LibreOffice επεξεργαστής κειμένου/Διαμόρφωση του επεξεργαστή κειμένου

Επιλογές που επηρεάζουν όλο το OOo

επεξεργασία

Αυτό το τμήμα καλύπτει τις ρυθμίσεις που εφαρμόζονται σε όλες τις εφαρμογές του OO και οι οποίες είναι και πολύ χρήσιμες και στον επεξεργαστή κειμένο. Για πληροφορίες που αφορούν ρυθμίσεις που δεν αναλύονται εδώ, ανατρέξτε στην εναωματωμένη στο πρόγραμμα βοήθεια.

 1. Πηγαίνετε Εργαλεία > Επιλογές. Η λίστα στα αριστερά διαφέρει ανάλογα με το ποιά εφαρμογή του OOo είναι ανοιχτή. Οι εικόνες σε αυτό το κεφάλαιο δείχνουν τη λίστα όπως εμφανίζεται όταν δεν υπάρχουν ανοιχτά έγγραφα. (Π.χ. όταν είναι ανοιχτό ένα έγγραφο του Writer εμφανίζονται επιπλέον επιλογές για το OpenOffice.org Writer και η ένδειξη OpenOffice.org Writer/Web εμφανίζεται στη λίστα).
 2. Πατήστε στο + στα αριστερά του OpenOffice.org στην αριστερή λίστα . Μια λίστα με υποτμήματα αναπτύσσεται.
Σημείωση :Το κουμπί Πίσω έχει την ίδια λειτουργία σε όλες τις σελίδες του παραθύρου διαλόγου Επιλογές. 
Επαναφέρει όλες τις τιμές που ίσχυαν τη στιγμή που ξεκινήσατε το OpenOffice.org.
 
καθολικές επιλογές Open Office

Επιλογές Προσωπικών Δεδομένων

επεξεργασία

Επειδή οι λειτουργίες αναθεώρησης του OOo χαρακτηρίζουν τις αλλαγές σας και τα σχόλιά σας με το όνομα ή τα αρχικά που είναι αποθηκευμένα στα Προσωπικά δεδομένα, καλό είναι να βεβαιωθείτε ότι το όνομα και τα αρχικά σας εμφανίζονται σωστά. Για να το κάνετε αυτό:

 1. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές, πατήστε OpenOffice.org > Προσωπικά δεδομένα.
 2. Συμπληρώστε τη φόρμα στη σελίδα OpenOffice.org Προσωπικά δεδομένα (Εικόνα 1) ή
    διαγράψτε οποιαδήποτε ανακριβή πληροφορία.
 
επιλογές Προσωπικών Δεδομένων

Γενικές Επιλογές

επεξεργασία
 1. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές, πατήστε OpenOffice.org > Γενικά.
 2. Στη σελίδα OpenOffice.org – Γενικά , οι επιλογές έχουν ως εξής:
 • Βοήθεια – Συμβουλές

Όταν η Βοήθεια – Συμβουλές είναι επιλεγμένο, μία ή δύο λέξεις θα εμφανιστούν όταν περάσετε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από ένα εικονίδιο ή πεδίο στο κεντρικό παράθυρο του OOo. Αυτή η ρύθμιση επηρεάζει επίσης την εμφάνιση των σημειώσεων: εάν και οι Συμβουλές και οι Εκτεταμένες Συμβουλές είναι απενεργοποιημένες, τότε δεν θα δείτε τα περιεχόμενα μιας σημείωσης ότανπεράσετε το δείκτη πάνω της.

 • Βοήθεια – Εκτεταμένες Συμβουλές

Όταν οι Εκτεταμένες Συμβουλές είναι ενεργοποιημένες, εμφανίζεται μια σύντομη περιγραφή της λειτουργίας του συγκεκριμένου εικονιδίου ή εντολής του μενού όταν περάσετε το δείκτη πάνω από αυτό το αντικείμενο.

