIT-License-Line-by-Line.html

CPL License,Common Public License (Γιώργος Σκορδάς 4414174,Κουτσιοσμηνάκης Άγγελος 4411050)

επεξεργασία

ΓΕΝΙΚΑ

Η CPL είναι μία άδεια ελεύθερου λογισμικού, η οποία δημοσιεύτηκε τον Μαϊο 2001 από την εταιρία IBM.H CPL άδεια χρήσης εγκρίθηκε την ίδια χρονιά από το Ιδρυμα Ανοικτού Κώδικα (OSI) και Το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού.Σε αυτήν πρέπει και ζητείται συνεργασία στην παραγωγή κώδικα.


CPL-GPL ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

H CPL έχει κάποιες ομοιότητες με την γενική δημόσια άδεια GNU/GPL.Μία ομοιότητα των δυο αυτών είναι πως ο πηγαίος κώδικας ενός προγράμματος, που έχει υποστεί αλλαγές, μπορεί να είναι διαθέσιμος σε άλλους είτε με άδεια χρήσης CPL είτε GPL.

Η CPL δεν παρέχει συμβατότητα στις εκδοχές του GPL, διότι περιέχει το τμήμα επιλογής δικαίου, το οποίο περιορίζει τις νομικές διαφθορές, και έχει διαφορετικές απαιτήσεις copyleft.


ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

1)Ο ιδιοκτήτης μπορεί να παραχωρήσει στον παραλήπτη μία μη αποκλειστική άδεια χρήσης για εφαρμογές, όπως δημόσια προβολή,παραγωγή έργων ,αν αυτά τα έργα είναι σε μορφή πηγαίου κώδικα.

2)Ο ιδιοκτήτης που παραχωρεί τις άδειες χρήσης δε φέρει καμία ευθύνη,αν ο παραλήπτης χρησιμοποιώντας την άδεια,παραβεί κάποιο δικαίωμα της πνευματικής ιδιοκτησίας της άδειας κάποιου άλλου παραλήπτη.

3)Κάθε κάτοχος έχει τα πνευματικά δικαιώματα δηλαδή στην ουσία μπορεί να διαμοιράσει την άδεια χρήσης καθώς μπορεί να βάλει νέους όρους στην άδεια.


ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Η άδεια αυτή διευκολύνει την εμπορική χρήση του προγράμματος.Εάν κάποιος αποτελεί εμπορικός διανομέας αυτού του προγράμματος συμφωνεί και οφείλει να υπερασπιστει και να αποζημειώσει όλους τους άλλους εμπορικους διακινητές,για οποιεσδήποτε ζημιές συμβούν κατά την οποιαδήποτε καταπάτηση των πνευματικών δικαιωμάτων και μη εγκεκριμένη αλλοίωση του κώδικα.


ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ CPL ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

Απο τα πιο δημοφιλής έργα έχουν CPL είναι το Eclipse platform της IBM.Οι περισσότερες εφαρμογές αυτής της πλατφόρμας είναι lisence.Η eclipse διευθύνει τους πιο πολλούς δημιουργούς γλωσσών java.Οι κατασκευαστές που γράφουν κώδικες πρέπει να εμφανίζουν τον πηγαίο κώδικα εφόσον ανακατασκευάζονται στο CPL.Οι κατασκευαστές επιλέγουν κατά βούληση τις άδειες για τον δικό τους κώδικα εφόσον προσθέτουν κάτι σε αυτό άλλωστε,για αυτο ονομάζονται λογισμικά ανοικτού κώδικα. ΑΛΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

1)XML

2)WTL

3)FlexWiki


ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ

Η CPL άδεια χρήσης σέβεται και πληρή τους νόμους της Νέας Υόρκης,καθώς και τους νόμους οι οποίοι υφίστανται για τα πνευματικά δικαιώματα της αμερικής.Κανένα μέλος δεν μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα του μετά από ένα χρόνο που έγινε κάποια πιθανή καταπάτηση των πνευματικών δικαιωμάτων του.Αν κάποιος από τους όρους της άδειας χρήσης δεν ειναι έγκυρος τότε η άδεια θα συνεχίσει να υπάρχει χωρίς τον όρο τον οποίο δεν είναι έγκυρος.Δεν επηρεάζει σε κανένα επίπεδο την εγκυροποιημένη άδεια χρήσης λογισμικού.


Αδεια χρησης CPL και Eclipse Public License

Τέλος η άδεια αυτή πλέον έχει αντικατασταθεί, τουλάχιστον σαν όνομα και όχι τόσο στους όρους, από την άδεια Eclipse Public License.


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΕΣ

https://www.openfoundry.org/en/licenses/754-common-public-license-version-10-cpl

https://opensource.org/licenses/cpl1.0.php

https://en.wikipedia.org/wiki/Common_Public_License

https://www.eclipse.org/legal/cpl-v10.html

https://www.ibm.com/developerworks/library/os-cpl.html

General Data Protection Regulations (GDPR) (Κιουτσούκ Ιρφάν 4416097, Κιοσέ Ντεμίρ Χάσαν 4415078)

επεξεργασία

Επίγνωση

Οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων στο Γραφείο Άδειας Λειτουργίας έχουν πλήρη επίγνωση των επερχόμενων αλλαγών στο νόμο και συνεργάζονται στενά με τον Διαχειριστή Συμμόρφωσης για τον εντοπισμό οποιωνδήποτε περιοχών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν προβλήματα συμμόρφωσης στο πλαίσιο του GDPR.

Κατά τους επόμενους μήνες, η σημασία της επερχόμενης GDPR θα κοινοποιείται σε όλα τα μέλη του προσωπικού της επιχείρησης, παράλληλα με τις απαραίτητες αλλαγές που θα γίνουν.

Ο υπεύθυνος συμμόρφωσης παρακολουθεί περαιτέρω εκπαίδευση για να διασφαλίσει ότι είμαστε εντελώς επάνω για να επιταχύνουμε με τις επερχόμενες αλλαγές. Όλοι οι υπόλοιποι υπάλληλοι του Γραφείου Άδειας Χρήσης γνωρίζουν το επερχόμενο GDPR και πιθανές αλλαγές. Το προσωπικό θα ενημερώνεται συνεχώς και θα εκπαιδεύεται καθώς προχωράμε.

Πληροφορίες που διατηρούμε

Μια απαίτηση του GDPR είναι ότι οι οργανώσεις να τεκμηριώνουν τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε, από πού προήλθαν και με τα οποία τα μοιραζόμαστε. Αυτό θα εξεταστεί από 2 σημεία, ως επεξεργαστής δεδομένων και έναν εργοδότη. Θα υποβληθούμε σε πλήρη έλεγχο των πληροφοριών για να εξασφαλίσουμε την τεκμηρίωση όλων των πτυχών.

Το σύστημά μας παρέχει ήδη αρχεία καταγραφής συναλλαγών για τα δεδομένα που λαμβάνουμε και αποθηκεύουμε. Μπορούμε να εντοπίσουμε από πού προέρχεται και ποιος το έχει υποβάλει.

Τα δεδομένα που συλλέγουμε αποκτώνται από το DVLA, επομένως η ευθύνη έγκειται στο DVLA, εάν τα δεδομένα είναι ανακριβή.

Ειδοποιήσεις απορρήτου

Οι ανακοινώσεις μας για το ιδιωτικό απόρρητο αναθεωρήθηκαν πρόσφατα, ωστόσο με την εφαρμογή αυστηρότερης νομοθεσίας, αυτές θα ενημερωθούν αναλόγως κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας.

Δικαιώματα των ατόμων

Το Γραφείο Άδειας Χρήσης είναι σε θέση να παρέχει σε έναν οδηγό τα δεδομένα που κρατάμε ηλεκτρονικά, με ασφαλή τρόπο, όμως εργαζόμαστε για ένα σύστημα το οποίο θα επιτρέπει σε έναν οδηγό να το δει αυτό καθ 'οιονδήποτε καιρό. Θα αναθεωρήσουμε επίσης τη διαδικασία μας σύμφωνα με το «Δικαίωμα διαγραφής / διαγραφής», το οποίο θα περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των δεδομένων που θα δεσμευόμαστε συμβατικά και τι μπορούμε να καταστρέψουμε.

Προτάσεις αιτήσεων πρόσβασης

Προκειμένου να συμμορφωθούμε με την αυστηρότερη νομοθεσία, εργαζόμαστε επί του παρόντος για την παροχή σε κάθε πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα με προσωπική σύνδεση στα δεδομένα του. Αυτό θα παρέχει πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο και θα τους επιτρέψει να διασφαλίσουν ότι τα δεδομένα τους είναι σωστά και ενημερωμένα.

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων (νόμιμη βάση)

Ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Διευθυντής Συμμόρφωσης θα συνεργαστούν τους επόμενους μήνες για να διασφαλίσουν ότι όλα τα δεδομένα πελατών που διατηρούμε για αυτούς θα επανεξεταστούν και μπορούμε να δικαιολογήσουμε τον λόγο για τη συγκράτηση κάθε στοιχείου. Αυτό θα περιγραφεί στη συνέχεια στην ειδοποίηση περί απορρήτου.

Συγκατάθεση

Δεν πιστεύουμε ότι η προσέγγισή μας για τη συναίνεση θα πρέπει να αλλάξει, ωστόσο αναμένουμε επιβεβαίωση από το DVLA.

Παιδιά

Λόγω της φύσης της επιχείρησής μας, κάθε οδηγός είτε με προσωρινή είτε με πλήρη άδεια οδήγησης θα είναι πάντα άνω των 17 ετών. Αυτό σημαίνει ότι είναι σε θέση να δώσουν τη δική τους συγκατάθεση και η γονική ή συντηρητική φροντίδα δεν είναι απαραίτητη για την επεξεργασία τα δεδομένα.

Παραβιάσεις δεδομένων

Το Γραφείο Άδειας Χρήσης έχει ήδη εφαρμόσει μια διαδικασία καταγγελίας και παραβίασης των δεδομένων, ωστόσο, ως μέρος της προετοιμασίας μας για το GDPR, αυτά θα επανεξεταστούν, θα βελτιωθούν και θα ενημερωθούν.

Εκτιμήσεις επιπτώσεων προστασίας

Ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Διευθυντής Συμμόρφωσης θα συνεργαστούν τους επόμενους μήνες για να διασφαλίσουν ότι όλα τα δεδομένα πελατών που διατηρούμε θα υποβληθούν σε πλήρη αξιολόγηση κινδύνου. Αυτό θα μας επιτρέψει να εντοπίσουμε τυχόν επιπτώσεις στον πελάτη που θα μπορούσαν να συμβούν.

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

Ο Προϊστάμενος συμμόρφωσης προχωρεί σε εκπαίδευση και προετοιμασία για να γίνει η βασική επαφή εντός της επιχείρησής μας, η οποία μας κατευθύνει προς τη σωστή κατεύθυνση προς το GDPR και διασφαλίζει πλήρη και συνεχή συμμόρφωση με την υποστήριξη των Διευθύνοντων Συμβούλων.

Διεθνές

Το Γραφείο Άδειας Χρήσης δεν λειτουργεί αυτήν τη στιγμή σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη της ΕΕ και δεν μεταφέρουμε δεδομένα εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου.

