{{{1}}}

Παράμετροι:

  • Η πρώτη παράμετρος είναι το κείμενο που θα εμφανιστεί μέσα στο κουτί.
  • image (προαιρετικό) : η εικόνα που θα χρησιμοποιηθεί.