Ανάπτυξη ιστοτόπου σε περιβάλλον Debian/dokuwiki/Πρόσθετα

Μερικά πρόσθετα είναι ενσωματωμένα στην έκδοση προς λήψη.


Ιστολόγιο (blog)

επεξεργασία

Πρόκεται για πρόσθετο (plugin) που δίνει τη δυνατότητα στα μέλη ενός dk ιστοτόπου να διατηρεί ο καθένας το προσωπικό του ιστολόγιο .


Συλλέκτης ειδήσεων (rss feed )

επεξεργασία

Αν σε μια σελίδα εισάγουμε τον παρακάτω βικικώδικα:

{{rss>http://slashdot.org/index.rss}}

τότε θα αντικατασταθεί κατά την εμφάνιση της ιστοσελίδας με μια λίστα από επικεφαλίδες των τελευταίων νεων του ιστοτόπου slashdot.gr.

Εμφάνιση βικισελίδων (display wiki page)

επεξεργασία

Πρόκεται για χρήσιμο πρόσθετο που επιτρέπει να εμφανίζονται τα περιεχόμενα μια dk-σελίδας μέσα σε μια άλλη dk-σελίδα ή ακόμα καλύτερα να μέσα σε ένα κομμάτι-κουτί-τμήμα μιας ιστοσελίδας. Αυτό το πετυχαίνεται με τον παρακάτω κώδικα:

<?php if (function_exists('dwp_display_wiki_page')) dwp_display_wiki_page(":path:to:page"); ?>

Η πρώτη (:) στο όρισμα :path:to:page μάλλον σχετίζεται με το συντακτικό των χώρων ονομάτων (namespaces) Να θυμήσουμε ότι η άνω και κάτω τελεία χωρίζει τα ονόματα στην ιεραρχία των χώρων ονομάτων σε ένα μονοπάτι προσδιορισμού μιας dk-σελίδας. Υπάρχει νομίζω μια ομοιότητα με τον χαρακτήρα / στο unix οπου σηματοδοτεί τον αρχικό κατάλογο ρίζα (root) καθώς και το διαχωριστικό ανάμεσα σε ονόματα καταλόγων.

Πρόκεται για ένα βασικό πρόσθετο που μας δίνει τη δυνατότη να κάνουμε transclusion(συμπερίληψη με αναφορά). Αυτό σημαίνει ότι όταν αλλάξει η dk-σελίδα στην οποία υπάρχει αναφορά τότε θα αλλάξει η εμφάνιση όλων των σελίδων που την συμπεριλαμβάνουν με αναφορά σε αυτήν. Είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε την σημασιολογική διαφορά σε σχέση με παρόμοια λειτουργικότητα. Πχ στην εμφάνιση βικισελίδων έχουμε μια λειτουργία που δεν αφορά τόσο το αντικείμενο dk-σελίδα όσο το αντικείμενο ιστοσελίδα. Αυτό σημαίνει ότι το πρόσθετο display wiki page κάνει συμπερίληψη dk-σελίδας αλλά σε επίπεδο xhtml-php κώδικα ενώ το πρόσθετο include κάνει συμπερίληψη dk-σελίδας μέσα από μια dk-σελίδα. Αυτή η μικρή τεχνική λεπτομέρεια έχει σημαντικά επακόλουθα.

Το συντακτικό του include πρόσθετου:

 {{page>[id]#[section]&[flags]}}
 {{section>[id]#[section]&[flags]}}