 • Βοηθός

Για να απενεργοποιήσετε το Βοηθό (παρόμοιος με τον Βοηθό του Microsoft Office), απο-επιλέξτε αυτό το κουτάκι. Για να αποκαταστήσετε την προεπιλεγμένη συμπεριφορά του Βοηθού, πατήστε στο Επαναφορά Βοηθού.

 • Μορφοποίηση βοήθειας

Η υψηλή αντίθεση είναι μια ρύθμιση του λειτουργικού συστήματος που αλλάζει τους χρωματισμούς στο σύστημα για να βελτιώσει την αναγνωσιμότητα. Για να απεικονίσετε τη βοήθεια σε υψηλή αντίθεση (εάν το λειτουργικό του υπολογιστή σας το υποστηρίζει), επιλέξτε ένα από τα στυλ υψηλής αντίθεσης από τη λίστα.

 • Παράθυρα διαλόγου Άνοιγμα/Αποθήκευση

Για να χρησιμοποιήσετε τα παράθυρα διαλόγου Άνοιγμα και Αποθήκευση όπως παρέχονται από το σύστημά σας, αποεπιλέξτε το κουτάκι Χρήση παραθύρων διαλόγου του OpenOffice.org. Όταν αυτό το κουτάκι είναι επιλεγμένο θα χρησιμοποιηθούν τα παράθυρα διαλόγου Άνοιγμα και Αποθήκευση του OpenOffice.org. Δείτε το Κεφάλαιο 3 (Διαχείριση Αρχείων) για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα παράθυρα διαλόγου Άνοιγμα και Αποθήκευση του OOo.

 • Κατάσταση εγγράφου

Επιλέξετε εάν η εκτύπωση ενός εγγράφου υπολογίζεται ως τροποποίησή του. Εάν αυτή επιλογή είναι ενεργοποιημένη, τότε την επόμενη φορά που θα κλείσετε το έντυπο μετά από εκτύπωση, η ημερομηνία εκτύπωσης καταγράφεται στις ιδιότητες του εγγράφου ως τροποποίηση και θα σας ζητηθεί να αποθηκεύσετε πάλι το έγγραφο ακόμα και αν δεν κάνατε καθόλου αλλαγές.

 • Έτος (Δύο ψηφία)

Καθορίζει το πως ερμηνεύονται τα διψήφια έτη. Παραδείγματος χάριν εάν το έτος αναφοράς έχει τεθεί στο 1930 και εισάγεται μια ημερομηνία από 1/1/30 και μετά στο έγγραφό σας, αυτή εκλαμβάνεται από 1/1/1930 και μετά. Μια προηγούμενη ημερομηνία θα εκληφθεί ως ανήκουσα στον επόμενο αιώνα, δηλαδή η 1/1/20 εκλαμβάνεται ως 1/1/2020.

 
γενικές επιλογές

Επιλογές Μνήμης

επεξεργασία
 1. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές, πατήστε OpenOffice.org > Μνήμη.
 2. Στο παράθυρο διαλόγου OpenOffice.org – Μνήμη
 • H περισσότερη μνήμη μπορεί να κάνει το OpenOffice.org γρηγορότερο και πιο

βολικό (π.χ. περισσότερα βήματα αναίρεσης απαιτούν περισσότερη μνήμη) αλλά υπάρχει λιγότερη μνήμη διαθέσιμη για άλλες εφαρμογές και είναι πιθανό να φτάσετε σε ανεπάρκεια μνήμης.

 • Για να φορτώνεται ο Οδηγός γρήγορης έναρξης (ένα εικονίδιο στην επιφάνεια εργασίας

ή στον δίσκο συστήματος (system tray) κατά την εκκίνηση του υπολογιστή, επιλέξτε το κουτάκι κοντά στη βάση του παραθύρου διαλόγου. Αυτό κάνει το OpenOffice.org να ξεκινά γρηγορότερα με αντάλλαγμα την δέσμευση μιας ποσότητας μνήμης ακόμα και όταν δεν χρησιμοποιείτε το OOo. Αυτή η επιλογή (“Φόρτωση του OpenOffice.org κατά την εκκίνηση του συστήματος”) είναι απενεργοποιημένη σε ορισμένες εγκαταστάσεις Linux.

