Οδηγός χρήσης pidgin/Διάφορα μηνύματα

προσπάθεια σύνδεσης σε δίκτυο σε εξέλιξη
Σφάλμα διατήρησης σύνδεσης με δίκτυο
Μερικά δίκτυα χρειάζονται πιστοποιητικό ασφαλείας
Οπτική ένδειξη σφάλματος
Σφάλμα αποστολής μηνύματος XMPP