Ενα πολύ σημαντικό βήμα της ανάπτυξης ενός ιστοτόπου είναι η προσβασιμοτητά του από το διαδίκτυο.

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί

  • Στεγάζοντας τον ιστότοπο στον υπολογιστή σας
    • Με χρήση στατικού ip
    • Με χρήση δυναμικού ip
  • Στεγάζοντας τον ιστότοπο σε παροχέα υπηρεσιών φιλοξενίας

Ιστότοπος στον υπολογιστή σας

επεξεργασία

Το πλεονέκτημα είναι το κόστος. Το μεγάλο μειονέκτημα είναι ότι το επίπεδο αξιοπιστίας που μπορείτε να επιτύχεται όταν θέλετε 24/7 λειτουργία από ένα υπολογιστή που θα πρέπει να προσέχετε εξίσου 24/7

Εδώ έχετε δύο κύριες επιλογές

  1. Θα έχετε στατικό ip (να υπολογίζεται +10ευρώ μηνιαία)
  2. θα έχετα δυναμικό ip (αυξάνεται λίγο η πολυπλοκότητα διαχείρισης αφού πρέπει να χρησιμοποιήσετε δικτυακές υπηρεσίες όπως DynDNS.

Ιστότοπος σε εταιρεία web hosting

επεξεργασία

Το κόστος αυξάνεται. Αλλά αυξάνεται και η αξιοπιστία και ευκολία διαχείρισης στήσιματος του ιστοτόπου σας.

Εδώ έχουμε δύο επιλογές