 
επιλογές Μνήμης

Επιλογές Προβολής

επεξεργασία

Οι επιλογές στην Προβολή επηρεάζουν την εμφάνιση και τη συμπεριφορά του παραθύρου του εγγράφου.

 1. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές, πατήστε OpenOffice.org > Προβολή.
 2. Στη σελίδα Προβολή του παραθύρου διαλόγου OpenOffice.org – Επιλογές (Εικόνα ),

ρυθμίστε τις επιλογές σύμφωνα με τις προσωπικές σας προτιμήσεις. Μερικές από τις επιλογές περιγράφονται παρακάτω.

 • Περιβάλλον χρήστη – Κλίμακα

Εάν το κείμενο στα αρχεία βοήθειας και τα μενού του OOo είναι πολύ μεγάλα ή πολύ μικρά, μπορείτε να τα αλλάξετε ορίζοντας ένα συντελεστή. Μερικές φορές μια αλλαγή εδώ μπορεί να έχει απρόβλεπτα αποτελέσματα ανάλογα με τις γραμματοσειρές που είναι διαθέσιμες στο σύστημά σας. Δεν επηρεάζει το πραγματικό μέγεθος της γραμματοσειράς του κειμένου.

 • Περιβάλλον χρήστη – Μέγεθος εικονιδίου και στυλ

Το πρώτο κουτάκι καθορίζει το μέγεθος απεικόνισης των εικονιδίων των γραμμών εργαλείων (μικρά, μεγάλα ή αυτόματα). Η επιλογή Αυτόματα χρησιμοποιεί το μέγεθος εικονιδίων του λειτουργικού σας συστήματος. Το δεύτερο κουτάκι καθορίζει το σετ εικοινδίων (θέμα). Εδώ η επιλογή Αυτόματα χρησιμοποιεί ένα σετ εικονιδίων συμβατό με το λειτουργικό σας σύστημα και την επιλογή θέματος επιφάνειας εργασίας: παραδείγματος χάριν, KDE ή Gnome στο Linux.

 • Περιβάλλον χρήστη – Χρήση γραμματοσειράς συστήματος

Εάν προτιμάτε να χρησιμοποιήσετε τη γραμματοσειρά του συστήματός σας (την προεπιλεγμένη γραμματοσειρά για τον υπολογιστή και το λειτουργικό σας σύστημα) αντί για τη γραμματοσειρά που παρέχει το OOo, για το περιβάλλον χρήστη, επιλέξετε αυτό το κουτάκι.

 • Περιβάλλον χρήστη – Antialiasing γραμματοσειράς οθόνης

(Δεν είναι διαθέσιμο στα Windows, έτσι δε φαίνεται στην Εικόνα 4) Επιλέξτε αυτό το κουτάκι για να ομαλοποιήσετε την εμφάνιση του κειμένου στην οθόνη. Εισάγετε το μικρότερο μέγεθος κειμένου στο οποίο θα εφαρμοσθεί το antialiasing.

 • Μενού – εικονίδια στα μενού

Επιλέξτε το αν επιθυμείτε να εμφανίζονται και εικονίδια εκτός από περιγραφές στα μενού.

