Πλοήγηση στο διαδίκτυο με τον firefox/Εγκατάσταση

Ανοίγουμε το κέντρο λογισμικού και αναζητούμε το πακέτο firefox.

Στο Debian τα αποθετήρια του έχουν τον iceweasel που είναι μια έκδοση του firefox αλλά για λόγους που άπτονται των δικαιωμάτων χρήσης των λογοτύπων της εταιρείας mozilla έχουν αλλάξει το σήμα και το όνομα.

Αν θέλετε να εγκαταστήσετε στο Debian μια ποιό πρόσφατη έκδοση (καθώτι οι σταθερές διανομές έχουν συνήθως παλιότερες εκδόσεις) τότε θα πρέπει να βρ