Python 2.0 License(Τσιότρα Δήμητρα 4417197,Σωτηρία Σύτα 4417177)

επεξεργασία

Εισαγωγή

Η Python είναι μια υψηλού επιπέδου γλώσσα προγραμματισμού και αναπτύσσεται ως ανοιχτό λογισμικό από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Python Software Foundation .. Η γλώσσα αυτή είναι εύκολη στην χρήση και στο συντακτικό της και επιτρέπει στους προγραμματιστές να εκφράσουν έννοιες σε λιγότερες γραμμές κώδικα απ'ότι θα ήταν δυνατόν με άλλες γλώσσες προγραμματισμού. Ο κώδικας διανέμεται με την άδεια Python Software Foundation License, η οποία περιέχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά :


Άδεια χρήσης της Python 2.0

Μερικά χαρακτηριστικά άδειας χρήσης είναι τα εξής :

1.Παροχή περιβάλλον ανάπτυξης το οποίο ο χρήστης μπορεί να αναλύσει,δοκιμάσει,εκτελέσει και να προετοιμάσει παράγωγο έργο χρησιμοποιώντας και διατηρώντας,σύμφωνα με την Άδεια Χρήσης της PSF και τα πνευματικά δικαιώματα της, μόνο στη Python.

2.Η προετοιμασία παράγωγου έργου που βασίζεται ή ενσωματώνει Python και σε περίπτωση που ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης επιθυμεί να κάνει το παράγωγο έργο διαθέσιμο σε τρίτους, τότε είναι σύμφωνος να συμπεριλάβει σε κάθε τέτοια εργασία μια σύντομη περίληψη τις αλλαγές που έγιναν στην Python.

3.Σε περίπτωση αντιγραφής, εγκατάστασης ή χρησιμοποίησης της Python με άλλο τρόπο, ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης συμφωνεί να δεσμευτεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της Συμφωνίας Άδειας Χρήσης.

4.Η Python Software License δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που δημιουργήθηκε έπειτα από κακή χρήση, τροποποίηση ή διανομή του λογισμικού της Python.

5.Απαγορεύεται η αντιγραφή ονομασίας και σήματος της Python, για εμπορικούς σκοπούς από τρίτους.

6.Η παρούσα Άδεια Χρήσης θα τερματιστεί αυτομάτως σε περίπτωση ενδεχόμενης παραβίασης των όρων και προϋποθέσεων της.


Ιστορική αναδρομή

Η γλώσσα προγραμματισμού Python σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1980 από τον Ολλανδό δημιουργό Guido Van Rossum. Ο τίτλος Python είχε εμπνευστεί από μια τηλεοπτική εκπομπή του Monty Python Flying Circus BBC. Η Python 2.0 κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στις 16 Οκτωβρίου 2000 , με νέες δυνατότητες όπως ευχέρεια στην διαχείριση μνήμης και υποστήριξης για την Unicode.


Κατηγορίες λογισμικών που χρησιμοποιούν άδεια χρήσης PSF

Η Python Software Foundation χρησιμοποιεί 5 κατηγορίες λογισμικού όπως η ABC(Yet Another BitTorrent Client), CPython, Jython, Stackless Python και το IDLE. Το κύριο λογισμικό που χρησιμοποιεί για την ανάπτυξη εφαρμογών και γενικότερα για την γραφή προγραμμάτων είναι το IDLE. Τα αρχικά του έρχονται από τις λέξεις Interactive DeveLopment Environment τα οποία είναι γραμμένα σε Python. Επίσης χρησιμοποιεί τη βιβλιοθήκη γραφικών Tkinter, επομένως μπορεί να εκτελεσθεί σε περιβάλλον όπως Linux, Windows και Mac OS X. Το IDLE παράλληλα δίνει τη δυνατότητα χρησιμοποίησης του διερμηνευτή της γλώσσας, αποθήκευση αρχείων, γραφή,επεξεργασία και εκτέλεσης προγραμμάτων.


Πηγές

https://el.wikipedia.org/wiki/Python https://opensource.org/licenses/Python-2.0 https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Python https://el.wikipedia.org/wiki/Python#IDLE

Common Development and Distribution License(CDDL)|(Σοφία Χαρίτου 4417204,Θεοδώρα Χρόνη 4417213)

επεξεργασία

Γενικά

Η άδεια CDDL(άδεια κοινής ανάπτυξης και διανομής) είναι μία δωρεάν και open-source άδεια χρήσης λογισμικού που παράγεται από την Sun Microsystems και η δημιουργία της βασίζεται στην Mozilla Public License.Πρόκειται για μία ανεκτική και ελαστική άδεια αφού τα αρχεία της μπορούν να συνδυαστούν με αρχεία που υπόκεινται σε όρους άλλης άδειας είτε ανοικτού είτε ιδιοκτησιακού κώδικα.Η άδεια κατατάσσεται από το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμού (FSF) στην κατηγορία των αδειών ελεύθερου λογισμικού,έχει εγκριθεί και από το Οpen Source Initiative το 2015 και σύμφωνα με το λογισμικό Black Duck είναι η 16η δημοφιλέστερη άδεια FOSS για το 2018.

Ιστορία

Η άδεια έχει το παρελθόν της και οφείλει τη δημιουργία της στην προηγούμενη άδεια που χρησιμοποιήθηκε από τη Sun για τα έργα της ανοικτού λογισμικού και ήταν η Sun Public License(SPL),η οποία έχει τις ρίζες της στην άδεια MPL.Στην ομάδα δημιουργίας της άδειας συμμετείχε ο μηχανικός του πυρήνα Solaris o Andrew Tucker και η άδεια δημιουργήθηκε από την ομάδα της Sun Microsystems με βάση την έκδοση 1.1 της MPL.Η άδεια εγκρίθηκε σαν άδεια ανοικτού λογισμικού από το OSI τον Ιανουάριο του 2005 περίπου 2 μήνες αργότερα από την υποβολή της.Για την συμμετοχή δημιουργών που προσπαθούν μόνοι τους και την νόμιμη χρησιμοποίηση της CDDL στο έργο τους η άδεια πρότεινε την δεύτερη έκδοσή της που περιείχε αυτές τις αλλαγές.Η άδεια είχε μεγάλη ανταπόκριση με αποτέλεσμα στην πρώτη αναφορά της έκθεσης επιτροπής του OSI το 2006 να λάβει μία θέση μέσα στις δημοφιλέστερες άδειες και σε αυτές που υποστηρίζονται από μεγάλες,δυνατές κοινότητες.Έχοντας σαν βάση την MPL 1.1 η CDDL θεωρήθηκε από το ίδρυμα ελεύθερου λογισμικού σαν μη συμβατή με την άδεια GPL,χωρίς όμως να υπάρχουν τεκμηριωμένες πληροφορίες,δίνοντας σε κάποιους υποστηρικτές της άδειας αφορμή να πούνε ότι το πρόβλημα δεν έγκειται στη συγκεκριμένη άδεια αλλά στην αυστηρότητα της άδειας GPL.Σύμφωνα με τον Danese Cooper "ο λόγος που η CDDL βασίστηκε στην άδεια Mozilla ήταν ότι οι ίδιοι οι μηχανικοί που είχαν γράψει τον πυρήνα του Solaris ζήτησαν η άδεια να μην παρέχει συμβατότητα με την GPL."

Όροι

Από το Mozilla Public Liscence το CDDL προσπαθεί να αντιμετωπίσει μερικά από τα προβλήματα του MPL.Όπως και το MPL η CDDL είναι μία ασθενής copyleft άδεια που απαιτεί μόνο τα αρχεία πηγαίου κώδικα κάτω από CDDL να παραμείνουν υπό CDDL.Σε αντίθεση με το ισχυρό copyleft η ανάμειξη αρχείων πηγαίου κώδικα με άδεια χρήσης CDDL με αρχεία πηγαίου κώδικα υπό άλλες άδειες χρήσης επιτρέπεται χωρίς επαναπιστοποίηση.Το προκύπτον συμπιεσμένο προϊόν λογισμικού μπορεί να παραχωρηθεί με άδεια χρήσης και να πωληθεί με διαφορετική άδεια,εφόσον ο πηγαίος κώδικας εξακολουθεί να είναι διαθέσιμος στο πλαίσιο του CDDL,γεγονός που θα επιτρέψει περισσότερες εμπορικές επιχειρηματικές υποθέσεις.Το CDDL περιλαμβάνει μια άδεια χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας στον δικαιοδόχο από όλους τους συνεισφέροντες.Η άδεια περιέχει και όρους που αφορούν τις πατέντες,εξηγεί τους όρους που χρησιμοποιούνται όπως πηγαίος κώδικας,αρχικό λογισμικό,συμβαλλόμενος,τροποποιήσεις.Μεταξύ των άλλων επισημαίνει και τα σημειώματα που πρέπει να υπάρχουν σε κάθε αντίγραφο της άδειας και το σημείωμα για αποποίηση εγγύησης.


Διαφορές μεταξύ CDDL-GNU GPL

Η GNU GPL απαιτεί να υποβάλλεται σε αυτό οποιοδήποτε πρόγραμμα που είναι παράγωγο έργο του αρχικού λογισμικού.Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είναι διαθέσιμος ο πηγαίος κώδικας.Η CDDL υιοθετεί μια προσέγγιση λογισμικού.Όπως έχουμε δει,εάν οι προσθήκες γίνονται σε ανεξάρτητα αρχεία που δεν περιέχουν κανένα μέρος του αρχικού προγράμματος-τότε αυτά τα αρχεία δεν υπόκεινται στην CDDL.Αυτό σημαίνει,ότι δεν χρειάζεται να απελευθερωθεί ο πηγαίος κώδικας αυτών των αρχείων.Επιπλέον,η GPL λαμβάνει σκληρή θέση όσον αφορά την αλλαγή των προϋποθέσεων και και όρων της άδειας.Ενώ επιτρέπονται ορισμένες προσθήκες στο GPL 3,ο γενικός κανόνας είναι ότι δεν μπορούν να εισαχθούν άλλες αλλαγές.Σε αντίθεση με το ότι η CDDL υπόκειται μόνο στην έκδοση πηγαίου κώδικα του λογισμικού στις διατάξεις του.Η εκτελέσιμη έκδοση μπορεί να διανεμηθεί σύμφωνα με τους όρους οποιασδήποτε άλλης άδειας,υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφώνεται με τους όρους της CDDL και ότι η άδεια για το εκτελέσιμο αρχείο δεν επιχειρεί να περιορίσει ή να μεταβάλλει τα δικαιώματα των παραληπτών στην μορφή του προγράμματος.


