Ανάπτυξη ιστοτόπου σε περιβάλλον Debian/Προβλήματα

Αναφορά προβλημάτωνΕπεξεργασία

Αργά η γρήγορα θα συναντήσετε προβλήματα.Είναι σημαντικό ,προκειμένου να τα λύσετε ποιό γρήγορα , να ακολουθήσετε κάποιους κανόνες που θα βοηθήσουν εσάς αλλά και τρίτους να βρούν μια λύση.

Σημαντικές πληροφορίες

Τρόπος και βήματα εγκατάστησης. Περιβάλλον εγκατάστασης

Εξέταση αρχείων καταγραφής σφαλμάτων και αναφορώνΕπεξεργασία

Μια χρήσιμη εντολή είναι η

tail -f όνομα-αρχείου

Δεν μπορώ να εκτελέσω την τάδε εντολήΕπεξεργασία

Μια πιθανή αιτία προς εξέταση είναι το άν είστε συνδεδεμένος σαν απλός χρήστης. Αν ναί δώστε την εντολή:

#su     //αλλαγή ταυτότητας χρήστη.

Άλλη αιτία είναι λαθεμένη ρύθμιση της μεταβλητής περιβάλλοντος PATH.