 • Λίστες γραμματοσειρών – Προεπισκόπηση γραμματοσειρών

Όταν χρησιμοποιείτε αυτή την επιλογή, η λίστα γραμματοσειρών φαίνεται όπως στην Εικόνα 5, αριστερά, με τα ονόματα των γραμματοσειρών καθώς και με δείγματα. Χωρίς χρήση της επιλογής η λίστα γραμματοσειρών εμφανίζει μόνο τα ονόματα των γραμματοσειρών χωρίς δείγματα (Εικόνα 5, δεξιά).Οι γραμματοσειρές που βλέπετε είναι αυτές που είναι εγκατεστημένες στο σύστημά σας. Εικόνα 5: (Αριστερά) Λίστα γραμματοσειρών με προεπισκόπηση. (Δεξιά) Λίστα γραμματοσειρών

χωρίς προεπισκόπηση
 • Λίστες γραμματοσειρών - Ιστορικό γραμματοσειρών

Όταν χρησιμοποιείτε αυτή την επιλογή, οι πέντε τελευταίες γραμματοσειρές που έχετε χρησιμοποιήσεις στο τρέχον έγγραφο εμφανίζονται στην αρχή της λίστας γραμματοσειρών.

 • Προβολή 3D

Αυτές οι επιλογές χρησιμοποιούνται με το Draw(Σχεδίαση) και το Impress (Παρουσιάσεις). Για περισσσότερες πληροφορίες, δείτε την online βοήθεια ή άλλη τεκμηρίωση σχετική με αυτές τις εφαρμογές.

 • Ποντίκι

Χρησιμοποιείστε αυτές τις επιλογές για να καθορίσετε πως τοποθετείται ο δείκτης του ποντικιού στα παράθυρα διαλόγου που ανοίγουν και για να επιλέξετε τη λειτουργία του μεσαίου πλήκτρου.

 
επιλογές Προβολής

Επιλογές εκτύπωσης

επεξεργασία

Ρυθμίστε τις επιλογές εκτύπωσης ώστε να ταιριάζουν με τον προεπιλεγμένο σας εκτυπωτή και τη συνηθέστερη μέθοδο εκτύπωσης. Μπορείτε να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις οποιαδήποτε στιγμή είτε μέσω αυτού του παραθύρου διαλόγου είτε κατά τη διαδικασία εκτύπωσης (κάνοντας κλικ στο Επιλογές στο παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση).

 1. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές, πατήστε OpenOffice.org > Εκτύπωση.
 2. Στο παράθυρο διαλόγου OpenOffice.org – Εκτύπωση (Εικόνα 6), δείτε το τμήμα Προειδοποιήσεις εκτυπωτή κοντά στη βάση του παραθύρου.
 3. Εδώ μπορείτε να επιλέξετε εάν θα προειδοποιήστε όταν το μέγεθος του χαρτιού ή ο

προσανατολισμός που καθορίζονται στο έγγραφο δεν ταιριάζουν αυτά που είναι διαθέσιμα για τον εκτυπωτή σας. Η ενεργοποίηση αυτών των ειδοποιήσεων μπορεί να είναι εξαιρετικά χρήσιμη ιδίως αν εργάζεσθε με έγγραφα που προέρχονται από ανθρώπους χωρών όπου το τυπικό μέγεθος χαρτιού είναι διαφορετικό από της χώρας σας.

 Συμβουλή    Εάν οι εκτυπώσεις σας δεν βγαίνουν σωστά τοποθετημένες στη σελίδα ή
       κόβονται στα άκρα ή ο εκτυπωτής αρνείται να τυπώσει, το πιο πιθανό
       πρόβλημα είναι ασυμβατότητα στο μέγεθος σελίδας.
 
επιλογές εκτύπωσης

Επιλογές Διαδρομών

επεξεργασία

Μπορείτε να αλλάξετε τη θέση των αρχείων που σχετίζονται ή χρησιμοποιούνται από το OpenOffice.org ώστε να ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Σε ένα σύστημα με Windows, παραδείγματος χάριν, μπορεί να θέλετε να γίνεται η αποθήκευση των εγγράφων εξ' ορισμού κάπου αλλού εκτός από Τα έγγραφά μου.

