Αν κάτι θέλετε να αλλάξετε στην κύρια σελίδα της λίστας "Νέα βιβλία" τότε αλλάξετε τη σελίδα στο Πρότυπο:Νέα Βικιβιβλία