Ανάπτυξη ιστοτόπου σε περιβάλλον Debian/Σπιτικός εξυπηρετητής

Εισαγωγικά

επεξεργασία

Ο Σπιτικός εξυπηρετητής προυποθέτει :

  • κατα προτίμηση static ip (κάτι που θα ανεβάσει τον προυπολογισμό μας 10 περίπου ευρώ)
  • αν επιλέξουμε dynamic ip θα πρέπει να έχουμε πρόσβαση σε υπηρεσία τύπου dyndns
  • εναν υπολογιστή που κατα προτίμηση θα είναι αποκλειστικά αφοσιωμένος σαν εξυπηρετητής και θα είναι

σχετικά αξιόπιστος αφού θα πρέπει να είναι ανοιχτός 24/7.

  • διάθεση να αφιερώσουμε σχετικό χρόνο συντήρησης , λήψης αντιγράφων ασφαλείας , παρακολούθησης ομαλής λειτουργίας κτλ
  • καλό bandwidth