 1. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές, πατήστε OpenOffice.org > Διαδρομές.
 2. Για να κάνετε αλλαγές, επιλέξτε ένα αντικείμενο από τη λίστα που φαίνεται στην Εικόνα 7

και πατήστε Επεξεργασία. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή Διαδρομής (δεν φαίνεται εδώ), προσθέστε ή διαγράψτε φακέλους ανάλογα τις απαιτήσεις σας και μετά πατήστε OK για επιστρέψετε στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές. Έχετε υπ' όψιν ότι πολλά αντικείμενα έχουν τουλάχιστον δύο διαδρομές: μία σε ένα κοινόχρηστο φάκελο (που μπορεί να βρίσκετε σε ένα δίκτυο) και μία σε ένα φάκελο ειδικά για το χρήστη (κανονικά στον υπολογιστή του χρήστη).

Συμβουλή Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις καταχωρήσεις στο OpenOffice.org –

    Διαδρομές για να φτιάξετε ένα κατάλογο αρχείων, όπως αυτά που περιέχουν
    Αυτόματο Κείμενο, τα οποία χρειάζεστε να αντιγράψετε σε άλλο υπολογιστή ή
    να κάνετε αντίγραφα ασφαλείας.
 
επιλογές Διαδρομών

Επιλογές Χρώματος

επεξεργασία

Στο παράθυρο διαλόγου OpenOffice.org – Χρώματα (Εικόνα), μπορείτε να καθορίσετε τα χρώματα που θα χρησιμοποιούνται στα έγγραφα του OOo. Μπορείτε να επιλέξετε ένα χρώμα από ένα πίνακα χρωμάτων, να επεξεργαστείτε ένα υπάρχον χρώμα ή να καθορίσετε καινούρια χρώματα. Αυτά τα χρώματα θα είναι κατόπιν διαθέσιμα στις παλέτες επιλογής χρώματος του OOo.

 
επιλογές Χρώματος

Επιλογές Γραμματοσειρών

επεξεργασία

Μπορείτε να αντικαταστήσετε οποιαδήποτε γραμματοσειρά εμφανίζεται στα έγγραφά σας. Εάν λάβετε από κάποιον άλλον ένα έγγραφο το οποίο περιέχει γραμματοσειρές που δεν υπάρχουν στο σύστημά σας. το OpenOffice.org θα υποκαταστήσει αυτές που δεν εντοπίζει με άλλες. Μπορεί να επιθυμείτε να καθορίσετε μια διαφορετική γραμματοσειρά από αυτή που επιλέγει το πρόγραμμα.

 1. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές, πατήστε OpenOffice.org > Γραμματοσειρές.
 2. Στο παράθυρο διαλόγου OpenOffice.org – Γραμματοσειρές (Εικόνα 9): Επιλέξτε το Εφαρμογή Πίνακα Αντικατάστασης.
 • Επιλέξτε ή γράψτε το όνομα της γραμματοσειράς που θα αντικατασταθεί στο πεδίο
 • Γραμματοσειρά. (εάν δεν έχετε αυτή τη γραμματοσειρά στο σύστημά σας, θα

χρειαστεί να γράψετε το όνομα καθώς δεν θα εμφανισθεί στη λίστα.)

 • Στο πεδίο Αντικατάσταση με, επιλέξετε μια κατάλληλη γραμματοσειρά από τη λίστα

αυτών που είναι εγκατεστημένες στον υπολογιστή σας.

 1. Το σημάδι ελέγχου (τικ) στα δεξιά του πεδίου Αντικατάσταση με γίνεται πράσινο. Κάντε

κλικ σε αυτό. Μια σειρά πληροφοριών εμφανίζεται τώρα στο μεγαλύτερο πεδίο κάτω από από τα πεδία εισαγωγής. Επιλέξτε τα Πάντα και Μόνο Οθόνη.

