Οδηγός χρήσης pidgin/Εξυπηρετητές jabber

Jabber εξυπηρετητές επεξεργασία

  • tux.gr , εύκολη δημιουργία λογαριασμού μέσα από το pidgin
  • swissjabber.ch , δημιουργία λογαριασμού μέσω ιστοστόπου
  • jabber.org , συνήθως φορτωμένος
  • duk.go , δημιουργία οδηγού μέσα από το pidgin και στον ιστοτόπου