Ανάπτυξη ιστοτόπου σε περιβάλλον Debian/Ιστότοπος σε απομακρυσμένο κοινόχρηστο εξυπηρετητή

Προκειμένου να μπορούμε να διαχειριστούμε έναν ιστότοπο μας που φιλοξενείται σε ένα ξένο εξυπηρετητή έχουμε δύο βασικούς τρόπους.

Ο ένας είναι με ssh Ο άλλος με ftp πελάτη. Ποιό κοινοί είναι ο γραφικός filezilla και ο γραμμής εντολών yafc.

Και στις δύο περιπτώσεις είναι σημαντικό να μπορούμε να καθορίσουμε τρέχοντα κατάλογο και στους δύο υπολογιστές προκειμένου να καθοριστεί ανάμεσα σε ποιους καταλόγους των υπολογιστών θα γίνει η μεταφορά. Πχ στον yafc αυτό γίνεται με τις εντολές lcd,lpwd , cd ,pwd.

Ο yafc προσφέρει και αυτόματη συμπλήρωση και ψευδώνυμα. Ένα χρήσιμο είναι το

$ alias ls 'ls -F --color'

το οποίο μπορεί να τεθεί και σαν προκαθορισμένο alias στο αρχείο ρυθμίσεων του yafc που είναι είτε το /etc/yafcrc είτε το ~/.yafc/yafcrc του οποίου οι ρυθμίσεις αφορούν τον χρήστη που ξεκίνησε ένα στιγμιότυπο του προγράμματος και αναιρούν τις καθολικές ανάλογες ρυθμίσεις.

Οι βασικές εντολές που θα χρειαστούμε σε μια σύνοδο με τον yafc είναι οι

  • lls
  • lpwd
  • lcd
  • get
  • put
  • ls
  • pwd
  • cd