Τα βασικά είδη της κιθάρας είναι τρία :

  • η κλασική κιθάρα
  • η ακουστική κιθάρα και
  • η ηλεκτρική κιθάρα