Προετοιμασία και λήψη αντιγράφου ασφαλείας

επεξεργασία

Για να έχετε αντίγραφο ασφαλείας πρέπει να βρείτε το φάκελο του ενεργού προφίλ σας και να τον αντιγράψετε.

Πριν όμως κάνετε το αντίγραφο για να μειώσετε το μέγεθός του μπορείτε να κάνετε εκκαθάριση της cache και καλό είναι για λόγους ασφαλείας να εκκαθαρίσετε και πληροφορίες συνόδων και συνθηματικών για να μην υπάρχουν στο αντίγραφο. Καθαρίστε επίσης τα αντίγραφα ασφαλείας των σελιδοδεικτών στον φάκελο bookmarksbackups.

Επίσης χώρο στο προφίλ σας καταλαμβάνουν τυχών πρόσθετα που έχετε κατεβάσει, το αρχείο βάση με τους σελιδοδείκτες σας και τις τυχών ετικέτες που τους έχετε προσάψει, αντίγραφα ασφαλείας των σελιδοδεκτών κτλ.

Οι σελιδοδείκτες , από τον ff3 και έπειτα αποθηκεύονται σε με χρήση της sqlite στο αρχείο places.sqlite , το οποίο περιέχει όλη τη σχετική πληροφορία , ετικέτες ,οργάνωση σε φακέλους κτλ. Για να μπορέσετε όμως να δείτε το περιεχόμενό του θα χρειαστείτε ειδικό πρόγραμμα. Δείτε πχ το σχετικό πρόσθετο SQLite manager

Διαβάστε τη λίστα των αρχείων και φακέλων του φακέλου profile για να έχετε μια ιδέα της πληροφορίες θα περιέχει το αντίγραφο του profile.

Παράξενα αρχεία στον φάκελο profile.

επεξεργασία

Με τον καιρό μπορεί να δείτε αρχείου που να καταλαμβάνουν χώρο και δεν θυμάστε το λογο ύπαρξης τους. Πχ στον ff3 υπήρχε σημαντικό πρόβλημα με το αρχείο urlclassifier που περιέχει πληροφορίες ασφαλής περιήγησης από την google και το οποίο έφτανε σε μέγεθος δεκάδων mb. Επίσης αν χρησιμοποιήσατε πρόσθετο για delicious μπορείτε να βρείτε αρχείο ybookmarks.sqlite.