Βικιβιβλία:Σημειωματάριο διαχειριστών


Εισαγωγή προτύπου TextBox

επεξεργασία

Εισαγωγή (απο το αγγλικό) του προτύπου TextBox το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να έχουμε ένα απλό περίγραμμα σε ένα τμήμα κειμένου.

Παράδειγμα

--Chomwitt 08:22, 12 Οκτωβρίου 2011 (UTC)Απάντηση

Δημιουργία νέας κατηγορίας πρώτης σελίδας

επεξεργασία

Δημιουργισα στην κύρια σελίδα την ενότητα νομικών ββ. --Chomwitt 23:42, 27 Σεπτεμβρίου 2011 (UTC)Απάντηση

Επανακατηγοριοποίηση σελίδεν βοήθειας

επεξεργασία

Έπεσε στην αντίληψη μου ββ στην κατηγορία πολιτικές που υπαγόνταν όμως στην κατηγορία βικιβιβλία! Οπότε σε όσες μπορούσα σελίδας της κατ. βικιβιβλία άλλαξα το όνομα βάζωντας το πρόθεμα βικιβιβλία. Πχ Κατηγορία:Βικιβιβλία πολιτικές. Έτσι η κατηγορία πολιτικές μετονομάστηκε σε πολιτική και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κατηγοριοποίηση ββ --Chomwitt 23:42, 27 Σεπτεμβρίου 2011 (UTC)Απάντηση


Πρότυπο print version

επεξεργασία

Μετέφερα εκ νέου και διόρθωσα το πρότυπο {{Print_version}} το οποίο θα προστίθεται σε βιβλία για τα οποία έχει δημιουργηθεί υποσελίδα που περιέχει τα περιεχόμενα σε μια σελίδα. Μέχρι τώρα μερικοί χρήστες είχαν χρησιμοποιήσει την ειδική σελίδα collection , ένα εργαλείο που ειναι ποιό γενικό και σου επιτρέπει να δημιουργήσεις εκτυπώσιμο βιβλίο που να περιέχει ενότητες και σελίδες από όποιο βικιβιβλίο επιθυμούμε. Η κάθε μέθοδος έχει τα υπερ και τα κατά της.

--Chomwitt 15:39, 19 Αυγούστου 2011 (UTC)Απάντηση

Εισαγωγή και χρήση του προτύπου Documentation.

επεξεργασία

Το πρότυπο {{Documentation}} είναι ένα πρότυπο που μας επιτρέπει εύκολα και με συνέπεια να προσθέτουμε επεξηγηματική βοήθεια σε πρότυπα ή άλλες σελίδες. Μπορείτε να δείτε την πρώτη του ολοκληρωμένη χρήση στο πρότυπο {{Print version}}

--Chomwitt 16:35, 19 Αυγούστου 2011 (UTC)Απάντηση

Λύθηκε το πρόβλημα με τα κάθετα tabs στο UI.

επεξεργασία

Μετά από αποτυχημένες προσπάθειες εντοπισμού του προβλήματος που δημιουργούσε τα κάθετα tabs λύθηκε τελικά το πρόβλημα με έναν χονδρικό τρόπο , αυτό της πλήρης εισαγωγής Common.css από τα αγγλικά βικιβιβλία. --Chomwitt 20:07, 19 Αυγούστου 2011 (UTC)Απάντηση

Μετάφραση τεκμηρίωσης προτύπου Documentation

επεξεργασία

Ολοκληρώθηκε η μετάφραση του προτύπου {{Documentation}}. --Chomwitt 18:29, 20 Αυγούστου 2011 (UTC)Απάντηση

Αλλαγές στην κατηγοριοποίηση.

επεξεργασία

Τεκμηρίωση προτύπων (εκεί θα βρίσκονται όλες οι /doc σελίδες) Πρότυπα βικιβιβλίων (πρότυπα που χρησιμοποιούνται σε όλα τα βικιβιβλία ανεξαρτήτως θέματος) Μέταπρότυπα (πρότυπα που χρησιμοποιούν άλλα πρότυπα) --Chomwitt 18:32, 20 Αυγούστου 2011 (UTC)Απάντηση

Αλλαγές στην πρώτη σελίδα

επεξεργασία

Προστέθηκε η κατηγορία θρησκείες καθώτι υπάρχουν εκεί δυο ολοκληρωμένα ββ. Κάτι που για το μικρό μέγεθος των ββ αποτελεί σημαντικό μέγεθος. Επίσης προστέθηκαν σύνδεσμοι σε κάθε κατηγορία δεξια. Έτσι πχ μπορεί κάποιος να προτείνει βιβλία ή να διορθώσει τα νέα βιβλία κτλ.

--Chomwitt 23:28, 26 Αυγούστου 2011 (UTC)Απάντηση

Εισαγωγή και ενσωμάτωση προτύπου {{PDF version}}

επεξεργασία

Έγινε εισαγωγή του

,και ολοκληρώνεται η μετάφραση του καθώς και της σελίδας τεκμηρίωσης του.

--Chomwitt 21:46, 5 Οκτωβρίου 2011 (UTC)Απάντηση

Αλλαγές στο πρότυπο καλωςόρισες

επεξεργασία

Έκανα κάποιες αλλαγές στο πρότυπο Καλωσόρισμα. Πρόσθεσε σύνδεσμο προς τη σελίδα Πρώτα_βήματα στην οποία πρόσθεσα μίνι εγχειρίδιο δημιουργίας ββ. Καλό βίκι! Chomwitt 23:40, 10 Νοεμβρίου 2011 (UTC)Απάντηση

Συγχώνευση σελίδων και των ιστορικών τους

επεξεργασία
  1. Επιχειρήσεις και τηλεργασία, μία σύγχρονη προσέγγιση
  2. Επιχειρήσεις και τηλεργασία, μία σύγχρονη προσέγγιση (Ντινοπούλου Ειρήνη)

Επικρατέστερος τίτλος είναι ο πρώτος, καθώς δεν συνηθίζεται να βαφτίζουμε τις σελίδες με το όνομά μας. --Γλαύκος ρίχτο 21:49, 19 Ιουνίου 2012 (UTC)Απάντηση

Σκέφτομαι τελικά ότι ο καλύτερος τίτλος θα ήταν Επιχειρήσεις και τηλεργασία: μια σύγχρονη προσέγγιση --Γλαύκος ρίχτο 22:18, 19 Ιουνίου 2012 (UTC)Απάντηση