Βασικές έννοιες επεξεργασία

Σύγχρονη-Αμμεση Επικοινωνία ΑΕ (Instant Messaging IM) επεξεργασία

Οι εφαρμογές άμμεσης επικοινωνίας δημιουργούν και παρέχουν σαν υπηρεσία τη δυνατότητα επικοινωνίας πραγματικού χρόνου ανάμεσα σε δυο ή περισσότερους συμμετέχοντες πάνω στο διαδίκτυο ή σε κάποιας μορφής εσωτερικό διαδίκτυο. Είναι σημαντίκο να καταλάβουμε τη διαφορά ανάμεσα στην τεχνολογία της άμμεσης επικοινωνίας και σε τεχνολογίες όπως .,η ηλεκτρονική αλληλογραφία. Η διαφορά έγκειται στην συγχρονικότητα που αντιλαμβανόμαστε σαν χρήστης ,η συνομιλία συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας σε πραγματικό χρόνο, Αν και μερικά συστήματα ΑΕ επιτρέπουν και την αποστολή μηνυμάτων και σε χρήστες που δεν είναι συνδεδεμένοι (μηνύματα εκτός σύνδεσης) , μειώνοντας τις διαφορές ανάμεσα σε εφαρμογές ΑΕ κα ηλ.αλληλογραφίας.

Πληροφορία παρουσίας επεξεργασία

Μια άλλη σημαντική υπηρεσία που προσφέρουν οι σύγχρονες εφαρμογές άμμεσης επικοινωνίας που θεωρείται πλέον ταυτόσημη με την καθ'αυτό άμμεση επικοινωνία είναι η υπηρεσία της παρουσίας. Δηλαδη ο κάθε χρήστης μπορεί να βλέπει ποιοί φίλοι του είναι συνδεδεμένοι κάθε στιγμή.

Αμιγής , σύνθετος λογαριασμός ηλεκτρονικής αλληλογραφίας επεξεργασία

Μερικές μεγάλες εταιρείας πληροφορικής για να κάνουν ποιό ελκυστικό το προιόν τους παρέχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε το λογαριασμό email και σαν λογαριασμό άμμεσης επικοινωνίας.

Διαλειτουργικότητα επεξεργασία

Είναι σημαντικό να καταλάβουμε την έννοια της διαλειτουργικότητας μεταξύ δύο διαφορετικών δικτύων. Πχ μετά την συμφωνία microsoft-yahoo τα δίκτυα τους είναι διαλειτουργικά , που σημαίνει ότι αν πχ έχεις microsoft's Windows Live ID μπορείς να έχεις άμμεση επικοινωνία με χρήστες του yahoo δικτύου άμμεσης επικοινωνίας χωρίς να χρειάζεται να δημιουργήσεις yahoo λογαριασμό άμμεσης επικοινωνίας και ανάποδα ο χρήστης YMSG δεν χρειάζεται liveID για να συνομιλήσει με χρήστες του δικτύου της microsoft .


Υποστήριξη άλλων δικτύων επεξεργασία

Από τον πελάτη ΑΕ επεξεργασία

Αν δεν υπάρχει διαλειτουργικότητα τότε για να μιλήσουμε άμμεσα με άτομο που έχει λογαριασμό σε άλλη υπηρεσία πρέπει να αποκτήσουμε και εμείς λογαριασμό στο δίκτυό του είτε αυτός να αποκτήσει λογαριασμό στο δικό μας. Πχ αν είμαστε στο jabber και αυτός στο YMSG μια λύση είναι να αποκτήσει και αυτός λογαριασμό jabber σε έναν jabber εξυπηρετητή. Βέβαια είναι χρήσιμο ο πελάτης μας να μπορεί να συνδεθεί και σε άλλα δίκτυα , όπως μπορεί ο pidgin. Αν πχ ο φίλος μας έχει λογαριασμό YMSG αλλά ο πελάτης του δεν μπορεί να μιλήσει με jabber εξυπηρετητή τότε θα πρέπει είτε να αλλάξει πελάτη είτε να δημιουργήσουμε εμείς YMSG λογαριασμό αφού το pidgin μπορεί να επικοινωνήσει με YMSG εξυπηρετητές.

Από τον εξυπηρετητή ΑΕ επεξεργασία

Στο δίκτυο jabber/xmpp υπάρχει και η δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε και τις υπηρεσίας πύλης που μπορεί να προσφέρει ένας jabber/xmpp εξυπηρετητής προς άλλα δίκτυα. Αν πχ ένας εξυπηρετητής jabber έχει πύλη προς το δίκτυο της microsoft μπορούμε αν έχουμε λογιαριασμό στο δίκτυο AE της microsoft να δηλώσουμε τα στοιχεία του λογαριασμού αυτού στον jabber εξυπηρετητή με την ενλόγω πύλη και να μπορούμε πλεον να μιλάμε άμμεσα με χρήστες του δικτύου ΑΕ της microsoft. Η βασική διαφορά εδώ με την διαλειτουργικότητα είναι ότι στην περίπτωση της πύλης πρέπει να έχεις λογαριασμό και στα δύο δίκτυα.