Στα μαθηματικά, και ειδικά στην βασική αριθμητική, η διαίρεση είναι η αριθμητική πράξη "αντίστροφη" του πολλαπλασιασμού. Τη χρησιμοποιούμε για να χωρίσουμε κάτι ακριβώς.

Άσκηση επεξεργασία

Ο Κωνσταντίνος είχε 20 καραμέλες και ήθελε να τις δώσει σε 5 συμμαθητές του. Πόσες θα δώσει στο καθένα;

Λύση επεξεργασία

20÷5=4

Απάντηση επεξεργασία

Ο Κωνσταντίνος θα δώσει τέσσερεις καραμέλες σε κάθε συμμαθητή του.