Διαφορές μεταξύ CDDL-MPL

Το CDDL βασίζεται στην έκδοση 1.1 του Mozilla Public License(MPL),αλλά έκανε κάποιες αλλαγές για να καταστεί πιο προσιτή στους προγραμματιστές και η MPL έκδοση 2.0 τροποποιήθηκε επίσης σημαντικά. Οι δύο κύριες διαφορές μεταξύ των δύο αδειών είναι η συμβατότητα και η απλότητα της GPL: 1)Παρόλο που και οι δύο άδειες θεωρούνται αδύναμοι copyleft,η MPL έκδοση 2.0 είναι συμβατή με το GNU GPL,ενώ το CDDL δεν είναι. 2)Το CDDL είναι καλύτερα δομημένο και χρησιμοποιεί σκόπιμα μια απλούστερη και πιο δομημένη γλώσσα για να καταστήσει πιο κατανοητή την άδεια.


Διαφορές μεταξύ CDDL-Apache-BSD

Οι άδεις Apache και BSD είναι άδειες ανοιχτού κώδικα.Δεν απαιτείται να γίνονται οι τροποποιήσεις και οι προσθήκες σας διαθέσιμες βάσει αυτών των αδειών όταν επιλέγετε να διανείμετε ένα πρόγραμμα που καλύπτουν.Επιπλέον,τόσο το Apache 2.0 όσο και το BSD θεωρούνται συμβατά με το GNU GPL,σε αντίθεση με το CDDL.Ωστόσο,το CDDL είναι συμβατό με τις άδειες Apache και BSD.

Πηγές

https://en.wikipedia.org/wiki/Common_Development_and_Distribution_License https://opensource.org/licenses/CDDL-1.0

NASA OPEN SOURCE AGREEMENT (NOSA) VERSION 1.3(Γκίκας Γεώργιος - CS4417023 / Κατερίνα Κόστα - CS4417076)

επεξεργασία

Εισαγωγή

επεξεργασία

Η συγκεκριμένη συμφωνία ανοιχτού κώδικα ορίζει τα δικαιώματα χρήσης , αναπαραγωγής , διανομής , τροποποίησης και ανάδειξης ορισμένου λογισμικού ηλεκτρονικού υπολογιστή που δημιουργήθηκε από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών όπως παρουσιάζεται απ' τον κυβερνητικό οργανισμό . Η NASA δημιουργεί λογισμικά τα οποία βασίζονται σε αυτήν την άδεια χρήσης όπως το Nasa World Wind το οποίο είναι ένα πρόγραμμα ανοικτού κώδικα παρακολούθησης της γής , παρόμοιο με το Google Earth.

H NOSA είναι εγκεκριμένη από τον OSI ώς άδεια ανοικτού κώδικα . Ωστόσο το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικόυ (FSF) εγείρει κάποια ζητήματα.

Όροι χρήσης

επεξεργασία

Οι όροι χρήσης απο αυτή την συμφωνία δίνουν αρκετή ελευθερία στην ανάπτυξη λογισμικού και στη διανομή του στο ευρύ κοινό, αλλά, υπάρχει η προϋπόθεση ότι σε περίπτωση που πρέπει να χρησιμοποιηθούν πληροφορίες οι οποίες είναι σχετικές με τις Ηνωμένες Πολιτείες τότε ο δημιουργός θα χρειαστεί ειδική άδεια απο την κυβέρνηση. Μερικοί χαρακτηριστικοί όροι της άδειας χρήσης είναι οι εξής.

Αρχικά, εφόσον ο χρήστης αποδεχτεί τους όρους που το εμφανίζονται , λαμβάνει έναν πηγαίο κώδικα τον οποίον μπορεί να κάνει χρήση, διανομή, αντιγραφή καθώς και πώληση. Θα πρέπει να υπάρχει ένα αντίγραφο της συμφωνίας την οποία ο χρήστης έχει αποδεχτεί στον καταναλωτή, καθώς και πρέπει να γίνεται διαθέσιμος ο πηγαίος κώδικας του στην κοινότητα. Κάθε συνεισφέρων πρέπει να χαρακτηρίζει την αλλαγή του λογισμικόυ ως μια τροποποίηση και να καθιστά τον εαυτό του ως τον δημιουργό αυτής της τροποποίησης. Σε αυτή την περίπτωση που γίνουν αλλαγές στο λογισμικό, θα πρέπει να καταγράφονται λεπτομερώς σε ένα αρχείο (για παράδειγμα Change Log File) μαζί με την ημερομηνεία των αλλαγών για την καλύτερη κατανόηση των διαφορών που έχουν γίνει μεταξύ των εκδόσεων σε κάποιο αρχείο ή στο πρόγραμμα. Εφόσον γίνει αποδεκτή η τροποποίηση του , δεν μπορεί να ανακληθεί στην συνέχεια. Σε ενδεχόμενο που υπάρχει επιθυμία του συντελεστή για την χρέωση της συνεχής υποστήριξης καθώς και για την εγγύηση του λογισμικού το NASA Open Source Agreement το επιτρέπει. Αυτό γίνεται μόνο με την προϋπόθεση ότι ο παραλήπτης θα κάνει ξεκάθαρο ότι είναι ο ίδιος υπεύθυνος για την προσφορά αυτών των υπηρεσιών έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη επικοινωνία μεταξύ δημιουργού και καταναλωτή καθώς και για μην υπάρξουν παρεξηγήσεις σχετικά με το ποιος δημιούργησε το λογισμικό. Τέλος εάν ο παραλήπτης έχει παραβιάσει κάποιον ή κάποιους απο τους όρους αυτούς τότε θα τερματιστεί η άδεια του μέσα σε ένα χρονικό διάστημα που του δίνεται εκτός εάν αποφασίσει να συμμορφωθεί σε αυτούς και να διορθώσει όλες τις παραβιάσεις του για να συνεχίσει τη λειτουργία της άδειας.

Πνευματικά Δικαιώματα

επεξεργασία

Ο κάθε χρήστης που συνεισφέρει στον κώδικα θα πρέπει να προσθέσει και τα δικά του πνευματικά δικαιώματα στο λογισμικό. Εφόσον τα πνευματικά του δικαιώματα έχουν προστεθεί στο λογισμικό, ένας νέος χρήστης δεν μπορεί να αφαιρέση τη σημείωσή του χωρίς την άδεια του .

https://opensource.org/licenses/NASA-1.3

https://en.wikipedia.org/wiki/NASA_Open_Source_Agreement

Artistic License v2.0 (ΖΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ CS4417049 - ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ CS4417081)

επεξεργασία

Λίγα λόγια για την OSI

επεξεργασία
 Η πρωτοβουλία ανοιχτού κώδικα(OSI) είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρία η οποία δημιουργήθηκε το 1998 και σκοπός της εταιρίας είναι να προβάλλει τα πλεονεκτήματα του ανοιχτού κώδικα όπως είναι η καλύτερη ποιότητα,αξιοπιστία και το χαμηλότερο κόστος.

Το λογισμικό

επεξεργασία
  Το λογισμικό Artistic license 2.0 είναι μια άδεια χρήσης που υποδεικνύει τους όρους με βάση τους οποίους μπορεί να αντιγράφει μια συλλογή αρχείων ελεύθερου λογισμικού ή τα παράγωγα αυτών έτσι ώστε ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων να ελέγχει το λογισμικό του ενώ αυτό παραμένει ένα ανοιχτό και δωρεάν λογισμικό για τους υπόλοιπους χρήστες. Το λογισμικό αυτό δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να φέρουν σε πέρας λειτουργίες αντιγραφής και διανομής τροποποιημένων εκδόσεων ,με την προϋπόθεση να υπάρχει πρόσβαση στην αρχική έκδοση.

Δικαιώματα Χρήσης

επεξεργασία
 Tα δικαιώματα χρήσης της Αrtistic license 2.0 είναι:

1.Η χορήγηση τροποποιημένου αντιγράφου του πακέτου γίνεται ως πηγή ( πηγαίος κώδικας) αρκεί να καθίσταται σαφές πως διαφέρει από την βασική έκδοση.

2.Επιτρέπεται η αντιγραφή διανομή και μεταγλώττιση του λογισμικού αρκεί να συμπεριληφθούν τα πνευματικά δικαιώματα.

3.Ο χρήστης έχει την δυνατότητα ενεργειών όπως διορθώσεις λαθών , φορητότητα αλλαγών ,οι οποίες παρέχονται από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων του λογισμικού.

4.Επιτρέπεται η ένωση τροποποιημένων και κανονικών εκδόσεων με άλλα έργα αν και μόνο εάν το αποτέλεσμα δεν συνδέεται άμεσα με το πακέτο.

5.Διαδικασίες που επεκτείνουν ή χρησιμοποιούν την συλλογή αρχείων δεν αποτελούν μέρος του πακέτου.

6.Η συλλογή ενός πακέτου με άλλα πακέτα και η χορήγηση της ένωσης αυτής απαιτεί την μη επιβολή τελών έκδοσης αδειών γι’ αυτή.

7.Η χρησιμοποίηση ,αλλαγή και η διανομή του πρότυπου ή της τροποποιημένης έκδοσης καθορίζεται από καλλιτεχνική άδεια .Με αυτόν τον τρόπο γίνεται αποδοχή της εν’ λόγω άδειας. Σε αντίθετη περίπτωση δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν οι παραπάνω ενέργειες.

8.Η άδεια δεν επιτρέπει στους χρήστες να κάνουν χρήση οποιουδήποτε εμπορικού σήματος ονομασίας ή του λογότυπου του ατόμου που ορίζεται στην προκήρυξη των πνευματικών δικαιωμάτων.

https://opensource.org/licenses/Artistic-2.0

Wikipedia


Microsoft Public License (Κατερίνα Βαλασσά CS4417236 - Χρήστος Καλαντζής CS4414085)

