Ανάπτυξη ιστοτόπου σε περιβάλλον Debian

Εισαγωγή

επεξεργασία

Αυτό ξεκινάει σαν ηλεκτρονικό ημερολόγιο-σημειώσεις πάνω στην ανάπτυξη-λειτουργία-συντήρηση ημιεπαγγελματικών ιστοτόπων σε περιβάλλον debian.

Περιεχόμενα

επεξεργασία
 1. Εισαγωγή
 2. Ιστότοπος σε απομακρυσμένο κοινόχρηστο εξυπηρετητή
 3. Ιστότοπος σε απομακρυσμένο προσωπικό εικονικό εξυπηρετητή
 4. Σπιτικός εξυπηρετητής
 5. Εγκατάσταση και διαμόρφωση περιβάλλοντος ανάπτυξης ιστοτόπων στον υπολογιστή μας
 6. xhtml
 7. css
 8. javascript
 9. php
 10. emacs
 11. eclipse pdt
 12. ruby on rails
 13. Ajax
 14. mysql
 15. xml βάσεις δεδομένων
 16. dokuwiki
 17. Αποσφαλμάτωση
 18. Σχεδιαστικοί μέθοδοι-πρακτικές
 19. UML
 20. gimp
 21. inkscape
 22. Θέματα ασφάλειας
 23. Μηχανισμοί ανταποδοτικότητας
 24. Βασικοί κατάλογοι & αρχεία
 25. Υποστήριξη ελληνικών
 26. Εργαλεία
 27. Εγκατάσταση δικτύωσης
 28. Πηγές
 29. Χρήσιμοι σύνδεσμοι
 30. Προβλήματα
 31. Λεξιλόγιο

Συγγραφείς

επεξεργασία

O κύριος συγγραφέας αυτού του έργου είναι ο chomwitt από την ελληνόφωνη βικιπαίδεια.


  Αυτό το άρθρο, ή ο τομέας του άρθρου, μπορεί να επεκταθεί ή να βελτιωθεί με κάποιο τρόπο ώστε να καλύπτεται το θέμα με πληρέστερο τρόπο. Βοηθήστε τα Βικιβιβλία επεκτείνοντάς το!