Οδηγός χρήσης Ubuntu/Διαχείριση παραθύρων

[Gnome] Αν έχετε κάρτα γραφικών ή αν το ενσωματωμένο στη μητρική σας υποστήμα γραφικών υποστηρίζει επιτάχυνση γραφικών μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα συνθετικό διαχεριστή παραθύρων όπως τον Compiz. Για να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις του compiz εγκαταστήστε το πακέτο Προχωρημένες ρυθμίσεις εφέ επιφάνειας εργασίας (ccsm) (compizconfig) Μετά την εγκατάσταση μπορείτε να ανοίξετε τον διαχειριστή ρυθμίσεων του compiz από το μενού Σύστημα->Προτιμήσεις-Διαχειριστής ρυθμίσεων του Compiz.


Υπάρχει επίσης το πακέτο Simple CompizConfig Settings Manager' το οποίο παρέχει επίσης ένα πρόγραμμα ρυθμίσεων αλλά σε ποιό απλή μορφή.


Μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον λειτουργικότητα στο compiz μέσω των πακέτων:

  • compiz-fusion-plugins-main
  • compiz-fusion-plugins-extra