Η κιθάρα είναι ένα από τα πιο δημοφιλή μουσικά όργανα. Το βιβλίο αυτό θα ασχοληθεί κυρίως με τις εξάχορδες κλασικές, ακουστικές και ηλεκτρικές κιθάρες. Υπάρχουν όμως και 12χορδες ή 7χορδες κιθάρες.

Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι να βοηθήσει τον αναγνώστη να κατανοήσει τα βασικά στοιχεία της κιθάρας.

Πριν ξεκινήσετε

επεξεργασία

Για αρχάριους

επεξεργασία