Προγραμματισμός C σε GNU/Linux/Περιβάλλον προγραμματισμού

Περιβάλλον προγραμματισμόυ C

επεξεργασία
Θα χρειαστούμε :

Γλώσσες προγραμματισμού

επεξεργασία

Προγράμματα δημιουργία ελεύθερου λογισμικού

επεξεργασία
 • Αλυσίδα GNU (πρόκεται για μια συλλογή προγραμμάτων που βοηθούν στην δημιουργία ελεύθερου λογισμικού) η οποία περιλαμβάνει τα εξής:
  • GNU make (make ) : Εργαλείο που αυτοματοποιεί την μεταγλώττιση και την δημιουργία ενός προγράμματος.
  • GNU_Compiler_Collection (gcc,g++ ) Μια συλλογή από μεταγλωττιστές για διάφορες γλώσσες προγραμματισμού.
  • GNU Binutils (binutils ) Ομάδα εργαλείων που περιλαμβάνει συμβολομεταφραστή, συνδέτη και άλλα.
  • GNU Debugger: (gdb ) Εργαλείο αποσφαλμάτωσης κώδικα.
  • GNU build system:

Επεξεργαστές κειμένου

επεξεργασία

Βασικές βιβλιοθήκες

επεξεργασία
 • GNU_C_Library glibc Είναι η GNU έκδοση της C πρότυπης βιβλιοθήκης
 • Glib Χρήσιμη βιβλιοθήκη μέρος αρχικά της βιβλιοθήκης gtk+ και περιλαμβάνει την μη-γραφική λειτουργικότητά της.
 • GTK+ Βιβλιοθήκη στοιχείων ελέγχου γραφικού περιβάλλοντος διασύνδεσης χρήστη.

Πολλά από τα παραπάνω έγχειρήματα έχουν cvs αποθετήριο στο sources.redhat.com. Η redhat παρέχει την φιλοξενία ,αν και δεδομένου της συγχώνευσης cygnus+redhat το 1998 πιθανώς σημαντική δουλεία να γίνεται και από πρωην cygnus και νυν redhat εργαζόμενους.

Συστήματα ελέγχου εκδόσεων

επεξεργασία

Τα Συστήματα ελέγχου εκδόσεων ή αναθεωρήσεων ή πηγαίου κώδικα (revision control ή version control ή source control system) επιτρέπουν την συνεργασία δημιουργών λογισμικού κατά την ανάπτυξη και συντήρηση λογισμικού.

Χρήσιμα εργαλεία

επεξεργασία
 • Strace . Ένα χρήσιμο εργαλεία αποσφαλμάτωσης που μας επιτρέπει να παρακολουθήσουμε της κλήσεις συστήματος μιας διεργασίας.
 • lsof (list open files). Εντολή με την οποία μπορούμε να δούμε τα ανοιχτά αρχεία των διεργασιών.
 • ANSI C
 • Πρότυπο UNIX (Single UNIX Specification) . Το πρότυπο Single Unix Specification Version 3(τελευταία έκδοση του 2003) (το 2009) της κοινοπραξίας The Open Group αποτελείται από τα εξής δυο πρότυπα:
 1. The Open Group Base Specifications Issue 6 . Πρόκειται για τον πυρήνα και το βασικό μέρος του UNIX προτύπου που ονομάζεται Base Specification που αναπτύχθηκε από την ομάδα Austin Group, ( μια κοινή ομάδα του IEEE, του The Open Group, και της επιτροπής ISO/IEC JTC 1/SC22.) . Λόγω του ότι είναι αποτέλεσμα συνεργασίας τριων διαφορετικών οργανισμών έχει τρια επίσημα ονόματα:
  • IEEE Std 1003.1 .Γνωστό και ως POSIX.1. ( Η λέξη POSIX είναι εμπορικό σήμα του IEEE.(
  • ISO/IEC 9945 (To POSIX.1 σαν διεθνές iso πρότυπο)
  • The Open Group Base Specifications
 2. X/Open Curses, Issue 4, Version 2

Το base specification χωρίζεται στους παρακάτω τομείς:

 1. Base Definitions(XBD)
 2. System Interfaces(XSH)
 3. Shell and Utilities (XCU) και
 4. Rationale (XRAT)

Γενικά πρόκειται για ένα σύνολο από ανοιχτά πρότυπα που ορίζουν τις απαιτήσεις που πρέπει να τηρεί ένα λειτουργικό σύστημα UNIX. Δηλαδή το UNIX είναι πλεον (2009) μια αφηρημένη έννοια ,ένα πρότυπο που μπορούν να υλοποιήθεί από διαφορετικά λειτουργικά (πχ AIX,HP-UX,Solaris,κτλ). Η τελευταία του έκδοση (2009) είναι η The Single UNIX Specification Version 3 (UNIX 03) και κλειστά λειτουργικα όπως το AIX , HP-UX εχουν πιστοποιηθεί σαν UNIX 03. Το ποιό σημαντικό μέρος του UNIX είναι το Open Group Base specification. Οι παρακάτω είναι ονομασίες που αναφέρονται στην ποιό πρόσφατη (το 2009) έκδοση του ίδιου έγγραφο που χωρίζετε στους τόμους: Base Definitions(XBD), System Interfaces((XSH), Shell and Utilities (XCU) και Rationale (XRAT). Αυτό το πρότυπο δημιουργήθηκε από την Austin Group, που είναι μια κοινή ομάδα του IEEE, το The Open Group, και την επιτροπή ISO/IEC JTC 1/SC22.


To κονσότσιουμ The Open Group προσφέρει υπηρεσίες πιστοποιήσης για το λογότυπο Unix και δημοσιεύει το πρότυπο UNIX. Ευρύτερος σκοπός της κοινοπραξίας αυτής είναι να διευκολύνει την ροή πληροφορίας ανάμεσα στα μέλη του με την επιβολή προτύπων στα πληροφοριακά συστήματά τους.

 • POSIX , POSIX (en) . Μια ομάδα προτύπων , με την τυπική ονομασία IEEE 1003 ή ISO/IEC 9945 (parts 1-4) (που είναι το ίδιο πρότυπο υιοθετημένο και από τον διεθνή οργανισμό προτύπων ISO) ή The Open Group Base Specifications Issue 7 . Το POSIX είναι μια ποιό εύηχη ονομασία που πρότεινε ο Ρίτσαρντ Στώλλμαν.

Ταχυδρομικές λίστες

επεξεργασία

Οι ταχυδρομικές λίστες αποτελούν έναν από τους βασικούς τρόπους επικοινωνίας ανάμεσα στα μέλη ενός εγχειρήματος (δημιουργοί , χρήστες κτλ).

Τεκμηρίωση

επεξεργασία