επεξεργασία

Η Microsoft είναι μια αμερικάνικη εταιρεία λογισμικού που ιδρύθηκε στις 4 Απριλίου του 1975 από τον Μπιλ Γκειτς και τον Πολ Άλεν. Τα κεντρικά της γραφεία στεγάζονται στο Ρέντμοντ της πολιτείας Ουάσιγκτον των ΗΠΑ. Η Microsoft αναπτύσσει, κατασκευάζει, αδειοδοτεί και υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων λογισμικού για διάφορες υπολογιστικές συσκευές. Τα δημοφιλέστερα προϊόντα της είναι τα λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows όπως και η σειρά λογισμικού γραφείου Microsoft Office. Η Δημόσια Άδεια της Microsoft, η Ms-PL για συντομία, είναι άδεια ανοικτού κώδικα από τη Microsoft με αδύνατο copyleft. Πρόκειται για μία από τις δύο πρώτες άδειες ανοικτού κώδικα της Microsoft. Αναγνωρίστηκε από την OSI ως Ms-RL στις 12 Οκτωβρίου 2007 ως ανοιχτή πηγή. Σύμφωνα με το Free Software Foundation(FSF), είναι μια άδεια ελεύθερου λογισμικού η οποία ωστόσο δεν είναι συμβατή με το GNU GPL(General Public License) και ως εκ τούτου δε συνιστά τη χρήση. Σύμφωνα με τη Microsoft, στόχος του ανοιχτού κώδικα είναι να βοηθήσει τόσο τους επιχειρηματικούς της εταίρους όσο και τους πελάτες της να πετύχουν στο τεχνολογικό τομέα. Η στρατηγική αυτή της Microsoft δίνει τη δυνατότητα στους επιχειρηματικούς εταίρους να θέσουν τους δικούς τους στόχους, ανεξάρτητα από το μοντέλο ανάπτυξης της κάθε εταιρείας. Επιπροσθέτως, η Microsoft δίνει την ευκαιρία στους προγραμματιστές να αξιοποιήσουν τη νέα γνώση και τη δημιουργικότητα ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο τη σχέση ανοιχτής πηγής –κοινότητας με τις παραδοσιακές, εμπορικές προσεγγίσεις στην ανάπτυξη του λογισμικού. Για αυτό το λόγο η MS-PL παρέχει άδεια χρήσης η οποία είναι ελεύθερη και ευέλικτη για τους προγραμματιστές οι οποίοι χρησιμοποιούν πηγαίους κώδικες. Η Microsoft έχει αποφασίσει να χαράξει μία ξεχωριστή γραμμή πλεύσης σε ότι αφορά τις υπάρχουσες άδειες ανοιχτού κώδικα. Αυτό συμβαίνει διότι η ίδια η εταιρεία ισχυρίζεται ότι η υπάρχουσες άδειες δε πληρούν τις απαιτήσεις των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και των εμπορικών σημάτων. Για αυτό το λόγο πιστεύει ότι η νέα άδεια θα πρέπει να είναι απλή , σύντομη και εύκολη στη κατανόηση. Εκτός αυτού, το περιεχόμενο της Ms-PL βασίζεται στη νέα άδεια BSD, την άδεια Apache στην έκδοση 2.0 και τη δημόσια άδεια Mozilla. Ωστόσο, τόσο η άδεια BSD όσο και η Apache παρουσιάζουν κάποιες διαφοροποιήσεις συγκριτικά με τη Ms-PL. Για παράδειγμα με την άδεια χρήσης της Apache έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε την τροποποιημένη έκδοση του προϊόντος κάτω από οποιαδήποτε άδεια της επιλογής μας. Αντιθέτως, με τη Ms-PL αν επιλέξουμε τη διανομή του πηγαίου κώδικα του προϊόντος μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε μόνο με την άδεια της. Τέλος, μια χρήσιμη πληροφορία είναι ότι έχουμε το δικαίωμα να πουλήσουμε οποιοδήποτε λογισμικό – κώδικα της Ms-PL ωστόσο θα πρέπει να μην παραβιάζουμε τα εμπορικά σήματα κάποιου. Πηγές: • https://it.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Public_Licensehttps://de.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Public_Licensehttps://resources.whitesourcesoftware.com/blog-whitesource/top-10-microsoft-public-license-ms-pl-questions-answered

Fair License (Ραφαηλ Ιωαννιδης CS4417055 - Παναγιωτης Σιδηροπουλος CS417167)

επεξεργασία

Η Fair License είναι η μικρότερη άδεια χρήσης ελεύθερου λογισμικού που εγκρίθηκε ποτέ από την πρωτοβουλία Open Source Initiative καθώς το κείμενό του αποτελείται μόνο από μία πρόταση.Η Fair License μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εικόνες, βιβλία, μουσική ή γενικότερα για όλα τα είδη μέσων.


  Ιστορία της Fair License:

Το 2004 ο συγγραφέας James William Pye δημιούργησε την συγκεκριμένη άδεια που στόχευε στην δωρεάν κατανομή του προϊόντος ή των υποπροϊόντων του από τον κάτοχο της άδειας αυτής.Το 2015, ο Talles Lasmar ανακάλυψε ότι η Fair License είχε χαθεί από το διαδίκτυο, βρήκε δηλαδή σχετικούς συνδέσμους όπου δεν κατέληγαν πουθενά αλλά και ελλιπής περιεχόμενο στην σελίδα της άδειας στην Βικιπαίδεια. Θέλοντας να κρατήσει ζωντανή την άδεια, επικοινώνησε με τον William και τον οργανισμό OSI για την ανάκτηση της άδειας και την αναδημιουργία μιας ιστοσελίδας για αυτή.


  Oφέλη από την χρήση της Fair license:

1)H Fair Lisence επιτρέπει στoυς χρήστες να μοιράζονται τον πηγαίο κώδικα ενός προϊόντος και να χρεώνουν το προϊόν.

2)H Fair Lisence επιτρέπει στους προγραμματιστές να απελευθερώνουν τον κώδικα δημοσίως και να αποζημιώνονται από τις εταιρείες που επωφελούνται από αυτόν.Ως αποτέλεσμα, οι προγραμματιστές έχουν ένα επιπλέον κίνητρο να παράγουν περισσότερα προϊόντα.

3)H fair License έχει τη δύναμη να προάγει την ποικιλομορφία στην κοινότητα των προγραμματιστών


ΠΗΓΕΣ: https://fair.io/ https://en.wikipedia.org/wiki/Fair_License https://opensource.org/licenses/Fair

Nethack General Public License [NGPL] (Δημήτριος Κόκας 4412236, Νικόλαος Μήτσιου 4414219)

επεξεργασία

Περιγραφή Άδειας

επεξεργασία

Η γενική δημόσια άδεια Nethack είναι άδεια χρήσης λογισμικού copyleft πιστοποιημένη ως άδεια ανοιχτού κώδικα από την πρωτοβουλία Open Source και είναι βασισμένη στην άδεια GNU bison του Richard Stallman.

Η άδεια κυκλοφόρησε το 1989 από τον Mike Stephenson, ο οποίος το σχεδίασε μετά από την άδεια GNU bison (Richard Stallman). Ο Stephenson χορήγησε άδεια χρήσης του λογισμικού βάσει της γενικής δημόσιας άδειας Nethack, επιτρέποντας σε άλλους προγραμματιστές να απελευθερώσουν τις δικές τους εκδόσεις. Η άδεια πιστοποιείται ως ανοικτή πηγή από την πρωτοβουλία ανοιχτού κώδικα.

Πολιτικές Αντιγραφής

επεξεργασία

1. Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να ελέγχει λέξη προς λέξη το αντίγραφο του κώδικα όπως το παρέλαβε σε οποιοδήποτε μέσο με την προϋπόθεση να κρατήσει άθικτες όλες τις παρατηρήσεις σε όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα πνευματικά δικαιώματα καθώς επίσης και την απουσία οποιασδήποτε εγγύησης δίνοντας πάντα στους άλλους παραλήπτες την άδεια χρήσης μαζί με το πρόγραμμα.


2. Μπορεί να τροποποιήσει το αντίγραφο του Nethack, ή κάποιο κομμάτι του, να αντιγράψει και να διανέμει τις τροποποιήσεις τηρώντας τις προϋπόθεσης της προηγούμενης παραγράφου δεσμεύοντας τον ότι θα ακολουθεί τα παρακάτω :

A.Να προσαρμόσει εμφανείς ειδοποιήσεις στα τροποποιημένα αρχεία οι οποίες θα δηλώνουν τις αλλαγές σε αυτά, την ημερομηνία της αλλαγής αυτών, καθώς επίσης και την ημερομηνία οποιασδήποτε άλλης αλλαγής.

B.Στις περιπτώσεις που εξ ολοκλήρου η εν μέρει εν περιέχεται Nethack καθώς επίσης και στις περιπτώσεις που είτε είναι παράγωγο του, είτε οποιουδήποτε άλλου μέρος του ,ο χρήστης πρέπει να παρέχει δωρεάν σε όλους το σύνολο των εργασιών που διανέμετε η δημοσιεύεται από αυτόν με όρους ίδιους με εκείνους που περιέχονται στην άδεια χρήσης.

Γ.Ο χρήστης μπορεί να χρεώσει μια διανομή του Nethack με τη φυσική πράξη μεταβίβασης της, καθώς επίσης και μπορεί να προσφέρει προστασία εγγύησης επί πληρωμή.


3. Ο χρήστης μπορεί να αντιγράψει και να διανέμει κάποιο κομμάτι Nethack,ή παράγωγο του (συμφώνα με την παράγραφο 2) σε τελικό κώδικα ή εκτελέσιμη φόρμα (υπό τους όρους των παραγράφων 1,2) με την προϋπόθεση ότι θα τηρεί ένα από τα παρακάτω:

A.θα περιέχει τον πλήρη πηγαίο κώδικα σε γλωσσά μηχανής (πράγμα το όποιο θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις παραγράφους 1,2)

B.θα περιέχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται για να αποκτήσει τον πλήρη κώδικα σε γλωσσά μηχανής από την κατάλληλη τοποθεσία αρχειοθέτησης.


4. Ο χρήστης δεν μπορεί να αντιγράψει δευτερεύουσας κατηγορίας άδεια χρήσης, ούτε να διανέμει ή να μεταφέρει το Nethack εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο της άδειας εκμετάλλευσης. Κάθε προσπάθεια να αντιγράψει δευτερεύουσας κατηγορίας άδεια χρήσης, είτε να μεταφέρει, είτε να διανέμει Nethack η άδεια είναι άκυρη και τα δικαιώματα που του παρέχονται για να χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα συμφώνα την άδεια εκμετάλλευσης θα τερματίστουν αυτόματα. Παρόλο αυτά, κομμάτια του λογισμικού προγράμματος υπολογιστή που έχουν ληφθεί από τον χρηστή με την άδεια εκμετάλλευσης δεν θα τερματιστεί η άδεια τους εφόσον τα κομμάτια αυτά παραμένουν σε πλήρη συμμόρφωση.


Σκοπός της Άδειας

επεξεργασία

H άδεια Nethack γράφτηκε για να επιτρέψει την ελεύθερη διανομή και τροποποίηση του πηγαίου κώδικα υπό την προστασία του. Ταυτόχρονα, η άδεια δηλώνει ρητά ότι ο πηγαίος κώδικας δεν καλύπτεται από καμία εγγύηση, προστατεύοντας έτσι τους αρχικούς συγγραφείς από τις διαφορές.


Βιβλιογραφία

επεξεργασία

https://opensource.org/licenses/NGPL

https://en.wikipedia.org/wiki/NetHack


The Unlicense(Κωνσταντίνος Αρβανίτης 4414238, Μαυροδήμος Ματθαίος 4417244)

επεξεργασία
Εισαγωγή
επεξεργασία

Η unlicense είναι μια δημόσια άδεια χρήσης με σκοπό ένα μήνυμα κατά των πνευματικών δικαιωμάτων. Δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά την 1η Ιανουαρίου (Public Domain Day), 2010. Η ιδιαιτερότητα του είναι πως προσφέρει ένα κείμενο απαλλαγής, εμπνευσμένη από επιτρεπόμενες άδειες, αλλά χωρίς ρήτρα αναφοράς. Το 2015, η GitHub ανέφερε ότι περίπου 102.000 από τα 5,1 εκατομμύρια αδειοδοτημένα έργα τους (2% των αδειοδοτημένων έργων στο GitHub.com) χρησιμοποιούν το Unlicence.

