Στο παραπάνω γραφικό η αναλογία μεγέθους είναι σωστή, αλλά οι αποστάσεις τελείως λάθος. Ήταν ο μόνος τρόπος για να χωρέσουν τα πάντα σε μία μόνο φωτογραφία και να μπορείτε να τα ξεχωρίσετε.

Οι πλανήτες του Ηλιακού συστήματος κατά σειρά από τον Ήλιο.

Το ηλιακό μας σύστημα αποτελείται από 8 πλανήτες, μερικές φορές 9 διότι ο Πλούτωνας είναι πολύ μικρός. Οι πλανήτες είναι: Ερμής, Αφροδίτη, Γη, Άρης, Δίας, Κρόνος, Ουρανός, Ποσειδώνας. Ο Ήλιος δεν είναι πλανήτης αλλά αστέρας δηλαδή τεράστια σφαίρα φωτιάς γύρω απ' την οποία περιστρέφονται όλοι οι πλανήτες. Ούτε η Σελήνη (Φεγγάρι) είναι πλανήτης αλλά δορυφόρος δηλαδή μικρή( σχετικά ) σφαίρα που περιστρέφεται γύρω από τον πλανήτη της( τη Γη στη περίπτωση της Σελήνης ).

Πλανήτες επεξεργασία