Η σελίδα αυτή παρέχει ένα γενικό πλαίσιο και βοήθεια για την συστηματοποίηση της γλωσσικής ευχέρειας και την κατάταξη των χρηστών των Βικιβιβλίων σύμφωνα με αυτήν.

Με λίγα λόγια, οι χρήστες των Βικιβιβλίων μπορούν να βοηθήσουν τους υπόλοιπους χρήστες ως προς το θέμα της γλωσσικής συνεννόησης, τοποθετώντας στην σελίδα χρήστη τους τυποποιημένα πρότυπα. Αυτά τα πρότυπα πληροφορούν τους άλλους για την ικανότητα που έχει ο συγκεκριμένος χρήστης να χειρίζεται διάφορες γλώσσες.

Το πρότυπο περίληψης των επιμέρους προτύπων είναι το Πρότυπο:Βαβέλ. Δέχεται μέχρι 100 παραμέτρους (γλώσσες).

Τα επιμέρους πρότυπα είναι της μορφής Χρήστης xx-y, όπου:

 • xx ο κωδικός της γλώσσας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 639
 • y ένας αριθμός που υποδηλώνει το επίπεδο ευχέρειας:
  • 0 - αδυναμία κατανόησης. Προσοχή! Χρησιμοποιείται μόνο για την γλώσσα του εκάστοτε εγχειρήματος.
  • 1 - βασικό
  • 2 - μεσαίο
  • 3 - ανώτερο
  • και απουσία του y υποδηλώνει ότι η γλώσσα αυτή είναι η μητρική του χρήστη.

Για παράδειγμα, ο κωδικός en-1 δηλώνει βασική κατανόηση της αγγλικής γλώσσας.

Για να χρησιμοποιήσετε το σύστημα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Ξεκινήστε τοποθετώντας στην σελίδα χρήστη σας τον εξής κώδικα:
  {{Βαβέλ|
 2. Προσθέστε τον κωδικό xx-y για μια γλώσσα, όπως περιγράφηκε παραπάνω. Π.χ. για βασικά αγγλικά:
  {{Βαβέλ|en-1
 3. Προσθέστε ένα χαρακτήρα διασωλήνωσης:
  {{Βαβέλ|en-1|
 4. Πηγαίνετε στο Βήμα 2 και επαναλάβετε, μέχρις ότου να συμπληρώσετε όσες γλώσσες θέλετε.
 5. Κλείστε με διπλές αγκύλες.

Δημιουργία προτύπων επεξεργασία

Ακολουθήστε τα εξής βήματα (xx όπως περιγράφηκε παραπάνω):

 1. Δημιουργήστε τη σελίδα Κατηγορία:Χρήστης xx. Τοποθετήστε την ως υποκατηγορία της Κατηγορία:Χρήστες ανά γλώσσα
 2. Δημιουργήστε τις σελίδες Κατηγορία:Χρήστης xx-Μ, Κατηγορία:Χρήστης xx-0, Κατηγορία:Χρήστης xx-1, Κατηγορία:Χρήστης xx-2, Κατηγορία:Χρήστης xx-3, Κατηγορία:Χρήστης xx-4. Τοποθετήστε τις ως υποκατηγορίες της Κατηγορία:Χρήστης xx.
 3. Δημιουργήστε τα πρότυπα Πρότυπο:Χρήστης xx, Πρότυπο:Χρήστης xx-0, Πρότυπο:Χρήστης xx-1, Πρότυπο:Χρήστης xx-2, Πρότυπο:Χρήστης xx-3, Πρότυπο:Χρήστης xx-4. Τον κώδικα μπορείτε να τον αντιγράψετε εύκολα από τα αντίστοιχα πρότυπα του αδελφικού εγχειρήματος Commons (σελίδα πληροφοριών). Προσοχή: μετατρέψτε τα πρότυπα ώστε να αντιστοιχούν στις κατηγορίες που δημιουργήσατε.

Εαν η γλώσσα σας έχει πρότυπα σε άλλο βίκι (π.χ. στη Βικιπαίδεια) ή στα Commons, μπορείτε να τα αντιγράψετε εδώ. Προσοχή! Πρέπει να αλλάξετε τα ονόματα των προτύπων και των κατηγοριών!