Βοηθητικό βιβλίο για ΤΔΕ Α' 2ος Κύκλος ΤΕΕ

Κεφάλαιο 1 Επεξεργασία

Κεφάλαιο 2 Επεξεργασία

Κεφάλαιο 3 Επεξεργασία

Κεφάλαιο 4 Επεξεργασία

Κεφάλαιο 5 Επεξεργασία

Κεφάλαιο 6 Επεξεργασία

Υποενότητα Επεξεργασία

Υποενότητα Επεξεργασία

Υποενότητα 6.3 Επεξεργασία

  • Σελίδα 199
  • (παράγραφος 1)

Πρόταση: "Αυτή, αφενός,...της υπηρεσίας". Δεν κατάλαβα τι εννοεί στο: ",αφετέρου...υπηρεσίες". Τι εννοεί σε αυτό το τελευταίο κομμάτι?

1η απάντηση:
2η απάντηση:
  • (παρ.3)

Πρόταση: "Αν...κόστους". Τι εννοεί με "αφιερωμένες γραμμές"? Εννοεί ότι είναι μισθωμένες? Έχει διαφορετική σημασία από το "επιλεγόμενες"? (σ. 198 παρ.1)

1η απάντηση:
2η απάντηση:

Κεφάλαιο 7 Επεξεργασία

Υποενότητα Επεξεργασία

Υποενότητα Επεξεργασία

Υποενότητα Επεξεργασία

Υποενότητα Επεξεργασία

Ερώτηση: Το σχήμα 7.5(σ.228) δείχνει τα πρωτόκολλα του μοντέλου TCP/IP εάν και λέει(σ.227: χωρίς πηγή) ότι και τα 2 πρωτόκολλα φαίνονται στο σχήμα. Για μένα μου φαίνονται μπερδεμένα και δεν λέει καθαρά εάν δείχνει εν μέρει το OSI ή μόνο τα πρωτόκολλα TCP/IP. Τι εννοεί?

Εισαγωγή στο βιβλίο Επεξεργασία

Αυτό είναι ένα βοηθητικό βιβλίο για το βιβλίο "Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών" (ΤΔΕ) της Α' τάξης Β' Κύκλου, για τα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ).

Σκοπός Επεξεργασία

Σκοπός είναι να επικοινωνήσουν (μέσω του βιβλίου) αυτοί που τους προβληματίζει το βιβλίο, να προσθέσουν τις απορίες τους και να λύσουν απορίες.

Προβληματισμούς και λύσεις Επεξεργασία