Ανάπτυξη ιστοτόπου σε περιβάλλον Debian/dokuwiki/Φύλλα στυλ

Η εμφάνιση μιας dk σελίδας μπορεί να επηρεαστεί από πολλά φύλλα στυλ που προέρχονται από το dk σύστημα , πρόσθετα , πρότυπα εμφάνισης , επιλογές του χρήστη. Μια μέθοδος ονοματολογίας που χρησιμοποιείται στο dk είναι ή

div.dokuwiki #discussion__comment_form label input.edit {
 width: 75%;
}
div.dokuwiki #blog__newentry_form input.edit {
 width: 95%; 
}

Στα δύο παραπάνω παραδείγματα βλέπουμε δυο κανόνες στυλ που χρησιμοποιούν τον κανόνα στο #όνομαΠρόσθετου__όνομαΣτοιχείου.


 • Βασικά φύλλα στύλ
  • Αυτά βρίσκονται στον κατάλογο /lib/styles/(style|fedd).css και επηρεάζουν την εμφάνιση κοινών (σε όλα τα πρότυπα εμφάνισης) στοιχείων του συστήματος.. Πχ div.error , div.info κτλ.
 • Φύλλα στυλ πρόσθετων
  • Βρίσκονται στον κατάλογο του κάθε πρόσθετου και είναι τα style.css , print.css , rtl.css
 • Φύλλα προτύπων εμφάνισης
  • Αυτά φορτώνονται από τον κατάλογο του ενεργού προτύπου καθ'υπαγόρευση του αρχείου style.ini
 • Προσωπικά φύλλα χρηστών ή του διαχειριστή.


Το lib/tmp/templateName/style.ini καθορίζει τα φύλλα στυλ που θα φορτωθούν για τον τρέχων τύπο εμφάνισης(προκαθορισμένος είναι ο screen) του σχετικού προτύπου εμφάνισης.
 [stylesheets]
 layout.css   = screen
 dokubook_layout.css = screen
 design.css   = screen
 dokubook_design.css = screen
 style.css   = screen

 media.css   = screen

 rtl.css    = rtl
 print.css   = print
 dokubook_print.css = print
Αν έχουμε σαν μέσο εμφάνισης εξόδου την οθόνη(screen) θα φορτωθούν μόνα τα φύλλα που σχετίζονται με την λέξη screen μέσω του συμβόλου της ισότητας.