 1. Στο κάτω μέρος του παραθύρου διαλόγου μπορείτε να αλλάξετε τη γραμματοσειρά και το

μέγεθος που χρησιμοποιείται για να απεικονίσει πηγαίο κώδικα όπως HTML και Basic (σε μακροεντολές).

 
επιλογές Γραμματοσειρών

Επιλογές Ασφάλειας

επεξεργασία

Χρησιμοποιήστε τη σελίδα OpenOffice.org – Ασφάλεια (Εικόνα) για να επιλέξετε τις παραμέτρους ασφαλείας για την αποθήκευση εγγράφων και για το άνοιγμα εγγράφων που περιέχουν μακροεντολές.

 
επιλογές Ασφάλειας

Επιλογές Εμφάνισης

επεξεργασία

Η συγγραφή, η επεξεργασία και η διάρθρωση σελίδας είναι συχνά ευκολότερο να γίνουν όταν μπορείτε να δείτε όσο το δυνατόν περισσότερα από αυτά που συμβαίνουν στο έγγραφό σας. Μπορείτε να επιθυμείτε να κάνετε ορατά αντικείμενα όπως όρια κειμένων, πινάκων και ενοτήτων (σε έγγραφα του Writer), αλλαγές σελίδων στο Calc, και γραμμές πλέγματος στο Draw ή το Writer. Επιπλέον, μπορεί να προτιμάτε διαφορετικά χρώματα (από τα προκαθορισμένα του OOo) για αντικείμενα όπως δείκτες σημειώσεων ή σκιάσεις πεδίων. Στη σελίδα OpenOffice.org – Εμφάνιση (Εικόνα 11), μπορείτε να καθορίσετε ποια αντικείμενα θα είναι ορατά και τα χρώματα που θα χρησιμοποιούνται στην απεικόνιση διάφορων αντικειμένων.

 1. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές, πατήστε OpenOffice.org > Εμφάνιση.
 2. Για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε αντικείμενα όπως όρια κειμένου, επιλέξτε ή αποεπιλέξτε

τα κουτάκια δίπλα στα ονόματα των αντικειμένων. Για να αλλάξετε τα προεπιλεγμένα χρώματα για τα αντικείμενα, κάντε κλικ στο βελάκι που δείχνει προς τα κάτω στη στήλη Color Setting (Διαχωρισμός χρωμάτων) δίπλα στο όνομα του αντικειμένου και επιλέξτε ένα χρώμα από την αναδυόμενη λίστα.

 1. Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές στα χρώματα ως σχήμα χρώματος, πατήστε Αποθήκευση,γράψτε ένα όνομα στο πεδίο Σχήμα και πατήστε OK.
 
επιλογές Εμφάνισης

Επιλογές Προσβασιμότητας

επεξεργασία

Οι επιλογές προσβασιμότητας περιλαμβάνουν τη χρήση ή μη κινουμένων γραφικών ή κειμένου, πόσο διάστημα εμφανίζονται οι συμβουλές, μερικές επιλογές για απεικόνιση υψηλής αντίθεσης και μια μέθοδο αλλαγής της γραμματοσειράς του περιβάλλοντος χρήστη του OpenOffice.org (δείτε την εικόνα).

Η υποστήριξη προσβασιμότητας βασίζεται στην τεχνολογία Java της Sun Microsystems για επικοινωνίες με βοηθητικά τεχνολογικά εργαλεία. Δείτε τις “Επιλογές Java“ στη σελίδα 12. Η επιλογή “Υποστήριξη εργαλείων βοηθητικής τεχνολογίας” δεν εμφανίζεται σε όλες τις εγκαταστάσεις του OOo. Δείτε το “Βοηθητικά Εργαλεία στο OpenOffice.org” στη Βοήθεια για άλλες προϋποθέσεις και πληροφορίες.

 1. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές, πατήστε OpenOffice.org > Προσβασιμότητα.
 2. Επιλέξτε ή αποεπιλέξτε ανάλογα με τις απαιτήσεις σας.
 