Γιατί χρησιμοποιουμε Unlicense? Επειδή έχετε να κάνετε πιο σημαντικά πράγματα από την επιβολή περιορισμών στους χρήστες του κώδικα σας. Πόσο συχνά περάσατε να χρησιμοποιείτε και να συνεισφέρετε σε μια μεγάλη βιβλιοθήκη λογισμικού μόνο και μόνο επειδή η ανοιχτή άδεια χρήσης της δεν ήταν συμβατή με τη δική σας άδεια ανοικτού κώδικα;

Σε μια δημοσίευση που δημοσιεύθηκε την 1η Ιανουαρίου 2010, ο Arto Bendiken περιέγραψε τους λόγους για τους οποίους προτιμά το λογισμικό του δημόσιου τομέα, δηλαδή την ενοχλητική αντιμετώπιση των όρων αδειοδότησης (για παράδειγμα, το ασυμβίβαστο με τις άδειες χρήσης) την αδυναμία εφαρμογής του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων [1]. Στις 23 Ιανουαρίου 2010, ο Bendiken ακολούθησε την αρχική του θέση. Σε αυτήν την ανάρτηση, εξήγησε ότι η άδεια της Unlicence βασίζεται στην παραίτηση από πνευματικά δικαιώματα του SQLite με τη δήλωση μη εγγύησης από την άδεια MIT. Στη συνέχεια διάβασε την άδεια, σχολιάζοντας κάθε μέρος. [2] Σε μια θέση που δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο του 2010, ο Bendiken διευκρίνισε περαιτέρω τι σημαίνει "λογισμικό άδειας χρήσης" και "μη αδειοδότησης". [3] Την 1η Ιανουαρίου 2011, ο Bendiken επανεξέτασε την πρόοδο και την έγκριση της άδειας χρήσης. Παραδέχεται ότι είναι "δύσκολο να δοθούν εκτιμήσεις για την υιοθέτηση της τρέχουσας αδείας", αλλά υποδεικνύει ότι υπάρχουν "πολλές εκατοντάδες έργων που χρησιμοποιούν το μη αποδεκτό" [4].

Όροι άδειας χρήσης
επεξεργασία

Αυτό είναι ελεύθερο και χωρίς εμπόδια λογισμικό που κυκλοφορεί στον δημόσιο τομέα. Οποιοσδήποτε είναι ελεύθερος να αντιγράψει, να τροποποιήσει, να δημοσιεύσει, να χρησιμοποιήσει, να μεταγλωττίσει, να πουλήσει, ή να διανέμετε αυτό το λογισμικό, είτε σε μορφή πηγαίου κώδικα είτε ως μεταγλωττισμένο δυαδικό, για οποιονδήποτε σκοπό, εμπορικό ή μη εμπορικό, και από οποιονδήποτε που σημαίνει. Σε δικαιοδοσίες που αναγνωρίζουν τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, τον συγγραφέα ή τους συγγραφείς αυτού του λογισμικού αφιερώνουν όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο λογισμικού στο δημόσιο τομέα. Κάνουμε αυτή την αφοσίωση προς όφελος του ευρύτερου κοινού και εις βάρος των κληρονόμων και των κληρονόμων μας διαδόχους. Προτείνουμε αυτή η αφοσίωση να είναι μια εμφανής πράξη την παραίτηση σε όλα τα σημερινά και τα μελλοντικά δικαιώματα σε αυτό λογισμικό βάσει του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ", ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣΗ, ΖΗΜΙΕΣ Ή ΑΛΛΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ Ή ΑΛΛΟΥ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ, ΑΠΟ Ή ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο http://unlicense.org/


1. Arto Bendiken (1η Ιανουαρίου 2010). "Ορίστε τον κωδικό σας ελεύθερο". Ανακτήθηκε στις 10 Φεβρουαρίου 2017. Όποιος τοποθετεί μια δήλωση αδειοδότησης στο λογισμικό ανοιχτού κώδικα είναι ένοχος είτε μαγικής σκέψης είτε πρόθεσης να ακολουθήσει την έμμεση απειλή

2. Arto Bendiken (23 Ιανουαρίου 2010). "Ελευθερία λογισμικού σε τέσσερις ρήτρες και μια σύνδεση". Ανακτήθηκε στις 10 Φεβρουαρίου 2017.

3. Arto Bendiken (19 Δεκεμβρίου 2010). "Κωδικός με άδεια χρήσης, χωρίς άδεια χρήσης και η Unlicense". Ανακτήθηκε στις 10 Φεβρουαρίου 2017.

4. Arto Bendiken (1η Ιανουαρίου 2011). "Η αδεία: Το πρώτο έτος στην κριτική". Ανακτήθηκε στις 10 Φεβρουαρίου 2017.

https://choosealicense.com/licenses/unlicense/ https://en.wikipedia.org/wiki/Unlicense http://unlicense.org/

κκκ


Mozilla Public License Version 1.1(Βράντζα Όλγα 4417014 , Παναγιωτούλα Μαρία 4417216 , Πετρούση Κυριακή 4417157)

επεξεργασία

Mozilla Public License Version 1.1

Εισαγωγή

επεξεργασία
 Το Mozilla Public License Version 1.1 είναι μια άδεια ανοιχτού κώδικα η οποία ειναι βασισμένη στις άδειες ανοιχτού λογισμικού και στη Γενική Δημόσια Άδεια GNU(GPL), που προσπαθεί να ισορροπήσει τους προβληματισμούς των ιδιοκτησιακών και ανοικτών προγραμματιστών.Χρησιμοποιεί ως άδεια χρήσης το MPL το οποίο παραπέμπει σε εταιρική σύμβαση,λόγω των πολλών ορισμών και των αριθμιμένων πραγράφων.
 Την έκδοση Mozilla Public License 1.1 έγραψε η Mitchell Baker η οποία ταυτοχρόνως εργαζόταν και ως δικηγόρος στο Netscape Communications Corporation εν έτη 1998.Η εταιρεία αυτή είχε ως στόχο να δημιουργήσει ενα πρόγραμμα περιήγησης Netscape με σκοπό να μπορέσουν να ανταγωνιστούν τη Microsoft και τον Internet explorer.Για αυτο το λόγο ανέπτυξε την άδεια NTScape Public License(NPL) που επιτρέπει σε έναν ανοιχτό κώδικα να θεωρηθεί ιδιόκτητος.Τυτοχρόνως αναπτύχθηκε μια δημόσια άδεια Mozilla απο την Baker που χρημοποιούνταν για την κάλυψη βασικών ενοτήτων του NPL και τελικα οφελήθηκε απο τον ανοιχτό κώδικα με αποτέλεσμα να γινει πιο δημοφιλές.Η έκδοση 1.1 δημιουργήθηκε απο κάποιες ενημερώσεις που έγιναν στο MPL.Η τροποποίηση αυτη ειχε ως στόχο την επεξήγηση των όρων ως προς τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και την έγκριση δικων τους αδειών,η οποία προτρεπει τη συνεργασία μεταξύ προγραμματιστών MPL και GPL.

Όροι Χρήσης

επεξεργασία
 Η MPL λόγω του οτι είναι μια ανοιχτή άδεια δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα τροποποίησης και διανομής του πηγαίου κώδικα όπως αυτοί επιθυμούν. Ωστόσο σε περίπτωση παράβασης των όρων αυτών αφαιρείται αυτόματα αυτή η δυνατότητα τροποποίησης και διανομής του κώδικα.Σε περίπτωση συμόρφωσης , ο χρήστης έχει την δυνατότητα να ανακτήσει τα δικαιώματα του.Επιπροσθέτως ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να συνδιάσει τον πηγαίο κώδικα της MPL με αλλες πληροφορίες. Αυτό βοηθά στον συμβιβασμο μεταξύ των αδειών MIT ή BSD, οι οποίες επιτρέπουν σε όλα τα παράγωγα έργα να επαναφερθούν ως ιδιοκτησιακά.

https://en.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Public_License

IBM Public License(Ηλίας Τερζόπουλος 4417183, Τσούλιαν Αλλα 4417003, Χρήστος Σεγκάνι 4417166)

επεξεργασία
Εισαγωγή
επεξεργασία

Η IBM (International Business Machines) είναι μια πολυμετοχική εταιρεία που ιδρύθηκε στην πολιτεία της Νέας Υόρκης το 1911 και η οποία κατασκευάζει ηλεκτρονικούς υπολογιστές και δημιουργεί λογισμικά υπηρεσιών. Ένα από αυτά τα λογισμικά είναι και η IBM Public License που είναι μια δημόσια άδεια η οποία έχει εγκριθεί από το ίδρυμα ελεύθερου λογισμικού (FSF) και έχει χαρακτηριστεί από το OSI ως άδεια ανοικτού λογισμικού.

Χαρακτηριστικά λογισμικού
επεξεργασία

Η IPL έχει την δυνατότητα να παρέχει από έναν συντελεστή, σε έναν παραλήπτη το πρόγραμμα που αναζητά, επιτρεποντάς του να το χρησιμοποιήσει όπως εκείνος επιθυμεί και θέλει. Το πρόγραμμα διανέμεται είτε σε αντικειμενικό κώδικα είτε σε πηγαίο κώδικα και αναλόγως την μορφή του, ακολουθεί τους αντίστοιχους κανόνες που αναγράφονται στην άδεια χρήσης. Όταν το πρόγραμμα ξεκινήσει να χρησιμοποιείται από τον παραλήπτη, τότε εκείνος και μόνο εκείνος το έχει υπό την ευθύνη του, το οποίο σημαίνει πως σε περίπτωση παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων άλλου ατόμου ή σε πιθανά νομικά ζητήματα οι συντελεστές της έχουν αποποιηθεί όλες τις ευθύνες. Αν ο χρήστης αποκτήσει κάποιο πρόβλημα, τότε η ίδια η εταιρεία και οι αρμόδιοι συντελεστές αναλαμβάνουν την υπεράσπιση και αποζημίωση του. Στην περίπτωση όμως, που υπάρξει απώλεια ή φθορά δεδομένων ή οποιοδήποτε άλλο λειτουργικό σφάλμα, οι όροι χρήσης αναφέρουν πως η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη. Αξιοσημείωτος είναι ίσως ο όρος της άδειας που απαιτεί την ύπαρξη, σε εμφανές σημείο,της φράσης: Copyright (C) 1996, 1999 International Business Machines Corporation and others. All Rights Reserved.

 1. OpenSource [[1]]
 2. WikiPedia [[2]]
 3. WikiPedia [[3]]

PHP license(Μουχταρίδης Γιώργος 4417118,Τρίμης Γιώργος 4417190)

επεξεργασία

Εισαγωγή

επεξεργασία
Η PHP (Hypertext Preprocessor), είναι πραγματικά τα τελευταία χρόνια από τις δημοφιλέστερες Opeansource γλώσσες προγραμματισμού για την σύνταξη σελίδων. Από το κοινό της, θεωρείτε ως μια από τις ποιο ευέλικτες και καινοτόμες γλώσσες προγραμματισμού. Ένας από τους λόγους είναι πως όλες οι δυνατότητες και οι ενημερώσεις της PHP, παρέχονται δωρεάν προς τους χρήστες της. Ένα ακόμα θετικό της PHP, είναι πως ο τρόπος σύνταξης της είναι αρκετά παραπλήσιο με την σύνταξη της ΗΤΜ Γλώσσας, που αυτό ως αποτέλεσμα έχει την εύκολη αναδημιουργία του PHP κώδικα σε HTML.

