Ανάπτυξη ιστοτόπου σε περιβάλλον Debian/dokuwiki/Εμφάνιση σελίδας

act_dispatch($ACT);  (doku.php)
    |
    |
   \ /
    ^
include(template('main.php'));  (action.php) 
    |
    |
   \ /
    ^
 (lib/tpl/tplname/main.php)
Εδω θα έχουμε τα συμβάντα
trigger_event('TPL_METAHEADER_OUTPUT',$head,'_tpl_metaheaders_action',true);
trigger_event('TPL_ACT_RENDER',$ACT,'tpl_content_core');  Αυτό το συμβάν αντιστοιχεί στην δημιουργία του περιεχομένου της τρέχουσας dk σελιδας το οποίο αποθηκεύεται στην μεταβλητή $html_output.
    |
    |
   \ /
    ^
 tpl_content_core();
    |
    |
   \ /
    ^
 html_show() ;
    |
    |
   \ /
    ^
$html_output = ob_get_clean();
    |
    |
   \ /
    ^
trigger_event('TPL_CONTENT_DISPLAY',$html_output,'ptln');