Τεκμηρίωση επεξεργασία

Χρήση επεξεργασία

Αυτό το πρότυπο ονομάζεται Λύση και το πρώτο όρισμα είναι ο Τίτλος και το δεύτερο είναι το Κείμενο This template is named solution with the first argument being the Title and the second argument being the Text.

Παραδείγματα επεξεργασία

Ας υποθέσουμε ότι έχουμε το πρόβλημα 1) 2x=4, λύσε προς χ.

Στο παράδειγμα αυτό το πρόβλημα καλείται Πρόβλημα Ένα:Λύση και το κείμενο είναι η λύση του προβλήματος. Σιγουρέψου ότι το όρισμα είναι σε εισαγωγικά.Τεκμηρίωση επεξεργασία

Χρήση επεξεργασία

Αυτό το πρότυπο ονομάζεται Λύση και το πρώτο όρισμα είναι ο Τίτλος και το δεύτερο είναι το Κείμενο This template is named solution with the first argument being the Title and the second argument being the Text.

Παραδείγματα επεξεργασία

Ας υποθέσουμε ότι έχουμε το πρόβλημα 1) 2x=4, λύσε προς χ.

Στο παράδειγμα αυτό το πρόβλημα καλείται Πρόβλημα Ένα:Λύση και το κείμενο είναι η λύση του προβλήματος. Σιγουρέψου ότι το όρισμα είναι σε εισαγωγικά.


Εντοπίστηκε πρότυπο σε βρόχο: Πρότυπο:Λύση