Μετά από το να περιμένω 5 μήνες, βλέπω ότι δεν προχωράει το CentralAuth. Αυτός ο λογαριασμός είναι μορφή διαμαρτυρίας :-P

TODO επεξεργασία