Εισαγωγικά

επεξεργασία

Το Ubuntu είναι διανομή του ελεύθερο λειτουργικού συστήματος GNU/Linux και είναι βασισμένο στη διανομή Debian. Έχει αποκτήσει μεγάλη βάση χρηστών για desktop συστήματα και τελικούς χρήστες αλλά μπορεί όπως κάθε διανομή GNU/Linux να χρησιμοποιηθεί και σαν περιβάλλον προγραμματισμού και για εξυπηρετητές.