Καινοτομία της PHP σε σχέση με άλλους κώδικες

επεξεργασία

1. Απλή σύνταξη του κώδικα.

2. Δωρεάν κώδικας (OpeanSource).

3. Η PHP χρησιμοποιείτε εξαιρετικά καλά με το CMS(Content Management Systems, Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου).

4. Η PHP επιτρέπει τον χρήστη να τρέξει το πρόγραμμα του σε διάφορα λογισμικα. (windows,linux,Unix), επίσης με δυνατότητα διασύνδεσης στην MySQL.

5. Ικανότητα ενσωμάτοσης ενός κωδικά σε PHP γλώσσα, σε υπάρχων κώδικα HTML χωρίς να χριάζετε η αλλαγή ολόκληρου το HTML κώδικα.

6. Αρκετά μεγάλη διαδυκτιακή κοινότητα, που επιτρέπει σε παλιούς και καινούριους χρήστες να λύσουν τις απορίες για θέματα πάνω στον developing της ιστοσελίδας.

Ιστορική αναδρομή

επεξεργασία
Η PHP δημιουργήθηκε το 1994 από τον Rasmus Lerdorf και δημοσιοποιήθηκε το 1995. Δυο χρόνια αργότερα το 1997, καταχωρήθηκε στο κοινό του ως PHP/F1 2.0. Ένα χρόνο μετά (΄97), δυο προγραμματιστές ο Zeev Suraski και ο Andi Gutmans ξαναέγραψαν με καλήτερο τρόπο της αυθεντικής εκδοχής που σου παρείχε η “PHP develop team” και με μεγάλο ενθουσιασμό βγήκε στην κυκλοφορία ως PHP 3.

Μέχρι και τις αρχές του 2000, η ποιο καινούρια εκδοχή που κυκλοφορούσε της PHP, ήταν η PHP 3. Αργότερα της ίδιας χρονίας όμως, ο Suraki και ο Gutman δημιούργησαν την νέα εκδοχή με όνομα PHP 4, και μέχρι και το 2015 βγήκαν οι εκδοχές εώς και την τωρινή 7.0.

Βασικά χαρακτηριστικά του πρωτοκόλλου της PHP

επεξεργασία

1. Η αναδιανομή του πηγαίου κώδικα θα πρέπει να είναι σχεδιασμένα ανάλογα με τα παρακάτω δικαιώματα, και ο χρήστης να αναλαμβάνει ευθύνη τήρησης αυτών.

2. Η αναδιανομή σε δυαδική μορφή, θα πρέπει να είναι σχεδιασμένο ανάλογα με τα παρακάτω δικαιώματα, και ο χρήστης να αναλαμβάνει ευθήνη τήρησης αυτών.

3. Το όνομα PHP δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε για να διαφημιστή ένα υλικό ενός χρήστη χωρίς την γραπτή άδεια του developing group της PHP.

4. Προϊόντα απο αυτό το λογισμικό, θα ήταν καλό να μην περιέχουν στην ονομασία τους την λέξη PHP χωρίς άδεια απο το developing group της PHP.

5. Η ομάδα ανάπτηξης λογισμικού της PHP, ίσως συχνά θα κάνει αναναίωση των προτοκόλλων χρήσης του λογισμικού της, όπου κάθε νέα εκδοχή θα αριθμήτε και με μεγαλύτερο αριθμό (πχ v2, v2.2). Όταν ένα νέο προτόκολλο χρήσης λογισμικού δημοσιοποιηθή από την ομάδα, όλοι οι χρήστες είναι υποχρεωμένοι αν θέλουν να συνεχίσουν την χρήση του λογισμικού αυτού, να τηρούν τους καινούριους κανώνως αδειας χρησης.

6. Κάθε χρήση κώδικα σε PHP γλώσσα που χρησιμοποιείτε σε κάποιο ιστότοπο, τότε ο ιστότοπος αυτός είναι υποχρεωμένος να αναφέρει πως:”το πρωϊόν αυτό δημιουργήθηκε δωρεαν απο [4]

https://opensource.org/licenses/PHP-3.0

https://www.tisindia.com/blog/php-popular-among-web-developers/

https://hackernoon.com/the-history-of-php-52a637c7b87f

Python Official License (Latest Version)-(Γιώτης Δημήτριος cs4417020, Γκάγκας Χρήστος cs4417034)

επεξεργασία

Η python είναι μια ευρέως διαδεδομένη υψηλού επιπέδου γλώσσα προγραμματισμού, με αρκετές δυνατότητες. Κύριο χαρακτηριστικό της είναι η απλότητα στην σύνταξη της καθιστώντας την ιδανική για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Αρχικός δημιουργός ήταν ο Guido van Rossum το 1990. Χρειαστήκαν αρκετές διαφορετικές εκδώσεις λογισμικού σε συνεργασία με το development team ώσπου το 2001 οπού ιδρύθηκε το PSF (Python Software Foundation) ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που παρείχε εκδώσεις ανοιχτού λογισμικού (open source) προς το κοινό. Το λογισμικό ανοιχτού κώδικα (OSS) είναι ένα είδος λογισμικού υπολογιστή του οποίου ο πηγαίος κώδικας απελευθερώνεται με άδεια, στην οποία ο κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων παρέχει στους χρήστες τα δικαιώματα να μελετούν, να αλλάζουν και να διανέμουν το λογισμικό σε οποιονδήποτε και για οποιονδήποτε σκοπό. Μέχρι και σήμερα oι εκδώσεις python που ακολούθησαν παρέμειναν ανοιχτού κωδικά και η πληοψηφία αυτων είναι συμβατές με το GPL (General Public License).

General Public License Η γενική δημόσια άδεια GNU (GNU GPL ή GPL) είναι μια ευρέως χρησιμοποιούμενη άδεια χρήσης ελεύθερου λογισμικού, η οποία εγγυάται στον χρήστη την ελευθερία να τρέχει, να μελετεί, να μοιράζεται και να επεξεργάζεται το λογισμικό.

Python License Analyse Στην άδεια λογισμικού της Python αναγράφονται τα εξής:

1.Ο χρήστης μπορεί να δημιουργεί και να αναπαράγει τροποποιήσεις του αντικείμενου της αδειοδότησης με την προϋπόθεση ότι οποιαδήποτε τροποποίηση του αντικείμενου της αδειοδότησης, συμπεριλαμβανομένης της μετάφρασής του σε οποιοδήποτε μέσο, εμπεριέχει σαφή ενημέρωση και προσδιορισμό των τροποποιήσεων που έγιναν στο πρωτότυπο αντικείμενο. (π.χ. Η ενημέρωση μπορεί να έχει την μορφή «Το πρωτότυπο αντικείμενο της αδειοδότησης μεταφράστηκε από την Αγγλική στην Ισπανική γλώσσα»).

2. Να διανέμει αντίγραφα και να παρουσιάζει στο κοινό το αντικείμενο της αδειοδότησης, συμπεριλαμβανομένων και των υλικών ενσωματώσεων σε Συλλογικά Έργα.

3. Να διανέμει αντίγραφα και να παρουσιάζει στο κοινό Παράγωγα Έργα (τροποποιήσεις).

4. Να κάνει οποιαδήποτε χρήση ουσιώδους μέρους των περιεχομένων βάσης δεδομένων, στην περίπτωση που το αντικείμενο της αδειοδότησης είναι βάση δεδομένων.

5. Προς άρση κάθε αμφιβολίας, γίνεται δεκτό ότι:

Υποχρεωτικές αδειοδοτήσεις μη δεκτικές παραίτησης: Στην περίπτωση υποχρεωτικών αδειοδοτήσεων στις οποίες δεν είναι δυνατή η παραίτηση (για παράδειγμα, αναφορικά με την είσπραξη αμοιβών για πνευματικά δικαιώματα) ο Χορηγών την Άδεια διατηρεί το δικαίωμα να εισπράττει τέτοιες αμοιβές είτε για εμπορική είτε για μη εμπορική χρήση του αντικειμένου της αδειοδότησης.

Πνευματικά Δικαιώματα:
α. Ο Χορηγών την Άδεια παραιτείται από το δικαίωμα να εισπράττει αμοιβές για πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με μη εμπορικές χρήσεις του αντικειμένου της αδειοδότησης. β. Ο Χορηγών την Άδεια διατηρεί το δικαίωμα να εισπράττει αμοιβές για πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με εμπορικές χρήσεις του αντικειμένου της αδειοδότησης.

Τα ανωτέρω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν με όλα τα τεχνικά μέσα και σε όλους τους υλικούς φορείς ενσωμάτωσης αντικείμενου της αδειοδότησης. Τα ανωτέρω δικαιώματα περιλαμβάνουν το δικαίωμα να γίνονται αυτές οι μετατροπές οι οποίες είναι τεχνικά αναγκαίες για την άσκηση των δικαιωμάτων σε άλλα τεχνικά μέσα και υλικούς φορείς ενσωμάτωσης αντικείμενου της αδειοδότησης. Υπάρχει επιφύλαξη υπέρ του δικαιούχου για όλα τα δικαιώματα που δεν παρέχονται σαφώς από την Άδεια. Στην περίπτωση που ο Χορηγών την Άδεια είναι δικαιούχος του δικαιώματος ειδικής φύσης (sui genesis) του κατασκευαστή βάσης δεδομένων για τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων, ο Χορηγών την Άδεια παραιτείται αυτού του δικαιώματός του.

Περιορισμοί α. Ο χρήστης Μπορεί να προβεί σε διανομή, ή δημόσια εκτέλεση του αντικείμενου της αδειοδότησης μόνον έχοντας στην κατοχή του τους όρους της παρούσας Άδειας. Επίσης ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να περιλάβει ένα αντίγραφο της Άδειας σε κάθε αντίγραφο του αντικείμενου της αδειοδότησης το οποίο διανέμετε, ή εκτελείτε δημοσίως. Ακόμη, ο χρήστης δεν μπορεί να επιβάλλει όρους στο αντικείμενο της αδειοδότησης οι οποίοι περιορίζονται τους όρους της Άδειας .


ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ Η python είναι ένα ελεύθερο λογισμικό το όπιο διατίθεται δωρεάν ως προς το κοινό. Ωςεκ τούτου ο χρήστης μπορεί να τροποποιήσει ελευθέρα το λογισμικό αφιλοκερδώς χωρίς να λάβει εκ νέου άδεια η να προβεί σε κοινοποίηση έχοντας αποστείλει τις αλλαγές που έγιναν στον κώδικα και εγκριθεί η ενέργεια αυτή. Πολλές από τις τροποποιήσεις που γίνονται από χρήστες της python χρησιμοποιούνται εν τέλει από την ίδια την εταιρία στο official λογισμικό της.

