Οδηγός χρήσης Ubuntu/Διαχείριση υλικού

Έλεγχος συμβατότητας

επεξεργασία

Πριν αγοράσουμε υλικό για τον ΗΥ μας είναι σημαντικό να ελέγξουμε στο διαδίκτυο για τυχών προβλήματα συμβατότητας. Μερικές ιστοσελίδες είναι οι εξής: Γενικά για υλικό:

Για ασύρματες κάρτες δικτύου:

Για εκτυπωτές


Δημιουργία προφίλ υλικού

επεξεργασία

Προκειμένου να έχουμε μια καλύτερη εικόνα του υλικού που έχουμε στον ΗΥ μας θα χρειαστούμε κάποια βοηθήματα όπως:

  • lshw
  • hwinfo
  • hardware lister (GUI lshw)
  • hardinfo Στο κέντρο λογισμικού Ubuntu θα το βρείτε με το όνομα Προφίλ και συγκριτικές δοκιμές συστήματος(System profiler and benchmark). Μπορείτε δηλαδη να εκτελέσετε και τεστ απόδοσης και να συγκρίνετε το σύστημα μας με άλλους χρήστες.


Αν έχετε και διαμέριση με windows λειτουργικό μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε προγράμματα όπως:

  • Belarc advisor .Πρόγραμμα το οποίο θα εμφανίσει ένα αναλυτικό προφίλ του υλικού.

Υποστήριξη κάρτας γραφικών ΑΤΙ με opensource radeon οδηγό

επεξεργασία

]

  • (ubuntu) linux-firmware . Το αντίστοιχο πακέτο στο ubuntu που περιέχει blobs απαραίτητα για τη λειτουργία καρτών.

Πληροφορίες για κάθε πακέτο κάθε διανομής στο Ubuntu μπορείτε να βρείτε στη σελίδα των πακέτων του Ubuntu.

Οι διανομές Ubuntu,LinuxMint όταν υπάρχει κάρτα γραφικών θα εγκαταστήσουν τον ανοιχτό οδηγό radeon.

Πληροφορίες για κάθε πακέτο κάθε διανομής στο Debian μπορείτε να βρείτε στη σελίδα των πακέτων του Debian.


Μπορούμε να κάνουμε μερικές δοκιμές για να διαπιστώσουμε αν όντως έχουμε ικανοποιητική επιτάχυνση. Δείτε σχετικά την ιστοσελίδα DRI wiki

Πχ: $ glxinfo | grep render direct rendering: Yes OpenGL renderer string: Software Rasterizer GL_NV_conditional_render, GL_NV_depth_clamp, GL_NV_fragment_program, Η παραπάνω έξοδος πρέπει να μας υποψιάσει αρνητικά.

Επίσης χρήσιμο για αποσφαλμάτωση είναι το ημερολόγιο του X server. $ less /var/log/Xorg.0.log