Βοηθητικό βιβλίο για ΤΔΕ Α' 2ος Κύκλος ΤΕΕ/Κεφάλαιο 7

Κεφάλαιο 7Επεξεργασία

ΥποενότηταΕπεξεργασία

ΥποενότηταΕπεξεργασία

ΥποενότηταΕπεξεργασία

ΥποενότηταΕπεξεργασία

Ερώτηση: Το σχήμα 7.5(σ.228) δείχνει τα πρωτόκολλα του μοντέλου TCP/IP εάν και λέει(σ.227: χωρίς πηγή) ότι και τα 2 πρωτόκολλα φαίνονται στο σχήμα. Για μένα μου φαίνονται μπερδεμένα και δεν λέει καθαρά εάν δείχνει εν μέρει το OSI ή μόνο τα πρωτόκολλα TCP/IP. Τι εννοεί?