Προγραμματισμός C σε GNU/Linux/Χαμηλού επιπέδου Είσοδος Έξοδος (Ε/Ε)

Περιγραφείς αρχείων

επεξεργασία

Κάθε τρέχων πρόγραμμα ,που καλούμε διεργασία , έχει έναν αριθμό από περιγραφείς αρχείου που σχετίζονται μ'αυτή. Αυτοί οι περιγραφείς είναι μικροί ακέραιοι που μπορείς να χρησιμοποιήσεις για πρόσβαση σε ανοιχτά αρχεία και συσκευές. Ο διαθέσιμος αριθμός αυτών εξαρτάται από την ρυθμιση του λειτουργικού συστήματος.

Όταν ξεκινάει ένα πρόγραμμα έχει συνήθες τους εξής τρεις περιγραφείς ήδη ανοιχτούς:

  • 0: Πρότυπη είσοδος
  • 1: Πρότυπη έξοδος
  • 2: Πρότυπο λάθος