Οδηγός χρήσης Ubuntu/Διαχείριση συστήματος

Εύρεση στοιχείων συστήματος επεξεργασία

Στοιχεία λειτουργικού συστήματος επεξεργασία

$lsb_release -a // έκδοση λειτουργικού συστήματος.

Στοιχεία υλικού επεξεργασία

Πρόγραμμα : 'Προφίλ και συγκριτικές δοκιμές συστήματος'(System profiler and benchmark ή HardInfo ) ( ιστότοπος προγράμματος), πακέτο ubuntu hardinfo. Διαχείριση χρηστών.

HardwareLister . command line : lshw-gtk

Εγκατάσταση συσκευών