European Union Public License v1.1 (Κώστας Κατσάνος 4417070, Χρήστος Ζαραμπούκας 4417047)

επεξεργασία

Η Ευρωπαϊκή Δημόσια Άδεια ( EUPL ) η οποία έχει δημιουργηθεί και εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι μια άδεια ελεύθερου λογισμικού και θεωρείται η πρώτη ευρωπαϊκή άδεια F / OSS ( δωρεάν λογισμικό / λογισμικό ανοιχτού κώδικα ). Η άδεια διατίθεται σε 23 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλες οι γλωσσικές εκδόσεις έχουν την ίδια ισχύ.Η τελευταία έκδοση της, EUPL v1.2, δημοσιεύθηκε τον Μάιο του 2017.Το λογισμικό που παράγεται κυρίως από ευρωπαϊκές διοικήσεις, έχει αδειοδοτηθεί από την (EUPL) από την έναρξη του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Open Source και Repository (OSOR) τον Οκτώβριο του 2008, τώρα μέρος της Joinup συνεργατικής πλατφόρμας.

Η EUPL προοριζόταν αρχικά να χρησιμοποιηθεί για τη διανομή λογισμικού που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος IDABC, επίσης ήταν κατάλληλο για χρήση από οποιονδήποτε προγραμματιστή λογισμικού.Ο κύριος στόχος του είναι να επικεντρωθεί στη συμβατότητα με τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης , διατηρώντας παράλληλα τη συμβατότητα με δημοφιλείς άδειες λογισμικού ανοιχτού κώδικα, όπως η γενική δημόσια άδεια GNU .Τα πρώτα πακέτα λογισμικού IDABC που αναφέρονται είναι τα ομαδικά λογισμικά CIRCA , IPM και τα eLink G2G , G2C , G2B λογισμικού προδιαγραφών.

Σκοπός της Άδειας

επεξεργασία

Ο αρχικός σκοπός της EUPL ήταν να δημιουργήσει ένα νομικό πλαίσιο τόσο για την από κοινού χρήση λογισμικού όσο και για την διευκόλυνση της επαναχρησιμοποίησης του έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των δημοσίων διοικήσεων στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Η δημιουργία του κοινού αυτού πλαισίου επιτρέπει παράλληλα την αποφυγή της εφαρμογής διαφορετικών αδειών σε κάθε Κράτος μέλος της Ένωσης ενδεχομένως ασύμβατων μεταξύ τους.Παράλληλα, η EUPL μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την δημόσια διοίκηση κάθε Κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλα τα επίπεδα.Ωστόσο η χρήση της EUPL από μια ευρύτερη κοινότητα δεν αποκλείεται.

Χαρακτηριστικά

επεξεργασία

Τα κύρια χαρακτηριστικά της EUPL είναι τα εξής:

1) Χορηγείται δωρεάν και έχει διεθνή χαρακτήρα

2) Εξασφαλίζει την αντιμετώπιση ζητημάτων συμβατότητας με τις πλέον διαδεδομένες άδειες

3) Αναφέρει τον αποκλεισμό της ευθύνης του χορηγού της άδειας

4) Υποχρεούται να ενημερώσει το κοινό για την ταυτοποίηση και την διεύθυνση του χορηγού αυτής της άδειας

5) Ορίζει το εφαρμοστέο δίκαιο

6) Αναφέρει τον αποκλεισμό εγγυήσεων και υπογραμμίζει ότι το λογισμικό βελτιώνεται συνεχώς

7) Ισχύει σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8) Επιβεβαιώνει την δυνατότητα σύναψης συμπληρωματικών συμφωνιών με σκοπό την παροχή υπηρεσιών

9) Λαμβάνει υπόψη της τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και την πολυμορφία της νομοθεσίας, τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και κάθε κράτους μέλους

10) Προβλέπει την δικαιοδοσία των δικαστηρίων του τόπου όπου ο χορηγός της άδειας διαμένει ή ασκεί την κύρια δραστηριότητά του αλλά και την δικαιοδοσία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Σύγκριση με άλλες άδειες ελεύθερου λογισμικού

επεξεργασία

Η EUPL έχει αναγνωριστεί από την OSI (Open Source Initiative ) και είναι συμβατή με τις ακόλουθες άδειες:

1) http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html

2) http://www.opensource.org/licenses/osl-2.1.php

3) http://www.opensource.org/licenses/cpl1.0.php

4) http://www.eclipse.org/legal/epl-v10.html

5) http://www.cecill.info/licences/Licence_CeCILL_V2-en.html

1)https://en.wikipedia.org/wiki/European_Union_Public_Licence#Comparison_to_other_open_source/free_software_licences

2)https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%B1%CF%82_%CE%A7%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7

OSET Public License version 2.1 (ΣΥΡΓΚΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 4414204 - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 4414055)

επεξεργασία

Η συγκεκριμένη άδεια προσδιορίζει τα δικαιώματα χρήσης, αναπαραγωγής, διαμοιρασμού, ανακατανομής και τροποποίησης του λογισμικού ElectOS.Οποιοσδήποτε κάνει χρήση των δικαιωμάτων της άδειας ή μέρους αυτής είναι υποχρεωμένος κατα αυτόν τον τρόπο να αποδεχτεί τους όρους άδειας χρήσης.Εαν δεν αποδέχεται κάποιον ή καποιους εξ αυτών τότε δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο λογισμικό.

Κάποιοι από τους σημαντικότερους όρους άδειας χρήσης που θα άξιζε να αναφέρθούν είναι:

Παραχώρηση άδειας και προϋποθέσεις (παροχές,ενεργή ημερομηνία,περιορισμοί στο πεδίο εφαρμογής,μεταγενέστερες άδειες,αντιπροσώπευση,δίκαιη χρήση,προϋποθέσεις).Καθήκοντα (διανομή πηγαίου κώδικα,εκτελέσιμου κώδικα,μεγαλύτερων έργων,ειδοποιήσεις,εφαρμογή πρόσθετων όρων). Αποποίηση ευθυνών εγγύησης (οποιαδήποτε μη σωστή λειτουργία του λογισμικού φέρει ευθήνη ο εκάστοτε χρήστης και μόνον αυτός). Περιορισμός αξιοπιστίας (η εταιρεία λογισμικού αποποιείται των ευθυνών σε περιπτώσεις απώλειας κερδών ή αρχείων κατα τη χρήση του, εκτός από περιπτώσεις στις οποίες επέλθει τραυματισμός ή θάνατος οποιουδήποτε χρήστη).Κυβερνητικοί όροι (θεωρείται εμπορικό αντικείμενο,δεν παρέχεται κανένα είδος ασυλίας). Εκδόσεις της άδειας (νέες εκδόσεις, επιδράσεις νέων εκδόσεων, τροποποιημένες εκδόσεις, διανομή πηγαίου κώδικα μη συμβατές με δευτερέυουσες άδειες).

Η άδεια ανοιχτού κώδικα OSET δημιουργήθηκε τον Νοέμβριο του 2006 απο το ίδρυμα ανοιχτού κώδικα τεχνολογίας εκλογών, με σκοπό την επίλυση κάποιων προβλημάτων που παρουσιάστηκαν κατά την διάρκεια των ηλεκτρονικών ψηφοφοριών στην Αμερική απο το 2000 και έπειτα.Τότε ήταν που στις περισσότερες πολιτείες εγκαταστήθηκαν μηχανήματα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας με επιθυμητό αποτέλεσμα την διευκόλυνση των πολιτών.Παρ'όλα αυτά υπήρξαν πολλές δυσκολίες στην λειτουργία αλλα και στην ασφάλεια των εκλογών.Τα παραπάνω προβλήματα ήταν οι παράγοντες που αποτέλεσαν το έναυσμα του ιδρύματος να δημιουργήσει την προαναφερθήσα άδεια χρήσης ώστε να υπάρξει αναβάθμιση της ασφάλειας,της εγκυρότητας και της επαληθευσιμότητας στα ηλεκτρονικά εκλογικά συστήματα.

Βέβαια οι συγκεκριμένες ενέργειες του ιδρύματος δεν είχαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα για σχεδόν και μια δεκαετία αργότερα.Στα τέλη του 2015 και συγκεκριμένα στις 7 Δεκεμβρίου το ίδρυμα έθεσε σε ισχύ την μέχρι και σήμερα τελευταία έκδοση του OSET-PL 2.1 η οποία έλυσε πληθώρα προβλημάτων και πρόσφερε σταθεροποίηση στο ηλεκτρονικό εκλογικό σύστημα.Η έκδοση OSET-PL 2.1 βασίστηκε στην Mozilla Public Licence (MPL 2.0).

Το ίδιο το Ινστιτούτο, κατ' επέκταση και η άδεια, οφείλουν την ύπαρξη τους σε ένα start-up το οποίο χρηματοδοτήθηκε κυρίως απο τους οραματιστές Mitch Kapor, Alecs Totic, και Matt Mullenweg.Κύρια βοήθεια ανάπτυξης αυτής της άδειας χρήσης αποτέλεσε το μη κερδοσκοπικό πρόγραμμα TrustTheVote.Το οποίο κίνημα εκτός της ίδιας της εταιρείας παροτρύνει να συμμετέχουν και πολίτες, καθώς είναι μία Open Source License.

Πηγες:

MIT License(ΒΑΡΒΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 4416091 - ΚΩΣΤΑΜΠΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 4417088)

επεξεργασία

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης ιδρύθηκε το 1861,αποτελεί ερευνητικό ιδιωτικό πανεπιστήμιο με έδρα το Κέμπριτζ(Μασαχουσέτη)των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ακόμα το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης έχει ως κύριο στοιχείο διδασκαλίας την εφαρμοσμένη επιστήμη και μηχανική επίσης κατατάσσεται στα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου,αυτός ο τίτλος δεν είναι καθόλου τυχαίος καθώς μετράει 93 απόφοιτους βραβευθέντες με νόμπελ 25 νικητές βραβείου Turing και 8 Medalists Fields. Άδειες Χρήσεις: Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης κατέχει μία άδεια ελεύθερου λογισμικού(ΜΙΤ).Η άδεια(ΜΙΤ) είναι πολύ ευέλικτη ως προς την επαναχρησιμοποίηση της όμως με κάποιες προϋποθέσεις και όρους.Οι όροι για την επαναχρησιμοποίηση σε ιδιωτικό λογισμικό είναι:να υπάρχει ένα αντίγραφο περί των όρων και της ειδοποίησης των πνευματικών δικαιωμάτων της άδειας ΜΙΤ σε όλα τα αντίγραφα κάθε δοσμένου λογισμικού της.Επίσης σε άδειες όπως copyleft η γενική δημόσια άδεια GNU(GPL) και άλλες μπορεί να ενσωματωθεί αλλά δεν μπορεί να γίνει το αντίστροφο.Επιπροσθέτως η άδεια χρήσης ανοιχτού λογισμικού του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης αποτέλεσε από το 2015 την πιο γνωστή άδεια χρήσης στο GitHub,μάλιστα ξεπέρασε κάθε παραλλαγή της GPL αλλά και άλλες άδειες λογισμικού ανοιχτού κώδικα.Ακόμα υπάρχουν πολλές γνωστές πλατφόρμες που χρησιμοποιούν την άδεια του ΜΙΤ όπως είναι οι εξής:Ruby on Rails , Node.js , jQuery και το X Window System. Πνευματικά Δικαιώματα: Η άδεια ελεύθερου λογισμικού του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης μπορεί να δοθεί ελεύθερα και δωρεάν σε κάθε άτομο που παίρνει ένα αντίγραφο αυτού του λογισμικού καθώς και των σχετικών αρχείων τεκμηρίωσης.Η άδεια του ΜΙΤ δίνετε σε κάθε άτομο χωρίς περιορισμούς συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων να την χρησιμοποιεί,διανείμει,μοιράσει,αντιγράψει,να συγχωνεύσει με κάποια άλλη να δημοσιεύσει ακόμα και πουλήσει αντίγραφα του λογισμικού με την προϋπόθεση να τηρούνται κάποιες ενδείξεις.Η ειδοποίηση περί πνευματικών δικαιωμάτων και η παρακάτω ειδοποίηση εξουσιοδότησης πρέπει να περιλαμβάνονται σε κάθε αντίγραφο ή ενός μέρους του λογισμικού που χρησιμοποιείται:<<Το λογισμικό παρέχεται «ως έχει», χωρίς κανενός είδους, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, των εγγυήσεων της εμπορευσιμότητας καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης.Σε καμία περίπτωση οι συντάκτες ή οι κάτοχοι πνευματικών δικαιωμάτων δεν θα φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε αξίωση, ζημιά ή άλλη ευθύνη είτε σε δράση της σύμβασης αδίκημα ή άλλο που προκύπτει από ή σε σχέση με το λογισμικό ή τη χρήση ή άλλες συναλλαγές στο λογισμικό(Πηγή ένδειξις:https://opensource.org/licenses/MIT)>>. Πηγές πληροφόρησης: (https://en.wikipedia.org/wiki/MIT_License) (https://opensource.org/licenses/MIT) (http://web.mit.edu/)

