Οδηγός χρήσης Ubuntu/Κέντρο Λογισμικού Ubuntu (Ubuntu Software Center)

Η ενημέρωση των διαθέσιμων πακέτων θα γίνει αυτόματα όταν κάνουμε μια αλλαγή στις πηγές λογισμικού. (σε γραμμή εντολών θα έπρεπε να εκτελέσουμε την εντολή: $ sudo apt-get update )