Η αγάπη στην Αρχαία Ελληνική Θρησκεία/Άδεια χρήσης

(Αντίγραφο από την επιστολή της)

Είμαι ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων του κειμένου το οποίο αναφέρετε στην ταχυδρομική επιστολή σας και που βρίσκεται στη διεύθυνση http://www.ellinikilatreia.gr/agape_to_periechhomeno_tes_ellenikhes_threskehias.

Σας δίνω την άδεια να αντιγράφετε, να διανέμετε, ή/και να τροποποιείτε το κείμενο υπό τους όρους της Άδεια Ελεύθερης Τεκμηρίωσης GNU, Έκδοση 1.2, ή οποιασδήποτε πιο πρόσφατης έκδοσης που θα δημοσιευθεί από το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού, χωρίς Αμετάβλητα Τμήματα, κανένα Κείμενο Εξωφύλλου, και κανένα Κείμενο Πίσω Εξωφύλλου.

I own the copyright to the document mentioned in your email letter and found at http://www.ellinikilatreia.gr/agape_to_periechhomeno_tes_ellenikhes_threskehias.

I grant permission to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation, with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts.

Αλεξάνδρα Γιαννοπούλου (Alexandra Giannopoulou) 29/08/07