Ανάπτυξη ιστοτόπου σε περιβάλλον Debian/dokuwiki/Πρότυπα

Δημιουργία δικού μας προτύπουΕπεξεργασία

Θα βασιστούμε στο πρότυπο default (προκαθαρισμένο) . Αυτό περιλαμβάνει τα αρχεία

 • main.php
 • style.ini Αρχείο ρυθμίσεων που καθορίζει τα φύλλα στυλ που θα φορτωθούν.
 • design.css (Περιέχει δηλώσεις στυλ που διαμορφώνουν στοιχεία όπως κουμπία , φόρμες κτλ)
 • layout.css(Περιέχει δηλώσεις στυλ που διαμορφώνουν το γενικό πλαίσιο πχ: header, bar (αν και μερικά)
 • print.css Φύλλο στύλ που εφαρμόζεται σε εκτύπωση
 • media.css
 • rtl.css Φύλλο στύλ που εφαρμόζεται σε γλώσσες δεξιά προς αριστερά
 • UWEB.css
 • footer.html
 • images/
 • detail.php
 • mediamanager.php

ΒήματαΕπεξεργασία

Προσπάθησε να αλλάξεις τα κουμπία στην default σελίδα με τρόπο καλαίσθητο. Πως μπορούμε να αλλάξουμε την ελληνική λέξη που εμφανίζεται σ'αυτά; Πχ το επεξεργασία σελίδας να γίνει σκέτο επεξεργασία;

Είναι χρήσιμο να μπορούμε να τοποθετούμε όλοκληρη τη default σελίδα απόλυτα και σχετικά ως προς ένα άλλο περιέχων κουτί.

πρότυπο dokubookΕπεξεργασία

To πρότυπο dokubook είναι πρότυπο που υλοποιεί την εμφάνιση της βικιπαιδείας αλλά όχι την λειτουργικότητα της. Προσφέρει καρτέλες και πίνακα περιεχομενων αριστερά


Υλοποίηση καρτέλωνΕπεξεργασία

Σημαντικό χαρακτηριστικό του προτύπου αυτόυ είναι οι καρτέλες. Το dokubook τις υλοποιεί με χρήση ενσωματωμένου φύλλου css το οποίο αλλάζει δυναμικά ανάλογα με την ενέργεια που εκτελεί ο χρήστης στο dokuwiki σύστημα.


Συγκεκριμένα εξετάζωντας το αρχείο main.php του προτύπου βλέπουμε το παρακάτω τμήμα:
 <style type="text/css">
  <?php if($ACT == 'show' || $ACT == 'edit') { ?>
  div.dokuwiki ul#top__nav a.edit,
  div.dokuwiki ul#top__nav a.show,
  div.dokuwiki ul#top__nav a.source
  <?php } else { ?>
  div.dokuwiki ul#top__nav a.<?php echo $ACT;?>
  <?php } ?>
  {
   border-color: #fabd23;
   border-bottom: 1px solid #fff;
   font-weight: bold;
  }
 </style>