Η αγάπη στην Αρχαία Ελληνική Θρησκεία

Αυτή η σελίδα είναι υποψήφιος για μεταφορά σε άλλο βίκι (Transwiki).
Παρακαλούμε δώστε τη γνώμη σας πάνω στο θέμα.

Αγάπη, το περιεχόμενο της ελληνικής θρησκείαςΕπεξεργασία

Αρχαία ελληνικά κείμενα για την αγάπη

(Κείμενο της ομάδας Ελλήνων στο θρήσκευμα «Αρκαδία»).


(Να επισημάνουμε για την σωστή ανάγνωση των κειμένων, ότι η αρχαία Ελληνική λέξη: « φιλία » σημαίνει πρωτίστως αγάπη και δευτερευόντως έχει την σημερινή έννοια της λέξεως, καθώς, φιλώ = αγαπώ. (η λέξη: φιλία είναι το ουσιαστικό του ρήματος: φιλώ)).

ΠεριεχόμεναΕπεξεργασία