GNU Lesser General Public License version 2.1 (ΖΙΑΚΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ 4417050, ΠΑΠΑΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4417150)

επεξεργασία

Οι περισσότερες άδειες είναι σχεδιασμένες για να περιορίζουν την ελευθεριά σας στο να μοιράζεστε και να αλλάζετε κάτι σε ένα πρόγραμμα. Σε αντίθεση η GPL έχει ως σκοπό να εγγυηθεί την ελευθεριά σας έτσι ώστε να μπορείτε να κάνετε αυτές τις αλλαγές. Η άδεια LGLP (Lesser General Public License) χρησιμοποιείται συνήθως σε βιβλιοθήκες. Ωστόσο πρέπει να αποφασίσετε αν η LGPL ή η GPL ταιριάζει σε αυτό που θέλετε να κάνετε. Τα ελεύθερα λογισμικά που έχουν σαν άδεια την GPL είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να έχετε τα δικαιώματα να διανέμετε αντίγραφα, να λαμβάνετε το πηγαίο κώδικα, να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κομμάτια αυτού του κώδικα σε κάποιο άλλο ελεύθερο πρόγραμμα και τέλος να είστε ενημερωμένοι ότι έχετε αυτά τα δικαιώματα. Για να προστατευτούν αυτά τα δικαιώματα γίνονται περιορισμοί στους διανομείς του προγράμματος έτσι ώστε να μην μπορούν σας ζητήσουν να παραδώσετε τα δικαιώματα αυτά. Αυτοί οι περιορισμοί φέρουν και κάποια ευθύνη αν διαμένετε εσείς την βιβλιοθήκη ή την τροποποιήσετε. Για παράδειγμα αν διανέμετε αντίγραφα οι παραλήπτες πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα με εσάς κι αν συνδέσετε άλλο κώδικα με την βιβλιοθήκη πρέπει να παραδοθεί μαζί και ο φάκελος του. Επίσης πρέπει να τους δείξετε τα δικαιώματα ώστε να ξέρουν κι αυτοί τα δικαιώματά τους. Αυτή η άδεια σας δίνει νομική κάλυψη για να μπορείτε αντιγράψετε, διανέμετε και να αλλάξετε την βιβλιοθήκη. Για να προστατευτούν οι διανομείς γίνεται ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει εγγύηση για ελεύθερες βιβλιοθήκες. Επίσης αν μια βιβλιοθήκη έχει τροποποιηθεί ο παραλήπτης πρέπει να γνωρίζει ότι δεν έχει την γνήσια βιβλιοθήκη έτσι ώστε να μην επηρεαστεί η φήμη του εκδότη της γνήσιας βιβλιοθήκης για τυχόν σφάλματα που παρουσιαστούν από αυτές τις τροποποιήσεις. Η άδεια LGPL επιτρέπει τη χρήση της βιβλιοθήκης σε ιδιόκτητα προγράμματα και σε προγράμματα ανοιχτού κώδικα ενώ η GPL επιτρέπει να χρησιμοποιηθούν μόνο σε προγράμματα ανοιχτού κώδικα. Το βασικό μειονέκτημα της LGPL (γι' αυτούς που αναπτύσουν προγράμματα ανοιχτού κώδικα) είναι αυτό που διατυπώθηκε παραπάνω και γι αυτό προτιμάτε η GPL. Γενικά η GPL δίνει πλεονεκτήματα στους developers προγραμμάτων ανοιχτού κώδικα και γι αυτό προτιμάτε (για να υπάρχει βοήθεια αναμεταξύ τους), ωστόσο αν το περιεχόμενο μιας βιβλιοθήκης είναι ήδη διαθέσιμο στους ιδιώτες μέσω άλλων βιβλιοθηκών δεν υπάρχει κάποιο πλεονέκτημα συνεπώς είναι καλύτερο να χρησιμοποιηθεί η LGPL.

http://oss-watch.ac.uk/resources/lgpl?fbclid=IwAR2fc5DUUvjv-T3i3mtEL9gvc2qBASAJcsV0gjtBAYhRV3EZsfiSHhZ_5Vw

https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html?fbclid=IwAR2xC_GDroDu2YaelclZAm6IM1ohLOkCvgx998_COG4_3vH-1KPax6sOJUg

https://en.wikipedia.org/wiki/GNU_Lesser_General_Public_License

https://www.gnu.org/licenses/why-not-lgpl.html

Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU (Παπαδόπουλος Ευάγγελος 4413040)

Άδεια χρήσης libncurses

Με λίγα λόγια τι είναι το Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU


Η GPL GNU είναι η πιο δημοφιλής άδεια χρήσης του ελεύθερου λογισμικού, που προστατεύει το μεγαλύτερο ποσοστό του ελεύθερου λογισμικού, που υπάρχει σήμερα.

Γενικές Πληροφορίες


Η Άδεια GPL επιτρέπει την μελέτη του πηγαίου κώδικα, την τροποποίηση του και την αναδιανομή του.

Επίσης η άδεια GPL απαιτεί ότι κάθε αντιγραφή και παράγωγο του προγράμματος αυτής της άδειας θα κυκλοφορήσει με την ίδια άδεια (copyleft). Έτσι εξασφαλίζει ότι όλοι χρήστες θα απολαμβάνουν τις ίδιες ελευθερίες με τον αρχικό δημιουργό. Ο κώδικας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πρόγραμμα κλειστού κώδικα. Όσοι λαμβάνουν το έργο δεν μπορούν να πωλήσουν άδεια χρήσης για παράγωγα έργα. Η 1η και 2η έκδοση δεν περιέχουν άδεια χρήσης για πατέντες, ενώ η 3η περιέχει άδεια χρήσης για πατέντες.

Σημαντικά προγράμματα της άδειας GPL

Ένα γνωστό και σημαντικό πρόγραμμα αυτής της άδεις είναι ο πυρήνας Λίνουξ. Επίσης άλλα σημαντικά προγράμματα είναι ο μεταγλωττιστής gcc, ο Mozilla Firefox, η MySQL κ.α.

ΠηγέςΆδεια BSD (Λουλούδη Θεοφανώ- Μούλας Γιώργος)

επεξεργασία

Εισαγωγή

επεξεργασία

Η άδεια ανοικτού λογισμικού BSD ( Berkeley Software Distribution ), είναι η δεύτερη πιο διαδεδομένη άδεια που χρησιμοποιείται στις μέρες μας . Η άδεια αυτή κυκλοφόρησε ολοκληρωμένη για πρώτη φορά το 1977 . Η ανάπτυξη της συνεχίστηκε μέχρι και το 1995 όπου κυκλοφόρησε η τελευταία της έκδοση ( 4.4BSD-Lite 1995 Release 2 ). Η δημιουργία αυτής της ελεύθερης άδειας ξεκίνησε στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ .

Διάδοση της BSD

επεξεργασία

Η άδεια BSD γνώρισε μεγάλη επιτυχία , γιατί πρόσφερε κάτι καινοτόμο αφού επέτρεπε στους χρήστες της να τροποποιήσουν και να διαμορφώσουν οποιοδήποτε λογισμικό που βασίζεται στην άδεια ανάλογα με τον σκοπό τους ,χωρίς κάποιον περιορισμό στην χρήση για πρώτη φορά .Ακόμα ένας λόγος για την επιτυχία που γνώρισε η άδεια BSD είναι ότι βασίστηκε πάνω σε συστήματα Unix που εκείνη την εποχή γνώριζαν μεγάλη ανάπτυξη .

Λόγοι Χρήσης της BSD

επεξεργασία

Η συγκεκριμένη άδεια διευκολύνει ιδιαίτερα τους χρήστες της να αποφύγουν νομικά ζητήματα που μπορεί να προκύψουν από την χρήση και την επεξεργασία ενός λογισμικού, καθώς και την βελτιστοποίησή του και έκθεσή του στην αγορά . Επίσης η ΒSD δίνει το δικαίωμα στους χρήστες της αφού τροποποιήσουν το λογισμικό τους βασισμένοι σε αυτή να μπορέσουν να το εισάγουν μέσα σε κάποιο λογισμικό που υπόκειται στην άδεια GPL , αλλά το αντίθετο δεν επιτρέπεται . Η BSD προτείνεται για την υλοποίηση μακροπρόθεσμων στόχων απο διάφορες επιχειρήσεις ακόμα και για κυβερνητικές έρευνες . Επιπρόσθετα ένας ακόμη λόγος για τη χρήση της BSD είναι το πολύ μικρό κόστος ανάπτυξής της καθώς και το πολύ μικρό μέγεθος που δεσμεύει μέσα στα λειτουργικά συστήματα. Όσο αφορά τις εταιρίες που χρησιμοποιούν κώδικα με την άδεια BSD δίνεται το δικαίωμα σε μια εταιρία ακόμα και αν σταματήσει να υποστηρίζεται ο κώδικας , να αναλάβει αυτή την ανάπτυξή του και την προώθηση του .

Μήνυση κατά της BSD

επεξεργασία

Στα μέσα του 1980 η BSD αντιμετώπισε κάποια νομικά προβλήματα, καθώς έγινε μήνυση απο την εταιρία AT&T στο Πανεπιστήμιο Μπέρκλει σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα χρήσης του συστήματος Unix. Λύση στο πρόβλημα δόθηκε το 1990 όπου η εταιρία Novell εξαγόρασε το κομμάτι του Unix από την AT&T και επιδίωξε τη λύση των νομικών προβλημάτων με το Πανεπιστήμιο Μπέρκλεϊ.