Μεταφρασμένες σελίδες

κατάλογος σελίδων προς συγχώνευση ιστρικούΕπεξεργασία

Οι παρακάτω σελίδες είναι είτε μεταφρασμένες από en.wik* είτε αντίγραγα από el.wik* .. είτε μετακομίσεις από το ΒΒ!

έγινανΕπεξεργασία

έγιναν χωρίς εισαγωγήΕπεξεργασία