Αδιέξοδες|Σελίδες
Το πρότυπο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σελίδες βοήθειας, ώστε να αναπαριστά οπτικά την εμφάνιση μιας κεφαλίδας πρώτου επιπέδου χωρίς να εμφανίζεται στον πίνακα περιεχομένων στην αρχή της σελίδας.

Χρήση:

Αδιέξοδες|Σελίδες
Το πρότυπο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σελίδες βοήθειας, ώστε να αναπαριστά οπτικά την εμφάνιση μιας κεφαλίδας πρώτου επιπέδου χωρίς να εμφανίζεται στον πίνακα περιεχομένων στην αρχή της σελίδας.

Χρήση:

Εντοπίστηκε πρότυπο σε βρόχο: Πρότυπο:Ντεμέκ κεφαλίδα