επιλογές Προσβασιμότητας

Επιλογές Java

επεξεργασία

Εάν εγκαταστήσετε ή αναβαθμίσετε το Java Runtime Environment (JRE) μετά την εγκατάσταση του OpenOffice.org ή αν έχετε εγκατεστημένα περισσότερα από ένα JRE στον υπολογιστή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σελίδα επιλογές Java (Εικόνα 13) για να επιλέξετε ποιο JRE θα χρησιμοποιεί το OOo. Εάν είστε διαχειριστής συστήματος, προγραμματιστής ή προσαρμόζετε εγκαταστάσεις JRE μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις σελίδες Παράμετροι και Class Path (από τη σελίδα Java) για να προσδιορίσετε αυτές τις πληροφορίες.

 1. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές, πατήστε OpenOffice.org > Java.
 2. Εάν δε δείτε τίποτα να εμφανίζεται στο μέσο της σελίδας, περιμένετε λίγα λεπτά καθώς το OO ψάχνει για JRE στο σκληρό δίσκο.
 3. Αν το OO βρει ένα η περισσότερα JRE, θα τα εμφανίσει εκεί. Μπορείτε τότε να επιλέξετε το

κουτί Χρήση ενός ήδη εγκατεστημένου Java runtime environment και (αν απαιτείται) να επιλέξετε ένα από τα JRE που εμφανίζονται.

 
επιλογές Java

Επιλογές για Online αναβάθμιση

επεξεργασία

Επιλογές φόρτωσης και αποθήκευσης εγγράφων

επεξεργασία

Γενικές επιλογές φόρτωσης και αποθήκευσης

επεξεργασία
 
επιλογές

Ιδιότητες VBA

επεξεργασία
 
επιλογές

Επιλογές Φόρτωση/Αποθήκευση Microsoft Office

επεξεργασία
 
επιλογές

Επιλογές Φόρτωση/Αποθήκευση Συμβατότητα με HTML

επεξεργασία
 
επιλογές

Επιλογή ρυθμίσεων για τον επεξεργαστή κειμένου

επεξεργασία
 
επιλογές επεξεργαστή κειμένου

Γενικές επιλογές

επεξεργασία
 
Γενικές επιλογές

Επιλογές εμφάνισης-προβολής

επεξεργασία
 
επιλογές εμφάνισης-προβολής

Επιλογές μορφοποίησης βοηθειών

επεξεργασία
 
επιλογές μορφοποίησης βοηθειών

Επιλογές πλέγματος

επεξεργασία
 
επιλογές πλέγματος

Προκαθορισμένες γραμματοσειρές

επεξεργασία
 
Προκαθορισμένες γραμματοσειρές

Επιλογές εκτύπωσης

επεξεργασία
 
επιλογές εκτύπωσης

Προκαθορισμένες επιλογές πινάκων

επεξεργασία
 
επιλογές πινάκων
 
επιλογές αλλαγές

Επιλογές συμβατότητας

επεξεργασία
 
επιλογές συμβατότητας

Επιλογές αυτόματης λεζάντας

επεξεργασία
 
επιλογές αυτόματη λεζάντα

Επιλογές συγχώνευσης E-mail

επεξεργασία
 
επιλογές αυτόματη λεζάντα

Επιλέγοντας ρυθμίσεις γλώσσας

επεξεργασία

Εγκατάσταση απαιτούμενων λεξικών

επεξεργασία

Αλλαγή μερικών τοπικών ρυθμίσεων και ρυθμίσεων γλώσσας

επεξεργασία
 
επιλογές αυτόματη λεζάντα

Επιλογές βοηθήματα γραφής

επεξεργασία
 
επιλογές

Ελέγχοντας τις λειτουργίες Αυτόματης Διόρθωσης του OOo

επεξεργασία
 
Ελέγχοντας τις λειτουργίες Αυτόματης Διόρθωσης του OO