Βοηθητικό βιβλίο για ΤΔΕ Α' 2ος Κύκλος ΤΕΕ

Κεφάλαιο 1Επεξεργασία

Κεφάλαιο 2Επεξεργασία

Κεφάλαιο 3Επεξεργασία

Κεφάλαιο 4Επεξεργασία

Κεφάλαιο 5Επεξεργασία

Κεφάλαιο 6Επεξεργασία

ΥποενότηταΕπεξεργασία

ΥποενότηταΕπεξεργασία

Υποενότητα 6.3Επεξεργασία

  • Σελίδα 199
  • (παράγραφος 1)

Πρόταση: "Αυτή, αφενός,...της υπηρεσίας". Δεν κατάλαβα τι εννοεί στο: ",αφετέρου...υπηρεσίες". Τι εννοεί σε αυτό το τελευταίο κομμάτι?

1η απάντηση:
2η απάντηση:
  • (παρ.3)

Πρόταση: "Αν...κόστους". Τι εννοεί με "αφιερωμένες γραμμές"? Εννοεί ότι είναι μισθωμένες? Έχει διαφορετική σημασία από το "επιλεγόμενες"? (σ. 198 παρ.1)

1η απάντηση:
2η απάντηση:

Κεφάλαιο 7Επεξεργασία

ΥποενότηταΕπεξεργασία

ΥποενότηταΕπεξεργασία

ΥποενότηταΕπεξεργασία

ΥποενότηταΕπεξεργασία

Ερώτηση: Το σχήμα 7.5(σ.228) δείχνει τα πρωτόκολλα του μοντέλου TCP/IP εάν και λέει(σ.227: χωρίς πηγή) ότι και τα 2 πρωτόκολλα φαίνονται στο σχήμα. Για μένα μου φαίνονται μπερδεμένα και δεν λέει καθαρά εάν δείχνει εν μέρει το OSI ή μόνο τα πρωτόκολλα TCP/IP. Τι εννοεί?

Εισαγωγή στο βιβλίοΕπεξεργασία

Αυτό είναι ένα βοηθητικό βιβλίο για το βιβλίο "Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών" (ΤΔΕ) της Α' τάξης Β' Κύκλου, για τα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ).

ΣκοπόςΕπεξεργασία

Σκοπός είναι να επικοινωνήσουν (μέσω του βιβλίου) αυτοί που τους προβληματίζει το βιβλίο, να προσθέσουν τις απορίες τους και να λύσουν απορίες.

Προβληματισμούς και λύσειςΕπεξεργασία