Ο Βασίλης Βλάχος είναι Καθηγητής Εφαρμογών στο τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας. Συνεργάζεται ως έμπειρος Μηχανικός Έρευνας και Ανάπτυξης στο Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ). Ο. Βασίλης είναι διπλωματούχος Ηλεκτρονικός Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (MSc) στα Ολοκληρωμένα Συστήματα Υλικού και Λογισμικού από το τμήμα http://www.ceid.upatras.gr του Πανεπιστήμιου Πατρών και διδάκτορας του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας και στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Ο Βασίλης Βλάχος διδάσκει το μάθημα της "Τεχνικής Νομοθεσίας" στο ΤΕΙ Λάρισας το οποίο βασίζεται εξολοκλήρου στο βικιβιβλίο "Τεχνική Νομοθεσία για Μηχανικούς Πληροφορικής". Η προσπάθεια αυτή βραβεύτηκε με την σφραγίδα καλής πρακτικής της δράσης Μάθηση 2.0 plus. Ο Βασίλης είναι μέλος του Δ.Σ της Εταιρίας Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα.