Τα αποθέματα του πετρελαίου

Το πετρέλαιο είναι μία πολύτιμη πηγή ενέργειας. Με τη χρήση του πετρελαίου καλύπτουμε περίπου το 50% των ενεργειακών μας αναγκών. Τα αποθέματα του πετρελαίου δεν είναι ανεξάντλητα. Για να δημιουργηθούν τα κοιτάσματα που σήμερα καταναλώνουμε με γοργούς ρυθμούς χρειάστηκαν εκατομμύρια χρόνια. Η εξόρυξη και η κατανάλωση πετρελαίου συνεχιστεί με το σημερινό ρυθμό τα αποθέματα του πετρελαίου θα εξαντληθούν σύντομα. Σύμφωνα με την εκτίμηση του ΟΠΕΚ τα αποθέματα επαρκούν για μόλις 80 χρόνια.